Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓWDodatkowe świadczenie z ZFŚS w Synergy PlatformPracownicy Synergy Platform Sp. z o. o. otrzymają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowe świadczenie świąteczne na Boże Narodzenie - decyzję taką podjęła Komisja Socjalna podczas posiedzenia w dniu 12 października br. Dodatkowe świadczenie świąteczne na Boże Narodzenie otrzymają pracownicy spółki pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2016r. Wyjątek stanowią pracownicy, którzy z dniem 1 listopada zostaną przejęci do ArcelorMittal Poland S.A. - oni również otrzymają świadczenie z ZFŚS Synergy Platform (świadczenie w SP - ze względu na małe wykorzystanie środków z ZFŚS przez pracowników jest korzystniejsze).


Wysokość dodatkowego świadczenia dla pracownika uzależniona jest od średniego dochodu z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie i wynosi:

. przy dochodzie do 2.000zł/osobę netto - 650zł
. przy dochodzie powyżej 2.000zł/osobę netto - 600zł

Celem otrzymania świadczenia pracownicy Synergy Platform winni złożyć do pracodawcy stosowny wniosek . Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2 listopada do 9 grudnia br. Wnioski, które wpłyną po 9 grudnia 2016r. nie będą wypłacone (wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.mittal.net.pl).

Podczas posiedzenia Komisja ustaliła, iż dla pracowników Spółki zorganizowana zostanie impreza otwarta, która odbędzie się w dniu 19 listopada br. w Restauracji DorJan w Sosnowcu. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zapisu do 31 października w biurze SP. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Dodatkowe świadczenie na Boże NarodzenieDodatkowe świadczenie z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2016r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. postanowiła uruchomić Główna Komisja Świadczeń Socjalnych. Decyzja została podjęta na posiedzeniu, które odbyło się w czwartek, 29 września br. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodów w rodzinie. Pracownicy, którzy złożą terminowo wniosek o wypłatę świadczenia świątecznego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zależności od dochodu osiąganego na członka rodziny otrzymają świadczenie:


. do 1.000zł - 400zł;
. 1.001zł - 2.000zł - 300zł;
. 2.001zł - 3.000zł - 200zł;
. 3.001zł - 5.000zł - 100zł;

przy dochodzie na członka rodziny wynoszącym powyżej 5.001zł. świadczenie nie należy się.

Wnioski o wypłatę dodatkowych środków z ZFŚS pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. będą mogli składać od 7 listopada do 9 grudnia br. w Biurze Podróży Partner, które zajmuje się obsługą ZFŚS w AMP. Realizacja nastąpi do 21 dni roboczych od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.

FORMULARZ

Komisja postanowiła, iż uprawnionym do świadczenia jest osoba będąca w zatrudnieniu w AMP na dzień złożenia wniosku, uprawniona do korzystania z ZFŚS.Paczki mikołajkowe - zapraszamy po odbiór
Zapraszamy Członków Związku MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, którzy zgodnie z wcześniejszymi informacjami dokonali w Związku zgłoszenia dzieci, po odbiór paczek mikołajkowych.


Paczki wydawane będą w terminie od 29 listopada (wtorek) do 9 grudnia (piątek) w godzinach 700 - 1500
w sekretariacie dąbrowskiej Solidarności - budynek DAMM 4, pok. nr 6.

Przy odbiorze niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA.
W bieżącym miesiącu rozpoczynamy akcję informacyjną na temat zmian w programie ubezpieczenia grupowego. Zmiany podyktowane są nowymi ustaleniami wynikającymi z negocjacji płacowych, gdzie uzgodniono wprowadzenie na koszt pracodawcy dodatkowej opieki medycznej. Jest to kolejne działanie pracodawcy, który oprócz zabezpieczenia emerytalnego (czyli tzw. Pracowniczego Programu Emerytalnego) postanowił zapewnić pracownikom ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Dotychczasowe polisy Opieki Medycznej zostaną zamknięte z dniem 31.01.2017 r .
... czytaj więcej


Nadzwyczajne posiedzenie ZOK
Informujemy, iż na dzień 5 grudnia br. Związek Solidarność zwołuje XVII Nadzwyczajne Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 26 października br. o godz. 800 w budynku związkowym DAMM 4, pok. 118.Program Opieka Medyczna - dyżury konsultantów

W związku ze zmianami w ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie ubezpieczenia grupowego oraz wprowadzania finansowanego przez pracodawcę Programu Opieka Medyczna - w firmie zostały uruchomione dyżury przedstawicieli PZU o charakterze informacyjnym.

Osoby zainteresowane mogą podpisywać deklaracje przystąpienia na bieżąco
w agencji zlokalizowanej w budynku Unitechu.

Aktualnie ustalone zostały dyżury w 3 największych wydziałach - Stalownia, Wielkie Piece, Walcownia Duża:

. 6 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - spiekalnia, budynek socjalny sala konferencyjna I piętro;
. 7 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - budynek socjalny, świetlica na parterze;
. 10 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - spiekalnia, budynek socjalny sala konferencyjna I piętro;
. 11 października godz. 13.00 - 15.00: Stalownia - budynek socjalny sala nr 23;
. 12 października godz. 13.30 - 14.30: Walcownia Duża - budynek socjalny, sala narad, III piętro;
. 19 października godz. 13.00 - 15.00: Stalownia - budynek socjalny sala nr 23;
. 20 października godz. 13.30 - 14.30: Walcownia Duża - budynek socjalny, sala narad, III piętro;
. 27 października godz. 13.00 - 15.00: Stalownia - budynek socjalny sala nr 23;
. 31 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - budynek socjalny, świetlica na parterze.Niedziela dla Boga i rodzinyNiedziela jest dla Boga i rodziny - słowa te wielokrotnie zabrzmiały z Jasnej Góry podczas 34. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, która odbyła się w dniach 17-18 września br.


Przed uroczystą Mszą Świętą ze szczytu jasnogórskiego Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przypomniał początki organizacji pielgrzymki pracowniczej - Wrzesień 1983r. to bardzo trudny okres dla Solidarności - delegalizacja związku zawodowego, represje, szykany działaczy Solidarności, zejście do podziemia, ale także szykany i represje wobec Kościoła i księży. Ale to nie zamknęło drogi i myślenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który też 18 września w niedzielę przybył na Jasną Górę ze swoimi przyjaciółmi - robotnikami Solidarności z Huty Warszawa i od tego właśnie czasu pielgrzymujemy tu, do Częstochowy już po raz 34 w ramach krajowej Pielgrzymki Ludzi Pracy. To wielkie zobowiązanie, bo te pielgrzymki zapoczątkował nasz Patron. Ważne jest, by wykonywać ten testament ks. Jerzego, być tutaj i wstawiać się za tymi, którzy w swoim miejscu pracy nie mogą sobie poradzić z rzeczywistością, która ich otacza. ... czytaj więcej


Upamiętniliśmy 36 rocznicę podpisania Porozumień Katowickich
W poniedziałek, 12 września uroczyście upamiętniono podpisane w Hucie Katowice Porozumienia Katowickie, które domykając Porozumienia sierpniowe zawarte w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju dały podwaliny formalno-prawne do utworzenia ogólnokrajowego związku zawodowego Solidarność.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną przez O. Radosława Kramarskiego - proboszcza parafii p.w. św. Antoniego z Padwy i Duszpasterza Ludzi Pracy, ks. kanonika Andrzeja Stasiaka,który także wygłosił homilię.
... czytaj więcejPosiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dabrowa Górnicza, iż posiedzenie MK odbyło się w dniu 12 września 2016r. o godz. 700 w budynku związkowym DAMM 4, sala 118.


Zmiana dyżurów prawnych w Solidarności

Z wtorków na piątki zostały przesunięte dyżury prawników w Solidarności.
Bez zmian pozostają ich godziny - od 12
00 do 1500.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP współpracuje z renomowaną kancelarią prawną ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy z siedzibą w Katowicach.

W ramach tej współpracy prawnicy kancelarii udzielają Członkom Solidarności porad prawnych, ewentualnie reprezentują ich w sprawach sądowych.

Z porad prawnych mogą korzystać Członkowie MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w sekretariacie Związku.Akcja Solidarności "wolne niedziele w handlu"Wolne niedziele dla pracowników handlu - o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Solidarność. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe. Z inicjatywy Solidarności został powołany komitet obywatelski, który zajmie się zbieraniem podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców

- Pora skończyć z tą nową świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu - powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK "S" podczas prezentacji projektu, 28 kwietnia br. w Centrum Dialogu Społecznego "Dialog" w Warszawie. - Polacy powinni w tym czasie spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.


W skład komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

O poparcie akcji prosimy również Was - pracownicy AMP i spółek oraz Wasze rodziny. Listy poparcia dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 i u przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek.


Zaproszenie na festyn parafialnyParafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Okradzionowie zaprasza Członków MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza na festyn rodzinny, który odbędzie się 15 sierpnia br. na stadionie UKS Przemsza Okradzionów.

Festyn organizowany jest w ramach odpustu parafialnego.


Zainteresowani udziałem w imprezie Członkowie Związku proszeni są o kontakt z sekretariatem dąbrowskiej Solidarności, gdzie znajduje się 50 zaproszeń upoważniających do bezpłatnego posiłku. O uzyskaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:
. godz. 1200 - uroczysta Msza Święta odpustowa;
. godz. 1330 - rozpoczęcie festynu, który poprowadzi zespół Szelest;
. godz. 1700 - Koncert zespołu Postman;
. godz. 2100 - pokaz pirotechniczny.

Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla dzieci oraz zabawę taneczną.

Serdecznie zapraszamy.


Porozumienie płacowe w Synergy Platform i ABC
Porozumienie płacowe dla pracowników interims - Synergy Platform i Ananke Business Communication zostały podpisane przez przedstawicieli Solidarności 30 czerwca br. Porozumienie określa wzrost płacy zasadniczej o 3% oraz wypłatę nagrody. Zarówno w Synergy Platform, jak i w Ananke Business Communication pracownicy otrzymają od dnia 1 czerwca br. wzrost płacy zasadniczej o 3%. Jednocześnie, wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc czerwiec - do 10 lipca pracownicy otrzymają nagrodę uzupełniającą za miesiące styczeń - maj 2016r. w wysokości pięciokrotności otrzymanej podwyżki wraz z wyrównaniem premii liczonej od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową płacą zasadniczą. ... czytaj więcejStalownia zgarnęła Puchar Przewodniczącego
Drużyna Solidarności ze Stalowni zdobyła Puchar Przewodniczącego podczas organizowanego przez Związek turnieju piłki nożnej, jaki odbył się w sobotę, 11 czerwca br. na stadionie UKS w Okradzionowie.

Poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

* I miejsce - PSD
* II miejsce - PPD
* III miejsce - DWS
* IV miejsce - Maritex
... czytaj więcejPorozumienie płacowe w Kolpremie zostało uzgodnione
100zł do płacy zasadniczej tytułem podwyżki płac na 2016r. otrzymają pracownicy PUK Kolprem Sp. z o. o. z dniem 1 czerwca br. Stosowne porozumienie zawarte zostało we wtorek, 7 czerwca br. Porozumienie zakłada wzrost płac zasadniczych z dniem 1 czerwca br. o 100zł/pracownika, a uwzględniając ten termin - uruchomienie wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości pięciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto (z premią i kartą hutnika) otrzymanej z dniem 1 czerwca - dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 lipca br. ... czytaj więcej


Rozpoczęto rozmowy płacowe w Synergy Platform
Brakiem porozumienia płacowego ze względu na zbyt niskie propozycje pracodawcy co do oczekiwań strony społecznej zakończyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne w Synergy Platform Sp. z o. o., które miało miejsce w poniedziałek, 30 maja br. Niestety, stanowiska przedstawione przez strony odnośnie wzrostu płac dla pracowników SP na 2016 r. są zbyt rozbieżne, by dojść do porozumienia. ... czytaj więcejXXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
17-18 września br. odbyła sie XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy na Jasną Górę.

Dąbrowska Solidarność zapraszała wszystkich Członków Związku wraz z rodzinami, a także pracowników do czynnego udziału w spotkaniu modlitewnym w Częstochowie.

Tegoroczna pielgrzymka organizowana była przez Region Ziemia Radomska, a hasło przewodnie brzmi: Miłosierdzie przychodzi przez Maryję.

Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. zorganizowała dla Członków Związku wyjazd na Pielgrzymkę w niedzielę, 18 września.Brak porozumienia płacowego w ABC
Podwyżki płac były głównym tematem spotkania przedstawicieli Solidarności z pracodawcą Ananke Busines Communication Sp. z o. o., jednak propozycja pracodawcy w tym zakresie nie zyskała akceptacji Związku. Innymi omówionymi sprawami były: rozliczenia kartek żywieniowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykaz stanowisk pracy, za które pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Spotkanie odbyło się w środę, 1 czerwca w siedzibie spółki ABC. Temat płacowy na 2016r. dla pracowników spółki nie został zamknięty. Wręcz przeciwnie. Przedstawiciele pracowników spodziewali się - wzorem roku ubiegłego przeniesienia porozumienia płacowego zawartego w ArcelorMittal Poland S.A. na interimy (ABC i Synergy Platform). Tak się jednak nie stało. ... czytaj więcej


Zmiana Przewodniczącego Komisji Solidarności w Consensusie
Jan Duch pełnił będzie od 1 lipca funkcję Przewodniczącego Komisji Solidarności działającej w spółce Consensus Company.
Przewodniczącą Solidarności w spółce do 30 czerwca br. pozostaje Elżbieta Akseńczyk, jednak w związku z zakończeniem przez nią pracy zawodowej - zrezygnowała również z funkcji Przewodniczącej.
W związku z powyższym Komisja działająca w Consensusie podjęła w dniu 25 maja br. Uchwałę stanowiącą, iż do czasu odbycia nowych wyborów - funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił będzie kol. Jan Duch.Walne zebranie ZOK NSZZ "Solidarność" AMP
XVI sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się 17 czerwca br. w dąbrowskim oddziale AMP.
Podczas zebrania dokonane zostaną wybory uzupełniające Członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK NSZZ "Solidarność" AMP S.A.


Międzyzakładowa Komisja w czerwcu
Kolejne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP odbędzie się w piątek, 24 czerwca br.
Czerwcowe posiedzenie MK będzie ostatnim zebraniem przed wakacjami. Przez okres urlopowy bowiem kompetencje MK na podstawie stosownej uchwały przekazywane są na Prezydium Związku, a w sprawach ważnych - zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne.


W czerwcu wyższe wynagrodzenie
Porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zostało już oficjalnie podpisane. Przedstawiciele Solidarności dokument ten podpisali w środę, 25 maja. Powyższe oznacza, iż jego zapisy weszły w życie i będą realizowane. Zatem pracownicy AMP już 10 czerwca otrzymają wyższą płacę zasadniczą za maj o 100zł/pracownika (plus pochodne) oraz wypłatę nagrody uzupełniającej - wyrównania od 1 stycznia do 30 kwietnia - w wysokości czterokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto otrzymanej z 1 maja 2016r.
Miesiąc później - 10 lipca wypłacona zostanie I część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki - 500zł/pracownika, a 10 września - kolejne 500zł.


Spotkanie represjonowanych z prawnikamiZapraszamy 24 maja o godz. 1700 do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65) na spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne w PRL.


W spotkaniu wezmą udział Marek Suchan oraz adwokat Marcin Piotrowski, którzy od ponad dwóch lat zajmują się obsługą spraw odszkodowawczych w ramach tzw. ustawy lutowej. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym odszkodowań za represje, uzyskają podstawowe informacje dotyczące warunków formalnych żądania odszkodowania, a nadto dowiedzą się jak wygląda procedura odszkodowawcza.


Porozumienie płacowe na 2016 r. dla pracowników AMP - parafowane
100zł do płacy zasadniczej każdego pracownika, nagroda uzupełniająca, nagroda roczna w wysokości 1.000zł oraz dodatkowa - 300zł, a także przedłużenie rozliczania czasu pracy pracowników 4 BOP do 31 grudnia 2018 r. - to efekt długich i trudnych negocjacji płacowych. Stosowne porozumienie zostało uzgodnione i parafowane przez strony w poniedziałek, 16 maja br., a w najbliższym czasie powinno zostać oficjalnie podpisane. Przeciągające się negocjacje płacowe na 2016 r. były trudne zarówno dla strony pracodawcy, jak i dla strony społecznej. . ... czytaj więcejPat w negocjacjach płacowych
W negocjacjach płacowych nastąpił pat - podsumowuje dotychczasowe spotkania stron w temacie podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2016 Jerzy Goinski - Przewodniczący Związku Solidarność. Był moment, w którym wydawało się, że pracodawca zrozumiał, że przeciąganie negocjacji płacowych nie przynosi żadnej ze stron pozytywów i rozmowy odbywały się intensywnie. Teraz wiemy, że miał w tym ukryty cel. I nie chodzi tu o samo przedłużanie rozmów, ale również o "ugranie" pewnych rozwiązań dla siebie m.in. w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na to zgody nie ma i nie będzie. ... czytaj więcejMały Hutnik w ABC i Synergy PlatformPracownicy Synergy Platform Sp. z o. o. oraz Ananke Business Communication Spółka z o. o. otrzymają dodatek z okazji Dnia hutnika - tzw. Małego Hutnika. To efekt wystąpienia dąbrowskiej Solidarności do pracodawców w tym zakresie.

Pracownicy SP i ABC otrzymają Małego Hutnika w wysokości 343,07zł. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień.


Zgodnie z informacją przekazaną przez SP - prawo do świadczenia przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień 30 kwietnia br. z zastrzeżeniem, że pracownikom nie pracującym już po tym terminie świadczenie nie będzie wypłacone.

W spółce uzgodniono również, iż pracownicy przejęci do AMP z dniem 1 maja będą mieli wypłacone powyższe świadczenie u nowego pracodawcy, ale z opóźnieniem - z wynagrodzeniem za maj.

Wniosek do pracodawców - spółek interims - Synergy Platform i ABC o uhonorowanie Dnia Hutnika wystosowała Solidarność 28 kwietnia br. Solidarność wniosła o wypłacenie wszystkim Pracownikom spółek dodatku z okazji Dnia Hutnika (tzw. "Małego Hutnika") w wysokości 343,07 zł./pracownika w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc kwiecień 2016 r., czyli z dniem 10 maja br. oraz o wyznaczenie dnia 4 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Dodatek z Okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik
Dodatek wypłacony zostanie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2016 r. - do 10 maja i wynosił będzie 343,07zł.

Wypłata Małego Hutnika wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego Załącznik nr 3 pkt. 7 ZUZP stanowi, iż z okazji Dnia Hutnika pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów, przysługuje tradycyjny dodatek.Pracownicy Synergy Platform uprawnieni do wycieczek w BP Partner
Pracownicy Spółki Synergy Platform będą mogli korzystać z oferty Biura Podróży Partner. Zasady korzystania zostały uzgodnione przez Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającą w spółce w dniu 19 kwietnia br. i mają zacząć obowiązywać od 1 maja br.

Pracownicy Spółki Synergy Platform będą mogli korzystać z oferty Biura Podróży Partner. Zasady korzystania zostały uzgodnione przez Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającą w spółce w dniu 19 kwietnia br. i mają zacząć obowiązywać od 1 maja br.
... czytaj więcej


Msza Święta w intencji hutników
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczył w Mszy świętej w intencji hutników i ich rodzin.

Uroczysta Msza odprawiona została w dniu 4 maja br. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.
FOTO galeria >>


Mikołajki w Solidarności
Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła Uchwałę o organizacji w roku 2016 Mikołajek dla dzieci Członków Związku.
Zgodnie z podjętą Uchwałą w 2016 r. akcją mikołajkową objęte będą dzieci Członków Związku urodzone po dniu 31 grudnia 2003r.
W związku z powyższym prosimy zainteresowanych Członków Związku o dostarczenie Aktów Urodzenia dzieci objętychakcją mikołajkową do kol. Stanisława Szreka (DAMM 4 pok. 11) lub do sekretariatu Związku (pok. 7).ZOBACZ WIĘCEJ !!!


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych W wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 r. wyniosła 87.622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015r. 303 pracowmików. To wzrost o ponad 15% względem 2014 r. Szacuje się. że śr. 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 r. wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu. złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników. błędy i brawura w zachowaniach pracowników. itp.). Tylko ok. 30% wypadków przy pracy w Polsce w 201.5 r. wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych. ... czytaj więcej


Rocznica mordu katyńskiego


FOTO galeria >>


W niedzielę, 17 kwietnia br. w Kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu odbyła się uroczystość z okazji 76 rocznicy wymordowania polskich jeńców wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscowościach b. ZSRS oraz w 6. rocznicę tragicznej śmierci prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, i towarzyszącej mu delegacji w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
W uroczystościach wzięła udział dąbrowska Solidarność.


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w kwietniu


FOTO galeria >>


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność" ArcelorMittal Poland S. A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się 15 kwietnia 2016r.

Rozpoczęcie miało miejsce o godz. 800. Jak w ubiegłych latach zebranie organizowane było w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Śląsko-Dąbrowskiego - Katowice, ul. Floriana 7.


Posiedzenie ZOK
Uchwałę upoważniającą Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. do podejmowania wszelkich decyzji i działań dotyczących dalszego przebiegu negocjacji płacowych w 2016 roku, w tym decyzji o przeprowadzaniu akcji protestacyjnych oraz przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych podjęli w poniedziałek, 11 kwietnia Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej.
Na posiedzeniu Członkowie ZKK negatywnie ocenili dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych i omawiali możliwe kierunki, dzięki którym możliwe byłoby zawarcie porozumienia.Negocjacje płacowe - gdzie i kiedy?
Uzgodnione zostało porozumienie płacowe na 2016r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. W najbliższym czasie władze Związku (19 maja MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP oraz 23 maja br. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna) podejmą decyzję co do podpisania wynegocjowanej treści dokumentu.

Porozumienie w AMP, jak co roku, stanowi "bazę" do rozmów w pozostałych spółkach.:Zmiany w Zarządzie AMP
Z dniem 1 kwietnia br. w zarządzie ArcelorMittal Poland S.A. zostały dokonane zmiany.

Rezygnację z Członka Zarządu złożył Sushil Jain, który swoją karierę zawodową będzie kontynuował już poza firmą.
Rada Nadzorcza na ostatnim posiedzeniu natomiast podjęła decyzję o rozszerzeniu składu osobowego zarządu, do którego powołany został Tomasz Ślęzak oraz Ashok Patil.


Fundacja Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej zaprasza:
= darczyńców fundacji oraz członków ich rodzin (zgodnie ze statutem FOZ)
= emerytów i rencistów, którzy wspierają fundację
= pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych (bez członków rodzin)
na bezpłatne badania diagnostyczne z kręgosłupa lędźwiowego prowadzone podczas akcji profilaktycznej "Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy"

Badania przeprowadzi:
MD Multi Diagnostica z Krakowa przy użyciu mobilnej pracowni densytometrycznej (osteobusu).
Miejsce akcji: miejsce parkingowe przed budynkiem dyrekcji ArcelorMittal Poland SA, al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza.
Termin: 28 KWIETNIA 2016 r. w godz. 8:00-18:00
Rejestracja: od dnia 18 KWIETNIA 2016 r. w godz. 8:00 - 15:00 ; Nr tel.: (32) 776 99 43 - Anna Puchalska lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta fundacji, mieszczącego się na terenie "Apteki Głównej z Sercem", al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza
Koordynator: Katarzyna Karcz-Mączka tel.: 668 312 447

U W A G A !
- przy rejestracji należy podać nr PESEL i nr telefonu;
- na badanie należy się zgłosić z dowodem osobistym, w czasie ustalonym podczas rejestracji
- waga pacjentów: do 170 kg
- ilość miejsc ograniczona.


Jakie podwyżki w AMP - wszyscy czekają na uzgodnienie.
Zakończyło się kolejne posiedzenie Zespołu Centralnego. Niestety, strony nie doszły do porozumienia w zakresie podwyżek płac, chociaż obie zgodnie taką chęć deklarują. Pracodawca przy tym podczas kolejnych spotkań przypomina, że pracownicy oczekują porozumienia, ale - co podkreślają z kolei związki - oczekują podwyżek ale nie w takiej wysokości. Podczas dzisiejszego (22 marca) posiedzenia strona pracodawcy dokonała modyfikacji swojego stanowiska poprzez zmianę proporcji przeznaczenia kwoty ogólnej:

- 45zł po równo dla każdego pracownika do płacy zasadniczej (62,50 ogółem z pochodnymi),
- 45zł średnio na pracownika, przy czym utworzony fundusz przeznaczony zostanie na indywidualny wzrost wynagrodzeń.
... czytaj więcej


Młodzieżówka z pucharem TurniejuDrużyna Młodzieżówki wygrała XI Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, który został rozegrany w Zespole Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej dnia 5 marca br. FOTO galeria >>


W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło 7 drużyn,
w tym jedna gościnnie ze Zdzieszowic

I miejsce: Młodzieżówka
II miejsce: Zdzieszowice
III miejsce: DWG
IV miejsce: DWS
V miejsce: Hutnik
VI miejsce: PSD
VII miejsce: PPD

Królem Strzelców został Artur Józefowicz.

Organizatorem Turnieju były organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.: MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - DG, MZZ Pracowników AM DG i ZZ Hutnik.

Zawodnikom dziękujemy za grę fair play i dostarczeniu wielu emocjonujących przeżyć.Janusz Maciążek przewodniczącym na Walcowni Średniej
Janusz Maciążek został wybrany na Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Komisji DWS. Wybory uzupełniające odbyły się 8 marca br.

Janusz Maciążek pełnił funkcję Przewodniczącego od ubiegłego roku w zamian za kol. Stanisława Skalskiego. Jak widać - bardzo dobrze w tej roli się sprawdził, bowiem od 8 marca br. jest już oficjalnie Przewodniczącym Związku w Zakładzie. Podczas głosowania uzyskał 100% poparcie obecnych delegatów.

Komisja podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego delegatów uzupełniła również swój skład, w którym były dwa wakaty. Wybrani zostali: Bigaj Zbysław i Bąkowski Jacek.
Zebrania w lutym
Walne zebranie sprawozdawcze MPKZP
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się 19 lutego br. o godz. 1415 w Sali konferencyjnej budynku DAMM 4 - I piętro.
W zebraniu mogli uczestniczyć wszyscy Członkowie MPKZP.

Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbyło się w środę, 24 lutego br. o godz. 800 w budynku związkowym, p. 118.


Mirosław Grzych przewodniczącym w AMDS
Mirosław Grzych został Przewodniczącym Komisji NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o. o. Wybory uzupełniające odbyły się 19 lutego br.

Mirosław Grzych do tej pory pełnił funkcję Członka Komisji, a od piątku jest jej Przewodniczącym. Na jego miejsce - w ramach uzupełnienia składu komisji wybrany został Bartłomiej Kubala. Trzecim członkiem komisji pozostaje Michał Borkowski.

Jak powiedział nowy Przewodniczący Komisji - do najpilniejszych spraw, jakimi w najbliższym czasie musimy się zająć są oczywiście kwestie płacowe, a ściślej mówiąc podwyżki płac na 2016 r. Uregulowania również wymaga temat posiłków regeneracyjnych, jakie pracownicy AMDS otrzymują.

Nowowybranym Członkom Komisji serdecznie gratulujemy!


Komisja ZWP wyróżniła działaczy aktywnych
Janusz Piątek, Paweł Majchrowicz, Hubert Maciejewski, Alfred Sobański, Rafał Niemiec, Paweł Dylowski, Krystian Misiek i Michał Kasperski zostali wyróżnieni przez Przewodniczacego NSZZ "Solidarność" Komisji działającej na Zakładzie Wielkie Piece za zaangażowanie, trud i pracę włożoną na rzecz Komisji. Szczególne uznanie złożono również na ręce uprzednich Przewodniczących Komisji - Alojzego Lorka i Jana Czerwa.
Dyplomy, statuetki hutnika oraz książki autorstwa pierwszego Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice - Andrzeja Rozpłochowskiego wręczone zostały podczas zebrania sprawozdawczego Komisji, które odbyło się 4 lutego br.
FOTO galeria >>


Piotr Duda na Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" był gościem na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

Szef Związku szeroko omówił sprawy, na których Solidarność w najbliższym czasie skupi się na szczeblu krajowym.

Szczególnie szeroko odniósł się do nowopowstałej w miejsce Komisji Trójstronnej, Rady Dialogu Społecznego, której w 2016 r. przewodniczy. Za priorytetowe Solidarność uznała do załatwienia sprawy związane m.in. ze zmianą wieku emerytalnego, zmiany w Kodeksie Pracy i przepisach dot. Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany ustawy o związkach zawodowych, a także szereg innych kwestii bezpośrednio dotykających pracowników. Bowiem - jak zaznaczył Piotr Duda - Związek skupia się na tych tematach, które dotykają pracowników.
... czytaj więcej


Waloryzacja dodatku zmianowego i nocnego
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej - waloryzowane są corocznie, począwszy od 1 stycznia każdego roku.

W 2016 r., po dokonanej waloryzacji wynosza one odpowiednio: dodatek zmianowy - 5,13 zł za każdą godzinę pracy; dodatek nocny - 3,33 zł za każdą godzinę pracy.
Zmiana refundacji leków w FOZ
Zarząd Fundacji Ochrony Zdrowia poinformował, iż z dniem 1 lutego 2016 r. zmienia zasady refundacji leków, trudnodostępnych badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Refundacja kosztów zakupu leków w "Aptece Głównej z Sercem", która powstała w miejsce "Apteki z Sercem" należacej do FOZ, dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi 50 % kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00 zł, nie więcej niż 2.000,00 zł/rok.

Każdorazowo wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o refundację do Biura Obsługi Pacjenta fundacji przed dokonaniem zakupu leku, celem okazania recept lub w szczególnych przypadkach ich kopii i potwierdzenia złożonego wniosku do realizacji.
... czytaj więcej


Dodatkowa kasa za brak absencji chorobowejWraz z wypłatą wynagrodzenia za luty - 10 marca pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. zostanie wypłacona premia za zerową absencję chorobową.


Zgodnie z uzgodnieniem zawartym w związku z dokonaniem zmian treści Załącznika nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 24 lutego 2015 r. stanowiącym, iż środki finansowe stanowiące różnice pomiędzy dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego dokonane za rok 2014 - tzw. "wielkość bazowa" oraz dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego za rok 2015/lata kolejne, będą stanowiły tzw. "oszczędności", które będą dzielone w równych częściach na wszystkich pracowników zatrudnionych w Oddziałach Spółki objętych ZUZP, dla których AMP S.A. był Pracodawcą w dniu podpisania uzgodnienia i którzy w roku 2015/latach kolejnych osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej - pracodawca poinformował, iż wypłacona zostanie pracownikom mającym zerowy wskaźnik absencji chorobowej dodatkowa "premia" w wysokości 230,95zł.

Powyższe środki wypłacone zostaną wraz z wynagrodzeniem za luty 2016 r. - na dzień 10 marca br.

Nagrodę tą otrzymają również pracownicy, którzy w trakcie roku 2015 zostali inkorporowani do AMP ze spółek świadczących na rzecz AMP pracę - ABC i Synergy Platform, ale warunkiem jej uzyskania jest zerowa absencja chorobowa w całym 2015 roku i w spółce i w AMP.Posiedzenie MK i ZOK NSZZ Solidarność
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż posiedzenie MK odbyło się w środę, 27 stycznia br. o godz. 800 w budynku związkowym, p. 118.

Posiedzenie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się 29 stycznia br. o godz. 1000 w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach..


Czy Rząd pomoże AMP?
Brak konkurencyjności ze względu na różnice w ochronie rynku rodzimego w poszczególnych krajach, gdzie jest hutnictwo - to główny temat, nad którym razem debatowali przedstawiciele związków zawodowych, pracodawcy z różnych hut. Spotkanie odbyło się w dąbrowskim oddziale AMP 12 stycznia br. i wzięła w nim udział Ewa Malik - posłanka na Sejm, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Dyrektor Biura poselskiego Roberta Warwasa - Bartosz Straszak. ... czytaj więcej


Zmiany w Regulaminie Wynagradzania Synergy Platform
18 grudnia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie Wynagradzania dla pracowników Spółki Synergy Platform. Dotyczą one zmian w rozliczaniu czasu pracy w systemie czterobygadowym oraz wykupu S - na zasadach jak w ArcelorMittal Poland S.A., a także uregulowania kwestii tj. praca w godzinach nadliczbowych, zmian w zakresie dodatku zmianowego, dodatku za pracę w nocy i premii. W Synergy Platform Sp. z o. o. dokonane zostały z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiany w zakresie rozliczania czasu pracy systemu czterobrygadowego, a także zmiana uprawnienia do dnia wolnego od pracy - tzw W12 na miesięczną rekompensatę wg. zasad jak to miało miejsce w AMP. ... czytaj więcej


Zmiana dyżurów prawnychInformujemy Członków Związku, iż zmianie ulegają dyżury prawne prowadzone w naszym Związku.

Od 1 stycznia 2016r. prawnik będzie pełnił dyżury raz w tygodniu - we wtorki w godz. 1200 - 1500.


W sytuacjach nie cierpiących zwłoki porady prawne udzielane będą na bieżąco (telefonicznie, elektronicznie) za pośrednictwem Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Aby skorzystać z porady prawnej należy wcześniej uzgodnić termin wizyty w sekretariacie Związku - tel. 61-05, natomiast w sprawach terminowych pilnych kontaktować się z Członkami Prezydium - Lechem Majchrzakiem, tel. 92 37 lub Mirosławem Nowakiem - tel. 75 97. MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
korzysta z usług ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy SK


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -