Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKOgólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę


Przewidywany program:

• godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie
• godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko
• godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”
• godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
• godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel


Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia - pod takim hasłem organizowana jest XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, podczas których uczestnicy modlą się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników zapoczątkowane zostały w 1983r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ Solidarność”.

Jak co roku, dąbrowska Solidarność będzie organizować wyjazd na pielgrzymkę w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) - godz. 7.00 spod ZOZ-u. Powrót po zakończeniu uroczystej sumy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 lub telefonicznie nr. tel. 61-05.


Porozumienie płacowe w interimachW piątek, 7 lipca br. zawarte zostało porozumienie płacowe na 2017 r. dla pracowników spółki Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownicy ABC i Sanpro Synergy otrzymają z dniem 1 lipca br. wzrost płac zasadniczych o 105 zł, a uprawnionymi do podwyżki będą pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2016r.

Jednocześnie ustalona została minimalna płaca zasadnicza w powyższych firmach na poziomie 2.100zł, co oznacza, że pracownicy, którzy po dokonaniu podwyżki płac o 105 zł nie będą mieli płacy zasadniczej na poziomie 2.100 zł – otrzymają dodatkowe środki.

Ze względu na termin wprowadzanych podwyżek, pracownicy ABC i Sanpro Synergy otrzymają nagrodę uzupełniającą stanowiącą wyrównanie, w wysokości 6 x 105 zł. brutto uwzględniając przy tym premię w wysokości 7%. Nagroda uzupełniająca zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za lipiec.

Ponadto strony uzgodniły wypłatę nagrody za wkład pracy pracowników w roku 2016 w wysokości 1.000 zł brutto/pracownika, która zostanie wypłacona w dwóch ratach:

- 500 zł jeszcze do 15 lipca br.;
- 500 zł wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2017 r.

Uprawnionymi do tej nagrody są pracownicy, którzy w spółce ABC i Sanpro Synergy przepracowali cały 2016r. oraz w przypadku pierwszej części nagrody – w dniu 1 lipca 2017 r. oraz w przypadku drugiej części – w dniu 1 września br. – będą pozostawali w zatrudnieniu. Powyższa nagroda zostanie wypłacona proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy roku 2016. Pracownikom, którzy nie przepracowali w firmie całego 2016r. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej – wysokość nagród zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nieprzepracowany z powyższych powodów pełny miesiąc.

Strony uzgodniły także, że jeżeli w AMP zostanie wypłacona dodatkowa nagroda za wyniki EBITDA, tokowa zostanie również wypłacona w ABC i Sanpro Synergy.

W związku z zawarciem porozumienia Solidarność anulowała pisma z dnia 30 czerwca br. wszczynające z pracodawcą spór zbiorowy.

ABC Tekst porozumienia płacowego ; SANPRO Tekst porozumienia płacowego


Pożyczka na remont lub modernizację mieszkania - nadal do wzięcia

Możliwość wzięcia pożyczki na remont lub modernizację mieszkania wciąż jest aktualna. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych wyznaczyła drugi termin do składania wniosków - do 8 września 2017r.

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS złożone przez pracowników w dniu 15 maja br. W sumie rozpatrzonych zostało 271 wniosków, pozytywnie 261. Po przeanalizowaniu stanu środków pozostających w dyspozycji na cele mieszkaniowe w ZFŚS, po udzieleniu pożyczek - Komisja podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca postanowiła wyznaczyć drugi termin składania przez pracowników wniosków na remont lub modernizację mieszkania - do 8 września 2017 r.

Zainteresowani pracownicy powinni złożyć odpowiedni wiosek w Biurze Podróży Partner. Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji we wrześniu lub październiku br.


Posiedzenie MK i Sprawozdawcze ZOK-u

Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się w środę, 21 czerwca br.

XVIII sprawozdawcze zebranie Delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ ,,S” AMP S.A. odbyło się w piątek, 23 czerwca br.


Walcownia Średnia zdobyła Puchar
w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Solidarności


FOTO galeria >>

Drużyna z Walcowni Średniej zajęła I miejsce w Turnieju o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” AMP SA - DG rozegranym w sobotę, 10 czerwca br. w Okradzionowie. Rozgrywkom towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych - zabawy, konkursy, dmuchańce oraz mnóstwo nagród.


To była dobra zabawa, w tym roku ciesząca się szczególnym powodzeniem. Również wśród naszych milusińskich, którzy nie bacząc czy jest upał, czy pokrapuje deszczyk - dzielnie brali udział w atrakcyjnych grach i zabawach.

Tegoroczny turniej rozegrany został w miłej, ale emocjonującej atmosferze. Drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce Walcownia Średnia
II miejsce Stalownia
III miejsce Maritex
IV miejsce Wielkie Piece.

Królem Strzelców został Paweł Niechciał.

Rozgrywkom sędziował nasz kolega z GJ - Damian Jędruch, za co serdecznie mu dziękujemy. Zdjęcia są na naszej stronie internetowej, możliwość zgrania w Związku.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się w środę, 31 maja br.


Zatrudnienie w ZEN zaliczone do Karty Hutnika w AMP

Okres zatrudnienia w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. i Zakładzie Usług Energetycznych Serwis Sp. z o. o. będzie uwzględniany do Karty Hutnika w ArceorMittal Poland S.A.

W odpowiedzi na wniosek dąbrowskiej Solidarności dotyczący wliczania okresu zatrudnienia w ZE ZEN i ZUE Serwis do stażu uprawniającego do Karty Hutnika - obecnym pracownikom AMP - pracodawca wyraził zgodę na to rozwiązanie od dnia 1 maja 2017r.

Stosowna informacja została przekazana Solidarności 10 maja br.


Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieży Męskiej

Solidarność wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieży Męskiej do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, która odbyła się w dniu 21 maja br.

Uroczysta Suma w przypadającą jednocześnie uroczystość odpustową w 49 rocznicę koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odprawiona została o godz. 1200, a przewodniczył jej ks. Arcybiskup Stanisław Nowak.

Nowe planowanie czasu pracy dla czterobrygadowego systemu pracy

Nowe zasady planowania czasu pracy w systemie zmianowej organizacji pracy (4BOP) zaprezentował pracodawca stronie społecznej podczas spotkania Zespołu Roboczego, które odbyło się we wtorek 9 maja br. Według założenia - zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.

Pracodawca zamierza wprowadzić projekt nowego rozliczania czasu pracy 4 BOP pilotażowo w Zakładzie Stalownia już od 1 lipca br. na okres 3 miesięcy, a później w całej spółce. Przedstawił przy tym trzy możliwości, według których mogą być prowadzone rozliczenia czasu pracy w 4BOP:

1. Pierwsza z nich zakłada wypłatę stałego wynagrodzenia zasadniczego w każdym miesiącu. Wynagrodzenie to by było niezależne od ilości godzin zaplanowanych w IHCP i przepracowanych (mniejszej lub większej od normy kodeksowej w danym miesiącu). Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie czasu rzeczywiście przepracowanego i normatywnego z danego okresu rozliczeniowego i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - normalne wynagrodzenie za pracę w dniach wolnych oraz dodatki: 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową - płatne byłyby z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Przy zastosowaniu powyższego rozwiązania jednak pracownik otrzyma z opóźnieniem – dopiero na koniec kwartału rozliczeniowego normalne wynagrodzenie za pracę ponad normę.

2. Druga propozycja zakłada wypłatę w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego, niezależnego od ilości godzin zaplanowanych i przepracowanych zgodnie z IHCP oraz wypłatę normalnego wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie rzeczywiście przepracowanego czasu z normatywnym i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - pracownik otrzyma wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. To rozwiązanie właściwie jest tożsame z aktualnie stosowanym sposobem rozliczania czasu pracy w 4BOP.

3. Trzecia możliwość zaproponowana przez pracodawcę zakłada wypłatę w każdym miesiącu wynagrodzenia za czas pracy danego miesiąca - wyższe wynagrodzenie zasadnicze za pracę ponad normę, a niższe za pracę poniżej normy w danym miesiącu. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie rzeczywiście przepracowanego czasu z normatywnym i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - pracownik otrzyma wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. Ponadto mogą być przypadki, gdzie pracownik w danym miesiącu otrzyma niższą płacę zasadniczą niż przewiduje norma, wyższą, jeżeli pracował więcej niż norma lub taką samą jak w umowie o pracę.

Ponadto w III kwartale 2017r. obliczanie dodatku za pracę we wszystkich godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy następować będzie z uwzględnieniem płacy zasadniczej pracownika z ostatniego dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego.

Wprowadzony zostanie nowy druk „Zlecenie pracy w dniu wolnym”, które będzie zawierać wskazanie, że za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy (w6) jedyną formą rekompensaty będzie wyznaczenie innego dnia wolnego. Dotychczasowy druk „zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych” pozostanie dla zlecania pracy w nadgodzinach dobowych.

We wstępnie przeprowadzonej ocenie przedstawionej przez pracodawcę propozycji - Solidarność skłania się do wariantu 2 rozliczania czasu pracy w 4 BOP, który de facto aktualnie w AMP jest stosowany. W tej opcji zmianie ulegną jedynie kwestie związane z oznaczeniami w IHCP oraz z nanoszeniem poszczególnych symboli/ich zamiana przez operatorów czasu pracy. Przypominamy jednak, iż zamiana dni wolnych ma się odbywać w porozumieniu z pracownikiem, ewentualnie za 7 dniowym uprzedzeniem.

Wprowadzone zostaną w IHCP nowe oznaczenia:

w6 - dzień wolny od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (wolne za sobotę);
wn - wolne za niedzielę;
- wolne za święto występujące w danym okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela;
a także oznaczenia, które pojawią się w przypadku zatrudniania pracownika w w6, wn czy wś: wz6, wzn, wzś (wolne za...), przy czym w przypadku wzn i wzś - jeżeli pracownik nie będzie chciał rekompensaty pieniężnej za pracę w dniu wolnym.


Nowy wykaz posiłków profilaktycznych w ABC

Dla pracowników ABC uzgodniony został wykaz stanowisk uprawniających do posiłków profilaktycznych oraz wykup zwrotu podatku. Nowy wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Wykup podatku w przypadku pracowników, którzy uprawnieni byli na dzień 31 grudnia 2016r. do otrzymania zwrotu podatku dochodowego od kosztów wykorzystanych posiłków i zgodnie z nowym wykazem utracą uprawnienia do otrzymywania posiłków profilaktycznych i obciążeni będą podatkiem dochodowym od posiłków regeneracyjnych - od 1 czerwca 2017r. kwota zwrotu podatku włączona zostanie do miesięcznego wynagrodzenia pracownika metodą brutto do brutta wg. zasad:

• 37,77zł - pracownikom, którzy nie będą uprawnieni do posiłków profilaktycznych;
• 22.03zł pracownikom, którzy będą uprawnieni do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym.

W przypadku pracowników, którzy nabędą uprawnienia do posiłków profilaktycznych przez cały rok - zwrot podatku nie będzie przysługiwał i nie zwiększy nie płaca zasadnicza.

wykaz posiłków profilaktycznych w ABC


Msza w intencji Hutników


FOTO galeria >>

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła w Mszy świętej w intencji hutników i ich rodzin.

Uroczysta Msza Święta odprawiona została - jak co roku w Dniu Hutnika, tj. w dniu 4 maja br. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

Podczas Mszy dokonany został akt zawierzenia hutników opiece świętego Floriana.


Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r.
Solidarność podpisze parafowane w dniu 21 kwietnia br. porozumienie płacowe dla pracowników ArcelroMittal Poland S.A. na 2017r.

W poniedziałek, 24 kwietnia br. podczas nadzwyczajnego posiedzenia członkowie Międzyzakładowej Komisji przyjęli treść wynegocjowanego dokumentu. Również w ramach Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” – w dniu 26 kwietnia br. na „tak” zakończyło się głosowanie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. W związku z przyjęciem przez organy statutowe Związku porozumienia – Solidarność w ustalonym terminie je podpisze.


Mały Hutnik
Specjalny dodatek z okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik zostanie wypłacony pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br. w wysokości 350,33 zł. Mały Hutnik wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i stanowi równowartość 6% średniej płacy w spółce w I kwartale 2017r.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2017r. – tj. do 10 maja otrzymają dodatek z okazji Dnia Hutnika w wysokości 337,25 zł. Specjalny dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym i otrzymującym wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -