Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓWRybka i bonus dla pracujących w ConsensusiePo dwa karpie otrzymają pracownicy Spółki Consensus dodatkowo od pracodawcy na święta Bożego Narodzenia. Ponadto osoby pracujące w święta i Sylwestra dostaną bonus w wysokości 50zł do wynagrodzenia - uzgodniły strony podczas spotkania, które odbyło się w środę, 9 grudnia br.

Świadczenie rzeczowe w postaci karpia na Święta Bożego Narodzenia, to poniekąd "tradycja" w firmie.

W tym roku również pracownicy je otrzymają. Ponadto strony podczas spotkania uzgodniły, iż osoby, które w święta Bożego Narodzenia -licząc od II zmiany w Wigilię do III zmiany w drugi dzień Świąt oraz w Sylwestra - do II zmiany i Nowy Rok - do III zmiany będą pracować - otrzymają dodatkowo do wynagrodzenia 50zł brutto za każdą zmianę.


Ponadto, w związku z faktem, iż w spółce nie została zamknięta sprawa podwyżek płac dla pracowników w 2015 r. - strona społeczna podczas spotkania wystosowała ponowny wniosek o uregulowanie tej kwestii. Jak wykazuje bowiem przeprowadzona przez Solidarność analiza - na przestrzeni ostatnich lat wartość realna wynagrodzenia w Consensusie znacznie spadła i nadal wykazuje tendencje spadkowe do tego stopnia, iż istnieją uzasadnione obawy, że niebawem może się zbliżyć do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A przecież jeszcze nie tak dawno wynosiła ona jej dwukrotność. Kolejne spotkanie w temacie płac ma się odbyć w terminie do 15 stycznia 2016 r.

Strona związkowa zwróciła również uwagę na konieczność uregulowania zasad premiowania na 2016 r. W bieżącym roku bowiem problem z uzgodnieniem kryteriów i wypłatą należnej premii ciągnął się aż do listopada. Zdaniem Solidarności najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie w Spółce nowego Regulaminu Premiowania, który w sposób jasny i precyzyjny określałby zasady premiowania. Związek widzi również konieczność zwiększenia środków na premiowanie pracowników tak, by premia w firmie rzeczywiście miała charakter motywacyjny.


Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbyłó się w poniedziałek, 21 grudnia br. o godz. 800 w Restauracji Malta - Dąbrowa Górnicza, ul. Marcina Kasprzaka 84.
Po posiedzeniu miało miejsce spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli również Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "S" AMP S.A. - D.G.


Solidarność w Wipro - czasowe zmiany
Informujemy Członków NSZZ "Solidarność" w Wipro Poland S.A., iż ze względu na długotrwałą nieobecność w pracy kol. Moniki Pasierbek - w zastępstwie funkcję Przewodniczącej w Komisji Spółki pełnić będzie Pani Elżbieta Jędrusik.


Obchody 34. rocznicy pacyfikacji KOPALNI "WUJEK"
O Polskę warto się upomnieć


FOTO galeria >>

Uroczystości związane z 34 rocznicą pacyfikacji Kopalni Wujek rozpoczęła 16 grudnia br. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Katowicach Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Homilię wygłosił ks. bp Marek Szkudło, który często odnosił się do 9 zamordowanych górników. Wydarzenia w kopalni Wujek z grudnia 81r., których był świadkiem przyrównał do bratobójczej zbrodni Kaina i Abla. Podkreślił, iż brat jest po to, by pomagać, ochraniać, wspierać. Również Rząd powinien pomagać, ochraniać wspierać. Biskup podkreślił również, że lekarze i pielęgniarki, którzy nieśli pomoc - dobrze zdali egzamin.


Obecna na uroczystościach Premier Beata Szydło powiedziała, że oddajemy hołd górnikom, bo wierzymy, że Polska jest Ojczyzną, o którą warto się upomnieć, że Polska jest warta tego, by sprzeciwić się tym, którzy obywatelom odbierali prawo do wolności, prawo do rozumienia swojego świata w taki sposób, by szanować innych, by każdy był równy i każdy miał poczucie, że na tej ziemi - jest w swoim domu.

Pani Premier zwróciła uwagę, że - na Wujku strzelano do robotników, bo władza się bała, nie potrafiła ustąpić, nie potrafiła rozmawiać. Własne przywileje, własne profity były ponad dobro obywateli, ponad ich życie. Ale znaleźli się wówczas ludzie, którzy powiedzieli: "nie", którzy powiedzieli, że ponad wszystko kochają swoją Ojczyznę i chcą, żeby była wolna i by wolni byli jej obywatele.

Ważną częścią uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej bohaterską postawę lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich, którzy ratowali górników rannych podczas pacyfikacji kopalni.


13 grudnia 1980r. - pamiętamy


FOTO galeria >>

W piątek, 11 grudnia dąbrowska Solidarność złożyła kwiaty pod Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom - dla upamiętnienia zrywu i protestu robotniczego sierpnia 80 roku oraz grudnia 81 roku.


Symboliczny Krzyż wraz z tablicą pamiątkową z wizerunkiem Ryszarda Kowalskiego i Włodzimierza Jagodzińskiego, którzy - jak głosi napis - oddali życie Bogu za prawdę, wolną Polskę i Solidarność, znajduje się tuż za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A. i do dziś wśród wielu członków załogi huty przywołuje wspomnienie tamtych okrutnych chwil, jakie miały miejsce podczas wprowadzenia stanu wojennego.

Protest w Hucie Katowice trwał aż do 23 grudnia i był jednym z największych i najdłuższych w kraju protestów przeciwko ówczesnej władzy.Dodatkowe dni wolne w 2016r.Dniami wolnymi od pracy z okazji świąt w 2016 r. są:

. 1 stycznia (piątek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
. 6 stycznia (środa) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
. 27 marca (niedziela) - Wielkanoc
. 28 marca (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
. 1 maja (niedziela) - Święto Pracy
. 3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 maja
. 15 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
. 26 maja (czwartek) - Boże Ciało
. 15 sierpnia (poniedziałek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
. 1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych)
. 11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości
. 25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie
. 26 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie - drugi dzień świąt.W 2016 r. oprócz niedziel i świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zatrudnionych w jedno, dwu i trzyzmianowej organizacji pracy, dniami wolnymi od pracy są wszystkie soboty oraz 4 maja - stanowi wydane przez pracodawcę zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w AMP.

W przyszłym, 2016 r. do przepracowania łącznie mamy 252 dni, natomiast 114 dni będzie wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt. Świąt wolnych od pracy mamy 13, z czego 4 przypadają w niedzielę, a 9 w dni robocze.

Dodatkowo - z okazji Dnia Hutnika - zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mają wolne w dniu 4 maja (środa).
Zgodnie z zapisami kodeksu pracy art 130 par. 2 (od 8 października 2012 r.) każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar pracy o 8 godzin.
Zarządzenie stanowi również, iż Dyrektorzy oddziałów produktywnych spółki mają obowiązek wdrożenia i nadzoru nad przestrzeganiem harmonogramów pracy, odpowiednio do stosowanych systemów pracy.


Jest wysokość świadczenia świątecznego dla pracowników ABCSolidarność porozumiała się z pracodawcą co do wysokości uzgodnionego dodatkowego świadczenia na Święta Bożego Narodzenia dla pracowników Ananke Business Communication. I tak pracownicy Spółki otrzymają:

. przy dochodzie do 1.500 zł - 800,00 zł
. przy dochodzie od 1.500,01 zł do 3.000 zł - 500,00 zł
. przy dochodzie powyżej 3.000 zł świadczenie nie przysługuje.

Ze względu, iż zwolnione z podatku jest świadczenie wypłacane z funduszu świadczeń socjalnych do wysokości 380zł - wypłacone świadczenie ponad tą kwotę będzie opodatkowane. I tak w przypadku świadczenia 500zł - podatek będzie wysokości 22zł, w przypadku świadczenia w wysokości 800zł - wysokość podatku to 76zł.


Jak pisaliśmy wcześniej - świadczenie zostanie wypłacone w formie pieniężnej wraz z wynagrodzeniem za listopad br. - 10.12.2015 r.

Przy wypłacie świadczenia brane będzie pod uwagę średnie kryterium dochodowe pracowników stanowiące średnie wynagrodzenie za pracę za miesiące wrzesień i październik 2015 r., pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku osób zatrudnionych później - świadczenie będzie wypłacone w kwocie z progu dochodowego do 1.500,00 zł - w kwocie 800zł.

Osobą uprawnioną do świadczenia będzie osoba pozostająca w zatrudnieniu na dzień 9 grudnia 2015 r., przy czym przez pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wszelkie reklamacje, co do wypłaty świadczenia zgłaszane przez pracowników będą na bieżąco wyjaśnianie przez obecnego w dąbrowskim oddziale ABC przedstawiciela Spółki - pana Marcina Skowronek.


Stanisław Łaski - niepokorny rysownik "Solidarności"25 listopada o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność odbył się wernisaż wystawy oraz prezentacja towarzyszącego jej wydawnictwa


poświęconego Stanisławowi Łaskiemu - karykaturzyście czasopisma Wolny Związkowiec, niepokornemu artyście, którego prace niezwykle celnie komentowały rzeczywistość lat 1980 - 1981.

W ten sposób "Porozumienie Katowickie 1980 - Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci" uczciło pamięć rysownika w drugą rocznicę jego śmierci. - Wystawa kładała z siedemnastu plansz na których obok znanych prac będzie można obejrzeć po raz pierwszy nieznane fotografie i rysunki z okresu stanu wojennego..
... czytaj więcej
Solidarność ponawia akcję w ABC i SPPracownicy Ananke Business Comunication Sp. z o. o. i Synergy Platform Sp. z o. o. powinni wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy o weryfikację uprawnień do emerytur pomostowych.

Przeprowadzona przez dąbrowską Solidarność akcja dotycząca weryfikacji przez Państwową Inspekcję Pracy uprawnień do umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przyniosła szereg pozytywnych decyzji. Zyskali na tym pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.

Teraz Solidarność ponawia akcję w stosunku do pracowników interimów - firm pracujących na rzecz AMP tj. Ananke Business Comunication Sp. z o. o. i Synergy Platform Sp. z o. o.


Stosowny Wniosek o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracownicy powyższych spółek mogą pobrać ze strony internetowej naszego Związku: solidarnosc.mittal.net.pl lub w sekretariacie Związku - budynek związkowy DAMM 4, p. 6.

Powyższym wnioskiem pracownicy zwrócą się do Państwowej Inspekcji Pracy o podjęcie prawem przewidzianych działań skutkujących wywiązaniem się pracodawcy z obowiązku umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na fundusz emerytur pomostowych od dnia podjęcia pracy na tym stanowisku pracy do chwili obecnej.

Podstawa prawna powyższego wniosku: Art. 41. ust. 6. Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2008, nr 237, poz. 1656 z późniejszymi zmianami).

ABC - WNIOSEK PRACOWNIKA DO PIP ws. emerytur pomostowych 2015 r.
Synergy Platform - WNIOSEK PRACOWNIKA DO PIP ws. emerytur pomostowych 2015 r.


Pracownicy ABC otrzymają świadczenie na Boże NarodzenieWypłatę świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników spółki Ananke Business Communication uzgodniły strony podczas spotkania w poniedziałek, 16 listopada br. Strony podpisały również Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2016. Strony podczas spotkania ustaliły wypłatę dodatkowego świadczenia w formie pieniężnej na Święta Bożego Narodzenia dla pracowników Spółki, które zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za listopad - 10 grudnia br.


Przy jego wypłacie brane będzie pod uwagę kryterium średniej płacy pracowników ABC za m-ce: wrzesień, październik, a w przypadku osób zatrudnionych później - za październik br. Stosowane będą następujące progi: średnia płaca do 1.500zł, 1.500,01zł - 3.000zł, natomiast pracownik zarabiający powyżej 3.000zł świadczenia nie otrzyma. Wysokość świadczenia w poszczególnych progach zostanie uzgodniona po przekazaniu przez pracodawcę analizy ilości pracowników w poszczególnych progach dochodowych.
Pracodawca zobowiązał się do dostarczenia tej analizy do dnia 20 listopada 2015r. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia będzie osoba pozostająca w zatrudnieniu (przysługuje wynagrodzenie za pracę lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego) na 9 grudnia br.
Ponadto podczas spotkania strony podpisały wynegocjowany Regulamin ZFŚS na 2016 r. O konkretnej wysokości uzgodnionego świadczenia poinformujemy Państwa w najbliższym czasie..


Msza Święta w intencji Ojczyzny


FOTO galeria >>


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła we Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny.
Msza odprawiona zostala 11 listopada br. o godz. 1800 w Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy
w Dąbrowie Górniczej Gołonogu - ul. Kościelna 20.
Bezpośrednio po Mszy pod Ołtarzem Ojczyzny znajdującym się w nawie bocznej Sanktuarium
odmówiona została modlitwa za naszą Ojczyznę i złożono kwiaty.
Msza Święta za Śp. Władysława Molęckiego
Msza Święta za Śp. Władysława Molęckiego - Wiceprzewodniczącego Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i wieloletniego przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Huty Katowice odprawiona została 7 listopada br. o godz. 930 w Częstochowie - na Jasnej Górze w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Dąbrowska Solidarność z AMP zorganizowała wyjazd na Mszę.Konsensus w Consensusie - wypłata należnej premii pracownikom400 zł. dla pracownika - takie pieniądze dostanie każdy pracownik Spółki Consensus z Funduszu Motywacyjnego za 2015 r.


Ostateczne uzgodnienie podjęte zostało podczas spotkania we wtorek, 27 października br.

Wynegocjowana kwota min. 400 zł. dla pracownika rozliczona zostanie wg. przyjętych przez strony kryteriów oraz rozbita na dwie raty. Kryteria zakładają dwukrotną wypłatę kwoty 200 zł. dla każdego pracownika, ewentualnie pomniejszonej o chorobowe - 4 zł. za każdy dzień nieobecności (nie dotyczy absencji z tytułu wypadków w pracy) oraz pomniejszonej o kary porządkowe - w przypadku upomnienia o 50% nagrody, w przypadku nagany - o 100% nagrody.
... czytaj więcej


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMPGłówna Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu 22 października br. ustaliła wypłatę dodatkowego świadczenia dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - na Święta Bożego Narodzenia 2015 z ZFŚŚ.


Wysokość dodatkowego świadczenia uzależniona jest od dochodu w rodzinie:

- dochód do 1.000zł - świadczenie: 350zł,
- dochód 1.001zł. - 2.000zł. - świadczenie: 250zł,
- dochód 2.001zł. - 3.000zł - świadczenie: 150zł,
- dochód 3.001zł. - 5.000zł - świadczenie: 80zł,
- przy dochodzie w rodzinie pow. 5.000zł. dodatkowe świadczenie nie przysługuje.

Dodatkowe świadczenie wypłacone będzie na wniosek pracownika AMP (jak w ubiegłym roku) wraz z wypłatą za listopad 2015r Termin składania wniosków do BP Partner - od 9 listopada do 11 grudnia. WNIOSEK
W AMP parafowano Regulamin ZFŚS na 2016 r.
W czwartek, 22 października 2015 r. strony parafowały treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2016 r. Podpisanie dokumentu planowane jest na 5 listopada. Po negocjacjach ustalono ostateczną treść Regulaminu, który w znacznym stopniu opiera się na zapisach
aktualnie - w 2015 r. - funkcjonującego.

Wprowadzone zmiany w Regulaminie ZFŚS na 2016 r. w stosunku do obecnego:
... czytaj więcej

.Zapal światło wolnościW oknach milionów domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia, o godz. 19:30, zapłoną symboliczne świece - symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego. IPN zachęca wszystkich do udziału w akcji "Zapal Światło Wolności".


Symboliczne Światło zapłonie na pewno w oknach prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął akcję honorowym patronatem, oraz abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce i abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Kampania społeczna IPN "Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: "Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (.) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić".
KK NSZZ "S"Czasowa zmiana Przewodniczącego S i Zakładowego SIP na DWS

Ze względu na nieobecność w pracy dotychczasowego Przewodniczącego Komisji NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Walcownia Średnia - kol. Stanisława Skalskiego - funkcję Przewodniczącego na czas jego nieobecności pełnił będzie Janusz Maciążek..

Również na czas nieobecności funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym jest kol. Stanisław Skalski, przejmie dotychczasowy wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - kol. Jan Duda.III Marszobieg Charytatywny - wyniki
W III Marszobiegu Charytatywnym organizowanym przez ArcelorMittal Poland S.A. łącznie - we wszystkich oddziałach AMP uzbierano kwotę 55.485 zł

Kwotę 55.485 zł uzbierało 1.619 uczestników marszobiegu. Każdy z nich, by wrzucić do koszyczka min. 5zł - musiał przebyć trasę 1 km. Nie ważne ile kto przeszedł, ważne, że wziął udział w tak szczytnym celu. A łącznie wydreptanych/wybieganych zostało 11.097km.

Dzięki uzbieranym środkom pomoc zostanie udzielona 14 dzieciom pracowników AMP i Spółek.

Dziękujemy WAM za to!


Sprawdzampolityka.plGdy w 2012 roku Sejm wydłużał wiek emerytalny, NSZZ "Solidarność" zapowiedział, że stworzy narzędzie


przypominające społeczeństwu jak konkretni posłowie i senatorowie głosowali w najistotniejszych dla obywateli sprawach. Tym narzędziem jest strona www.sprawdzampolityka.pl . Przez te trzy lata "Solidarność" przeprowadzając dużą kampanię społeczną przeciwko umowom śmieciowym i stosując permanentny nacisk na rząd, doprowadziła do istotnej zmiany. Już nikt poważny nie mówi w Polsce o zaletach umów śmieciowych, a rząd zaczął wprowadzać ograniczenia w ich stosowaniu, m.in. poprzez oskładkowanie umów zleceń. ... czytaj więcejW GJ powołano Terenową Komisję BHPPoleceniem wewnętrznym nr 1 Dyrektora Jakości i Rozwoju Produktu z dnia 28 września br. powołana została Terenowa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Jakości i Rozwoju Produktu w lokalizacji Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Kraków i Świętochłowice.

Przewodniczącym Terenowej Komisji BHP GJ został Dyrektor Marek Adamczyk, a jego zastępcą Barbara Stępień - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.


W Komisji ze strony pracodawcy będą: Wojciech Michalczyk, Wiktor Mazur, Agnieszka Zaczkowska - Gaca, Stanisław Borowik, Monika Stelmach, Małgorzata Czajkowska, Renata Pułtorak, Jadwiga Otok oraz 1 lekarz opcjonalnie w zależności od miejsca posiedzenia. Przedstawicielami pracowników są natomiast: Jacek Sania, Damian Jędruch, Damian Draszczyk, Daniel Gierczyński, Marian Owczarek, Andrzej Latosiński, Małgorzata Nowak, Jacek Szpicki i Lidia Prostacka.

Do zadań Komisji należy m.in.: dokonywanie okresowych przeglądów warunków pracy - wiosenny w kwietniu, jesienny we wrześniu, ocena stanu BHP, opiniowanie środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, współdziałanie z pracodawcą w realizacji obowiązków w zakresie BHP, nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu poprawy BHP.

Posiedzenia komisji mają się odbywać co najmniej raz w miesiącu w godzinach pracy.V Bieg Hutnika ArcelorMittal PolandOd pięciu lat w pierwszą środę października na swoim biegu spotykają się Hutnicy. Impreza organizowana z okazji Tygodnia Zdrowia ArcelorMittal Poland cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród hutników. W tym roku na starcie biegu wokół Pogorii III w Dąbrowie Górniczej stanęło 137 biegaczy i 35 "kijkarzy".


Bieg rozgrywany był w kategoriach wiekowych "open" i hutników na dystansie 6100 m. Startowali razem doświadczeni biegacze, miłośnicy joggingu oraz zupełni amatorzy. Dużą grupę stanowili hutnicy na czele ze swoim "szefem" prezesem ArcelorMittal Poland, Gertem Verbeeckiem. Najszybszym biegaczem okazał się Rafał Formicki z Zawiercia, a wśród kobiet Oliwia Kwaśkiewicz z Dąbrowy Górniczej. Okazałe puchary dla najlepszych hutników odebrali Mariusz Buczyński, Bernard Rzepka i Renata Gawle. V Bieg Hutników jest kontynuacją ogólnopolskich biegów dla hutników organizowanych dawniej przez Hutę Katowice a obecnie ArcelorMittal Poland.

W tym roku był to już 20 taki bieg.
FOTO galeria >>

Wyniki:
www.timing4u.pl/upload/201510/2015_10_07_Bieg_Hutnika.pdfIII Marszobieg Charytatywny6 października w dąbrowskim ArcelorMittal Poland S.A. odbył się III Marszobieg Charytatywny.
Organizowana akcja to pomoc z naszej strony bezpośrednio naszym kolegom, znajomym, którzy borykają się z trudnościami zdrowotnymi swoimi, czy też swoich najbliższych.Zebrane podczas Marszobiegu środki zostaną przekazane na specjalistyczną rehabilitację, leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci pracowników: ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Service Group, ArcelorMittal Commercial Long, PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, ARG Kraków-Wschód, PUW HKW, ArcelorMittal Shared Service Centre Europe, CUTIRON Shared Service Centre Europe, TAMEH Polska, a także pracowników Synergy Platform i ABC świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland.

Dzień wcześniej - 5 października III Marszobieg Charytatywny odbył się w krakowskim oddziale AMP, natomiast 7 października w Zdzieszowicach.

W 2014 r. w akcji uczestniczyło 1.531 osób, które pokonały 10.654 km. Dzięki nim udało się zgromadzić kwotę 53.270 zł, która została przekazana dla 12 dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji..
... czytaj więcejJakub Słomczyński reprezentantem Polski w Europejskiej Radzie Zakładowej


FOTO galeria >>

Jakub Słomczyński z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. wybrany został jako przedstawiciel naszego zakładu pracy do Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal. Wybory odbyły się we wtorek, 29 września br.


Wybory przedstawicieli z Polski do Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal odbyły się podczas XIV Zakładowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Członkami ERZ zostali: Słomczyński Jakub z dąbrowskiego oddziału AMP, Wesoły Zbigniew z ZK Zdzieszowice, Uglorz Andrzej ze Świętochłowic i Korzeniewicz Lesław z AM Warszawa. Do Prezydium ERZ wybrani zostali: Słomczyński Jakub, Korzeniewicz Lesław i Uglorz Andrzej, natomiast na zastępcę Sekretarza ERZ wybrany został Słomczyński Jakub.
Ponadto przeprowadzono wybory uzupełniające Członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., w wyniku których do ZKK ZOK weszli: Wacław Kustra z Krakowa oraz Jakub Słomczyński. Wybrani przedstawiciele do ERZ będą reprezentować całą Solidarność z wszystkich lokalizacji z ArcelorMittal Poland S.A. Swoich 3 przedstawicieli w ERZ ArcelorMittal będzie miał również związek MZZ PAM.

Masz nakaz PIP o odprowadzaniu składek na FEP - złóż wniosek
Wnioski w sprawie opłacenia zaległych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i zwrotu pobranej zaliczki na podatek PIT od posiłków profilaktycznych winni składać do pracodawcy pracownicy, którzy otrzymali pozytywną decyzję w tym zakresie po weryfikacji ich wniosku przez Państwową Inspekcję Pracy. Przypominamy - po zorganizowanej przez Solidarność akcji dotyczącej weryfikacji należnego przez pracodawcę odprowadzania poszczególnym pracownikom składek na Fundusz Emerytur Pomostowych - Państwowa Inspekcja Pracy wydaje w tym zakresie nakazy. Stosowną informację od PIP otrzymują zainteresowani pracownicy. W związku z dużą ilością zapytań - co dalej? - wyjaśniamy. .... czytaj więcej


XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Ludzie marzą o wspólnocie jak w latach 80
Różnice społeczne, wielka idea Solidarności, do której trzeba wracać, a także wielokrotnie przytaczana postawa patrona Solidarności - bł. ks. Jerzego Popiełuszki były szczególnie podkreślane podczas XXXIII Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbyła się w niedzielę, 20 września br.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska odczytała oraz wręczyła list od Prezydenta Andrzeja Dudy Przewodniczącemu Związku - Piotrowi Dudzie. .
... czytaj więcej
Upamiętniliśmy 35 rocznicę podpisania Porozumień Katowickich
W piątek, 11 września br. Solidarność z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. uroczyście uczciła 35 rocznicę podpisania Porozumień Katowickich. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński odznaczył zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL Krzyżem Wolności i Solidarności. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez Duszpasterza Ludzi Pracy - ks. kanonika Antoniego Stasiaka w Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. II część obchodów miała miejsce na terenie ArcelorMittal Poland S.A. - pod Krzyżem oraz pomnikiem Porozumień Katowickich .... czytaj więcej


Kontrola PIP w ABC
We wtorek, 1 września br. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę w spółce Ananke Business Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Jak poinformowali przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy - czynności kontrolne prowadzone będą z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy w ABC.
Inspektor przewiduje, iż kontrola zakończy się 30 września 2015r.


Premia za sierpień 2015 r.Premia za sierpień 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7%. To stały wskaźnik premii, który będzie obowiązywał co miesiąc.

Zgodnie z nowym Regulaminem Premiowania, który został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 14 lipca 2015r. i obowiązuje od dnia 1 sierpnia - wysokość premii dla pracowników AMP będzie stała - 7%.


Premia za sierpień jest już liczona po nowemu, a wszelkie odstępstwa, wątpliwości czy też niejasności prosimy zgłaszać do naszego Związku, do Wiceprzewodniczącego Lecha Majchrzaka - tel. 92 37. Solidarność apeluje do pracowników o szczególne zwrócenie uwagi na sposób rozliczania premii w pierwszych miesiącach obowiązywania nowego Regulaminu, by móc - w razie konieczności - podjąć stosowne interwencje i wyeliminować wszelkie nieprawidłowości.

Premia dla pracowników Spółki Kolprem za sierpień 2015 r. wynosi 7%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - zgodnie z Zasadami funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego - Prezes Zarządu podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c sierpień 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki. Od 1 września br. w Spółce Kolprem będzie obowiązywał nowy Regulamin Premiowania.
35.lecie powstania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
oraz FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCH
W piątek, 28 sierpnia w dąbrowskim Parku Hallera odbył się festyn rodzinny
z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarności".

Organizatorem festynu była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza przy współudziale miasta. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem nie tylko Członków naszego Związku, ale również pracowników AMP S.A., Spółek współpracujących i mieszkańców zarówno Dąbrowy Górniczej, jak i okolicznych miast.

Program artystyczny dla dzieci przygotował zespół Duo FIX. Dla dorosłych natomiast wystąpił grecki zespół ORFEUSZ, Mariusz Kalaga z zespołem PartnerS oraz Goombay Dance Band.

Było dużo zabawy, radości, była możliwość spotkania znajomych poza pracą, wspólnego spędzenia czasu, były śpiewy, tańce, wiele nagród i niespodzianek.
FOTO galeria >>
III Marszobieg Charytatywny
Kolejny Marszobieg Charytatywny zostanie zorganizowany w ArcelorMittal Poland S.A. w terminie 5-7 października br. w ramach Tygodnia Zdrowia.

Jak poinformował pracodawca - w 2014 r. dzięki gotowości 1.531 uczestników, którzy wspólnie pokonali 10.654 km, udało się zgromadzić kwotę 53.270 zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane dla 12 dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji.

Organizowana akcja to możliwość pomocy z naszej strony bezpośrednio naszym kolegom, znajomym, którzy borykają się z trudnościami zdrowotnymi swoimi, swoich najbliższych. To nic Cię nie kosztuje - potrzeba trochę chęci i ... wytrwałości w pokonywaniu jak najdłuższego dystansu. Bo w tej akcji liczy się każdy pokonany kilometr. Możesz chodzić, możesz biegać.

Zebrane podczas Marszobiegu środki zostaną przekazane na specjalistyczną rehabilitację, leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci pracowników: ArcelorMittal Poland, ArcelorMittal Service Group, ArcelorMittal Commercial Long, PUK Kolprem, ArcelorMittal Refractories, ARG Kraków-Wschód, PUW HKW, ArcelorMittal Shared Service Centre Europe, CUTIRON Shared Service Centre Europe, TAMEH Polska, a także pracowników Synergy Platform i ABC świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland..
... czytaj więcej
Posiedzenia ZOK i MKWyborcze Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej odbędzie się 29 września br. w krakowskim oddziale AMP o godz. 1000. Podczas posiedzenia dokonane zostaną wybory uzupełniające do Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK-u.

Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji "S"

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji, iż najbliższe posiedzenie MK odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 800.

Obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.
Zmiany w ZUZP dla pracowników AMP zostały zarejestrowaneTekst jednolity ZUZP znajduje się w zakładce "Dokumenty" .


Powiadomienie o wpisaniu do rejestru układów protokołu dodatkowego nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ArcelorMittal Poland S.A. przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach dąbrowska Solidarność otrzymała w połowie lipca. Oznacza to, iż zapisy protokołu dodatkowego nr 2 obowiązują od dnia 1 sierpnia 2015r. Protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP dla pracowników AMP został uzgodniony 27 maja br. i dotyczy dwóch tematów: zasad obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (tzw. dopłaty do chorobowego) oraz dodania jako integralnej części ZUZP Regulaminu Premiowania, którego zasady wypłaty w tym roku strony opracowały na nowo.


Premia w AMP za lipiec 2015 r.Premia za lipiec 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,40%.


Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc czerwiec 2015r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 85%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,40% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Przypominamy, że premia za lipiec 2015 r. nadal naliczana i wypłacana jest na starych zasadach, nowy Regulamin Premiowania bowiem został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 14 lipca 2015r. i obowiązuje od dnia 1 sierpnia. Zatem premia za sierpień 2015 liczona będzie już według nowych zasad..


Jest porozumienie płacowe w AMSGPodwyżki płac, wyrównanie i nagroda za wkład pracy - to efekt negocjacji płacowych, trudnych i żmudnych, jakie zostały przeprowadzone w Spółce ArcelorMittal Service Group. Ostatnie, finalizujące rozmowy spotkanie odbyło się w czwartek, 2 lipca br.

Podczas spotkania, strony uzgodniły, iż Pracodawca dokona od dnia 1 lipca 2015r. podwyższenia płacy zasadniczej dla pracowników Spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. wg następujących zasad:

. w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza, jest niższa niż 2.500 zł, dokonuje się podwyższenia płacy zasadniczej o 77 zł,

. w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza, jest równa lub wyższa 2.500 zł ale nie przekracza 5.000 zł, dokonuje się podwyższenia płacy zasadniczej o 51 zł.

Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych, Strony uzgodniły uruchomienie do dnia 10 lipca 2015r. wypłaty dla pracowników Spółki objętych podwyżkami jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości sześciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki otrzymanej z dniem 1 lipca br.

Kwota nagrody uzupełniającej powiększona będzie o kwotę wynikającą z indywidualnego wskaźnika procentowego Karty Hutnika każdego pracownika (aktualnego na dzień 30 czerwca 2015r.), przy czym:


. uprawnionymi do nagrody będą pracownicy Spółki pozostający w zatrudnieniu w dniu wypłaty nagrody (pozostający w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego),

. jednorazowa nagroda nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Strony uzgodniły również, że w roku 2015 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2014 w wysokości 600,00zł./pracownika wg następujących zasad: wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2015r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w jednakowej wysokości 300,00 zł./pracownika i wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w jednakowej wysokości 300,00 zł./pracownika.

Uprawnionymi do nagrody będą pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników AM Service Group Sp. z o. o., którzy przepracowali cały 2014 r. oraz w dniu wypłaty nagrody, będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).

Strony ustaliły również, że na koniec 2015 r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona dodatkowa nagroda roczna w jednakowej wysokości 100,00 zł./pracownika, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika absencji chorobowej za II półrocze br. na poziomie niższym lub równym 5%.

Przypominamy, iż Zarząd spółki wielokrotnie zwracał uwagę na wysoki poziom absencji chorobowej występujący spółce, który ma bezpośredni wpływ na osiągane przez firmę wyniki.
Będą pieniądze dla spółek zewnętrznych pracujących na rzecz AMPBędą podwyżki oraz nagrody dla pracowników spółek zewnętrznych pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. (inetrims) - poinformowała strona pracodawcy podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się w czwartek, 2 lipca. O podniesienie płac dla pracowników zewnętrznych od dłuższego już czasu stanowczo walczyła Solidarność. Można powiedzieć, że decyzja pracodawcy spełnia oczekiwania Związku i jest krokiem we właściwym kierunku, tzn. zrównania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych z AMP.

Na pierwszym - po dłuższej przerwie posiedzeniu administracyjno-związkowego zespołu Roboczego ds. ZUZP poruszonych zostało szereg ważnych tematów. Do najważniejszych natomiast zaliczyć należy przekazaną przez stronę pracodawcy decyzje Dyrektora Generalnego o zmianie zasad wynagradzania dla pracowników leasingu pracowniczego tzw. pracowników interims. Przypominamy, iż Solidarność zmiany płacowe dla tej grupy pracowników postawiła sobie jako zadanie priorytetowe, na prawie każdym spotkaniu poruszając ten temat.

Podwyżka płac dla pracowników zewnętrznych uzależniona będzie od aktualnego wynagrodzenia:

. dla pracowników zarabiających poniżej 2.200 zł. wynosi 77 zł. (w przypadku gdy po podwyżce wynagrodzenie będzie mniejsze niż 1.680 zł pracownicy otrzymają wyrównanie do kwoty 1.680 zł);

. dla pracowników, których wynagrodzenie jest równe lub wyższe niż 2.200 zł. podwyżka wynosi 52 zł.

Tym samym najniższa płaca zasadnicza w tych spółkach wynosić będzie, podobnie jak w AMP - 1.680zł

Ponadto pracownicy otrzymają wyrównanie za miesiące styczeń-maj (pięciokrotność podwyżki 77 zł lub 52 zł plus pochodne od tej kwoty - premia plus ewentualnie pięciokrotność wyrównania do kwoty 1.680 zł. i premii od tej kwoty). Wyrównanie wypłacone zostanie z wynagrodzeniem za czerwiec. Uprawnionymi do nagrody będą pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca 2015.

Pracownicy spółek zewnętrznych otrzymują również nagrodę w wysokości 1.000 zł płatną w dwóch ratach: z wynagrodzeniem za czerwiec w wysokości 500 zł. oraz z wynagrodzeniem za sierpień w wysokości 500 zł. Uprawnionymi do nagród są pracownicy Interim, którzy przepracowali cały 2014 rok oraz - adekwatnie do terminu wypłaty nagród - w dniu 1 lipca 2015 r. oraz w dniu 1 września br. - będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).


W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2014 z powodu: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej, wysokość nagród zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany z w/w powodów pełny miesiąc roku 2014 oraz w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali całego roku 2014, a zostali zatrudnieni w trakcie roku, nagroda zostanie wyliczona proporcjonalnie do przepracowanych pełnych przez nich miesięcy.

Pracownicy Interim - o co wielokrotnie wnosiła Solidarność - będą mieli również zrównany do wysokości obowiązującej w AMP dodatek zmianowy (4,73zł) oraz dodatek nocny (3,17zł). Podniesienie wysokości dodatków nastąpi od 1 lipca br.

Ponadto w spółce ABC od dnia 1 lipca br. uruchomiony zostanie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Członkowie Zespołu Roboczego dokonali podsumowania realizacji porozumienia płacowego, jakie zostało zawarte w AMP. W związku z faktem, iż premia za maj została naliczona pracownikom według starych płac (przed podwyżką) - pracodawca zobowiązał się do dokonania naliczenia i wypłaty stosownego wyrównania wraz z wynagrodzeniem za czerwiec.

Podczas posiedzenia poruszono również temat przeprowadzanych w AMP kontroli trzeźwości i przeszukań. Strona społeczna wystąpiła o przekazanie statystyki przeprowadzonych kontroli trzeźwości za miesiące: maj i czerwiec 2015 r.

Pracodawca poinformował, iż w AMP zostanie przeprowadzone badanie wydatku energetycznego pod kątem uprawnień do posiłków profilaktycznych. Działanie to ma być prowadzone w ścisłej współpracy z organizacjami związkowymi.

Strona pracodawcy ponownie wystąpiła o uzgodnienie protokołu dodatkowego nr 3 do ZUZP zawierającego wykup S/W12, zmiany w rozliczaniu czasu pracy systemu czterobrygadowego. W rozmowach przewijają się dwie opcje wykupu S/W12: wg stałego wskaźnika 4,86% (zgodę wyraziły inne organizacje związkowe) oraz wg zmiennego wskaźnika - metodą brutto do brutta, co zdaniem Solidarności jest znacznie lepszą propozycją aniżeli stały wskaźnik, szczególnie o proponowanej wysokości 4,86%.Premia i nagroda za czerwiec 2015 r.
Premia za czerwiec 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc maj 2015r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 94%.

W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Pracownicy Kolpremu otrzymają zaliczkowo nagrodę

Pracownikom PUK Kolprem Sp. z o. o. wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. wypłacona zostanie zaliczkowo nagroda w wysokości 500 zł.:

Uwzględniając rozpoczynający się okres wakacyjny, związany z większymi wydatkami naszych Pracowników oraz znaczne zaawansowanie trwających negocjacji płacowych, w porozumieniu z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, Zarząd KOLPREM Sp. z o.o. podjął decyzję o wypłaceniu pierwszej części nagrody rocznej za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w 2014 roku. Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za m-c czerwiec 2015 r. tj. na dzień 10 lipca 2015 r. i będzie wynosiła 500 zł dla uprawnionego pracownika.

Uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki, którzy przepracowali cały 2014r. oraz w dniu 01.07.2015r. pozostają w zatrudnieniu - pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 czerwca br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 118.


SIP to nie tylko eliminacja wypadków, ale również polepszanie komfortu pracyDobiegła końca zorganizowana przez Państwową Insekcję Pracy i ArcelorMittal Poland S.A. z inicjatywy Solidarności Akademia Społecznej Inspekcji Pracy. We wtorek, 16 czerwca uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy. Akademia SIP to duże przedsięwzięcie, które cieszy się równie dużym zainteresowaniem. To projekt szkoleniowy realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji Społecznych Inspektorów Pracy, integracja środowiska SIP, promocja zasad społecznej odpowiedzialności pracodawców i realizacja idei partnerstwa społecznego. Akademia działa już od 5 lat i kształcenie przeprowadziła m.in. w branżach: górniczej, hutniczej, nauczycielskiej i kolejowej. Tegoroczna edycja przygotowana została specjalnie dla SIP działającego w ArcelorMittal Poland i objęła zagadnienia związane z prawem pracy, BHP, psychologią pracy, a także tradycją SIP.


W 26 godzinach szkolenia uczestniczyło aż 58 społecznych inspektorów pracy, z czego do testu sprawdzającego dopuszczonych zostało 55 uczestników - wszyscy pozytywnie go zaliczyli. Wykłady w tym roku prowadzili Okręgowi Inspektorzy Pracy: Jerzy Hamróz, Andrzej Kamela, Waldemar Korczak, Anna Łyp, Zbigniew Latacz, Mirosław Machura, Magdalena Sawkiewicz i Roman Adler. Nowością jest natomiast, iż po raz pierwszy na terenie zakładu pracy - w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Świętochłowicach odbyły się zajęcia warsztatowe w obiektach produkcyjnych. Uroczyste zakończenie Akademii poprzedzone zostało ostatnim wykładem na temat mobbingu, dyskryminacji i stresu w miejscu pracy. Po wykładzie uczestnicy poddali się testom sprawdzającym ich wiedzę. Roman Adler przekazał na ręce Zakładowego SIP - Teresy Zaręby dyplomy dla wszystkich uczestników Akademii SIP. Strony kilkakrotnie podkreślały wagę przeprowadzonego szkolenia, szczególnie podkreślając rangę zorganizowanych warsztatów. Wyraziły również chęć dalszej współpracy.
FOTO galeria >>
Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski o pomoc finansową.W sumie 61 wniosków o pomoc finansową, a także o pomoc dla dzieci-sierot po pracownikach ArcelorMittal Poland S.A. rozpatrzyła podczas posiedzenia 15 czerwca br. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych. Podczas poniedziałkowego posiedzenia ŚDTKŚS rozpatrzyła 55 wniosków o pomoc finansową. Po weryfikacji Komisja postanowiła przyznać 34 zapomogi losowe i 10 zapomóg materialnych. W 7 przypadkach zapomogi nie przyznano, natomiast w 4 przypadkach ŚDTKŚS podjęła decyzję o wnioskowaniu do Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych o jednorazowe uprawnienie do ZFŚS, zgodnie z § 10 pkt 1, ppkt d) Regulaminu ZFŚS w 2015 r. i przyznanie pomocy finansowej


Komisja rozpatrzyła wnioski o pomoc finansową dla sześciorga dzieci-sierot po pracownikach zmarłych na skutek wypadku przy pracy. Przyznano pomoc finansową pięciorgu dzieciom. W jednym przypadku pomocy nie przyznano z uwagi na podjęcie zatrudnienia, co zgodnie z § 10 pkt 2, ppkt d) Regulaminu ZFŚS w 2015 r., wyklucza możliwość przyznania zapomogi z tytułu sieroctwa po zmarłym pracowniku. Wnioski osób, którym przyznano pomoc z dekretacją ŚDTKŚS zostały przekazane do Spółki "Partner" w celu realizacji. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła również 3 wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, z czego 2 pozytywnie - na budowę domu i zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. Wnioski pracowników przekazano do BP "Partner" w celu sporządzenia odpowiednich umów. Ponadto Przewodnicząca Komisji przedstawiła stan wykorzystania środków ZFŚS na dzień 31.05.2015 r. w procentowym i kwotowym ujęciu wydatków w odniesieniu do zaplanowanych wydatków w poszczególnych rodzajach świadczeń socjalnych oraz ilości osób korzystających z dofinansowania do świadczeń z funduszu.


Premia za maj 2015 r.
Premia za maj 2015 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp.zo.o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c maj 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Premia za maj 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc kwiecień 2015r. w porównaniu do średniego z Biznes Planu wyniósł 94%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki.Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski na pożyczki mieszkaniowe
Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski pracowników o pożyczkę na cele mieszkaniowe - na remont i modernizację mieszkania oraz na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz wyznaczyła terminy podpisywania stosownych umów. Posiedzenie Komisji odbyło się 25 maja br. W sumie Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 431 wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. Przyznanych zostało 429 pożyczek. W dwóch przypadkach pożyczki na przyznano ze względu, iż wnioskujący pracownicy na dzień przyznawania pożyczek nadal byli zadłużeni w ZFŚS z tytułu niespłacenia poprzedniej pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. .... czytaj więcej


POROZUMIENIE PŁACOWE W AMPPorozumienie płacowe AMP


To się udało wynegocjować - jest ostateczna treść porozumienia płacowego na 2015 rok dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 27 maja br. dokument został parafowany, natomiast 28 maja Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. uchwałą zatwierdziła jego treść. Porozumienie zostanie podpisane przez przedstawicieli organizacji związkowych w ciągu najbliższych dni. Ostatecznie pracodawca odstąpił od zmniejszenia o 25% dopłat do nagród jubileuszowych obowiązujących w krakowskim oddziale Spółki. Pracodawca odstąpił również od zapisu dotyczącego wykupu S/W12, a wynegocjowane nagrody są gwarantowane - bez warunku.


Dzieci dobrze się bawiły, a Wielkie Piece zdobyły Puchar PrzewodniczącegoDrużyna z Wielkich Pieców została zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku zorganizowanego przez dąbrowską Solidarność.

Turniej rozegrany został w sobotę, 23 maja br. na stadionie UKS w Okradzionowie. Tegoroczne rozgrywki połączone były z obchodami Dnia Dziecka.

W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny, które zajęły następujące miejsca:


I miejsce - PPD
II miejsce - DWS
III miejsce - PSD
IV miejsce - Maritex 2

W sumie rozegranych zostało 10 meczów. Królem Strzelców został Mateusz Urbańczyk grający w drużynie z Wielkich Pieców. Dyplomy oraz nagrody zwycięskim drużynom wręczył Przewodniczący Solidarności - Jerzy Goiński oraz Wiceprzewodniczący: Lech Majchrzak i Stanisław Szrek. Turniejowi sędziował Piotr Żelazny.

W tym roku na dobrą zabawę mogły liczyć również i dzieci. Turniej połączony został bowiem z obchodami Dnia Dziecka. Dla najmniejszych była wielka zjeżdżalnia, suchy basen, liczne konkursy i zabawy z nagrodami, a także stos słodkości. Nie zabrakło pokazu iluzji i olbrzymich baniek mydlanych. O uśmiechy na twarzach dzieci dbały: klaun Poziomka oraz klaun Wisieńka.
FOTO galeria >>


Negocjacje płacowe zostały przerwaneWczoraj (07.05.2015) od godz. 15.00 obyła się kolejna tura negocjacji płacowych, która około godz. 19.30 została przerwana przez dwa Związki Zawodowe: NSZZ "Solidarność" i ZZ "Hutnik".

Powodem przerwania rozmów było przedstawienie przez Przedstawicieli Pracodawcy gorszej propozycji podwyżek płac, aniżeli podczas ostatniego spotkania, tj. w dniu 5 maja 2015 roku.

W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" ws. dalszych działań w zwianych z negocjacjami płacowymi na 2015 rok.

Jednocześnie - ze względu na dużą ilość zapytań kierowanych do naszego Związku - informujemy, iż w NBS pojawiły się nieprawdziwe informacje o parafowaniu porozumienia płacowego na 2015 rok. Nieprawdziwa jest również informacja, że Związki Zawodowe działające w Krakowie podpisały inne porozumienie płacowe na 2015 rok.


Pracodawca zaproponował:

* 1. Podwyżka płac zasadniczych - bez zmian: 77 zł (poniżej 2200 zł) i 52 zł (powyżej 2200 zł), ze skutkiem od dnia 01.01.2015 roku,
* 2. Włączenie dodatku układowego - bez zmian: 70 zł do płacy zasadniczej na wprost, 80 zł płatne dalej jako dodatek układowy, z dniem 01.05.2015 roku,
* 3. Dodatkowa nagroda 600 zł/pracownika - tu są zmiany na gorsze: wprowadzono czwarty warunek uruchomienia całości tej nagrody tylko w przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu remontu wielkiego pieca w Krakowie, a także podtrzymano dotychczasowe trzy warunki:
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika częstotliwości wypadków poniżej 0,81, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł,
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika absencji chorobowej na poziomie mniejszym lub równym jak w 2014 roku - 4,16% i nie wyższym niż w I kwartale 2015 roku - 5,07%, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł,
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika produktywności na poziomie równym lub większym 563 ton/pracownika, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł.
* 4. Nagroda za wkład pracy w 2014 roku - bez zmian: 1000 zł, płatne w 2 ratach (10.07. i 10.09.2015 r.).


Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin
Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin odprawiona została przez ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ulica Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

FOTO galeria >>


Przedłużono porozumienie postojowe w AMP
Strony "obiegowo" podpisały Uzgodnienie w sprawie przedłużenia Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2015. Konieczność uregulowania tej kwestii związana jest z trudną sytuacją produkcyjną i brakiem zamówień, co spowodowało, iż od 20 kwietnia 2015r. grupa 44 pracowników Zakładu Huta Królewska w Chorzowie przebywa na postojowym. Jak stanowi podpisany dokument - stosownie do postanowień ust.11. "Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w roku 2013" Strony postanawiają o jego stosowaniu w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. .... czytaj więcejMaj Jarosław Przewodniczącym "S" w Spółce ZEN
Maj Jarosław wybrany został na funkcję Przewodniczącego Komisji Solidarności funkcjonującej w Spółce Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o. o. Zastąpi on Zdzisława Purtaka, który z dniem 28 kwietnia odchodzi na emeryturę. Zebranie wyborcze Solidarności w ZE ZEN Sp. z o. o. odbyło się w poniedziałek, 27 kwietnia br. Uczestnicy zarówno na funkcję Przewodniczącego Komisji Spółki, jak i Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zgłosili kandydaturę Jarosława Maja, który uzyskał poparcie wszystkich zebranych.


Partner wypowiada ZUZP
Partner Sp. z o. o. dokonał wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki, zawartego w dniu 13 lipca 2005 r. z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Informacja została przekazana przez pracodawcę do Związku Solidarność w poniedziałek, 27 kwietnia br. Okres wypowiedzenia - jak podał pracodawca upłynie 30 września 2015 r.


Premia za kwiecień 2015 r.
Premia za kwiecień 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,42%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc marzec 2015r. w porównaniu do średniego z Biznes Planu wyniósł 97%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,42% od płac zasadniczych pracowników Spółki.

Premia za kwiecień 2015 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c kwiecień 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


W środę posiedzenie Prezydium ZOK
W związku z trudnymi rozmowami nt. podwyżek płac, a właściwie brakiem postępów w negocjacjach - Solidarność na dzień 29 kwietnia (środa) zwołuje posiedzenie Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 9.00 w dąbrowskim oddziale AMP.Nadzwyczajne posiedzenie MK i wyjazd na posiedzenie ZOK
Nadzwyczajne MK
W czwartek, 23 kwietnia br. o godz. 14.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji.

Posiedzenie ZOK
W piątek, 24 kwietnia odbędzie się posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej. ZOK odbędzie się w krakowskim oddziale AMP o godz. 10.00, wyjazd z Dąbrowy Górniczej o godz. 8.30


Jeżeli echo ich słów zamilknie - zginiemy
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. wzięła udział w obchodach 75. rocznicy mordu w Katyniu oraz 5. rocznicy Tragedii Smoleńskiej, które odbędą się 19 kwietnia 2015 r. o godz. 1200 w parafii pod wezwaniem św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. Organizatorzy obchodów w sposób uroczysty uczczili wszystkie ofiary terroru sowieckiego oddając należny hołd policjantom, oficerom Wojska Polskiego, inteligencji i wszystkim Polakom pomordowanym przez sowieckich oprawców.
FOTO galeria >>


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
Informujemy Delegatów, iż Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się dnia 17 kwietnia br. o godz. 800 w siedzibie Zarządu Regionu - Katowice, ul. Floriana 7. FOTO galeria >>


W maju wypłata Małego Hutnika
Wysokość specjalnego wynagrodzenia z okazji "Dnia Hutnika", jakie zostanie wypłacone pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 326,12zł. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - Załącznik nr 3 pkt 7, z okazji "Dnia Hutnika" pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilości zawartych umów przysługuje tradycyjny dodatek. Kwota dodatku wynosi 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250zł. Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - dodatek w tym roku wynosi 326,12zł i zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, tj. do 10 maja, pod kodem płacowym 182.


Dąbrowska Solidarność czynnie wsparła manifestację
w obronie krakowskiej surowcówki
Ponad pół tysiąca pracowników manifestowało w czwartek, 16 kwietnia przed bramą główną krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. Powodem manifestacji było wstrzymanie decyzji o remoncie krakowskiego wielkiego pieca i zagrożenie utraty kilku tysięcy miejsc pracy. Manifestacja zorganizowana została przez organizacje związkowe działające w krakowskim oddziale AMP - MOZ NSZZ Solidarność, KM Solidarność 80 Małopolska oraz NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Wsparcia udzieliły inne organizacje związkowe, w tym Solidarność z dąbrowskiego oddziału AMP.... czytaj więcejZapraszamy na zebrania

Spotkania w sprawie dalszych działań w związku z brakiem porozumienia płacowego

W związku z brakiem możliwości porozumienia w sprawie negocjacji płacowych na 2015 r. Prezydium Solidarności rozpoczęło cykl spotkań z pracownikami. Najbliższe spotkania odbędą się:

Stalownia - 21 maja godz. 14.00
Walcownia Średnia - 22 maja godz. 10.
00
Zakład Wielkie Piece - 25 maja godz. 14.
00 budynek związkowy DAMM 4 s. 119

=======================

Międzyzakładowa Komisja

Informujemy Członków MK, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w środę, 27 maja br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119.

XIII Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK

Informujemy Delegatów, iż Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się w dniu 28 maja br. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej nr 120 w Budynku Dyrekcyjnym AMP w Dąbrowie Górniczej.


Premia za marzec 2015 r.Premia za marzec 2015 r. dla pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,42%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc luty 2015r. w porównaniu do średniego kosztu przerobu za okres trzech minionych miesięcy (listopad, grudzień, styczeń) wyniósł 97%.


W związku z obniżeniem kosztu przerobuFundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,42% od płac zasadniczych pracowników Spółki.

Premia za marzec 2015 r. dla pracowników
Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c marzec 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Zdzisław Sobieraj nowym Przewodniczącym w Grupie Serwisowej
Zdzisław Sobieraj został Przewodniczącym Komisji NSZZ Solidarność w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. Wybory odbyły się 25 marca br. Ireneusz Płocha - dotychczasowy Przewodniczący Komisji w Spółce poinformował zebranych, iż z dniem 25 marca br. rozwiązał stosunek pracy i udaje się na emeryturę. Podziękował za 13 lat wspólnej pracy na rzecz pracowników jako Przewodniczący Solidarności w Grupie Serwisowej. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano wyborów nowego Przewodniczącego Komisji. Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Zdzisław Sobieraj oraz Jacek Śpiewak. Po przeprowadzeniu tajnych wyborów - Przewodniczącym Związku w Spółce AMSG został Zdzisław Sobieraj. Nowemu Przewodniczącemu gratulujemy i życzymy dużo sił i wytrwałości w działalności na rzecz pracowników.


MZZ PAM zwycięzcą X Halowego Turnieju HutnikówDrużyna MZZ PAM została zwycięzcą tegorocznego - dziesiątego już Halowego Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o Puchar im. Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego. Turniej rozegrany został w sobotę, 21 marca br. w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej. W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn, które zajęły następujące miejsca:
FOTO galeria >>


* I miejsce - MZZ PAM
* II miejsce - DWG
* III miejsce - Solidarność DWS
* IV miejsce - Solidarność PSD
* V miejsce - Solidarność PPD
* VI miejsce - OPZZ PPD

Królem Strzelców został Piotr Chachurski zdobywając 5 bramek.

W sumie w turnieju rozegranych zostało 11 dwudziestominutowych meczy i strzelono aż 43 gole. Rozgrywkom sędziował Piotr Żelazny.

Puchary w imieniu organizatorów: MOZ NSZZ "Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza oraz MZZP AMP Hutnik, wręczyli Stanisław Szrek i Eugeniusz Dziubiński.


Terminy zebrań sprawozdawczych
Jak poinformowali Przewodniczący Komisji Wydziałowych/Spółek NSZZ "Solidarność", pod koniec marca br. odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2014.


Nowa Komisja Solidarności w AMDS
Maksymilian Chrobak wybrany został na funkcję Przewodniczącego nowej Komisji Solidarności w Spółce ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o. o. wchodzącej w skład MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Wybory przeprowadzono w piątek, 27 lutego br. Maksymilian Chrobak wybrany został na Przewodniczącego Komisji Solidarności w AMDS uzyskując 100% poparcie. Do Komisji wybrani zostali również - na funkcję Członka - Mirosław Grzyb i Michał Borkowski. Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "S" AMP S.A. - DG wybrany został Maksymilian Chrobak. Podczas zebrania Członkowie Związku otrzymali oraz zapoznani zostali z podstawowymi dokumentami, jakie w Związku funkcjonują, w tym. m.in. Statut Związku i Regulamin Organizacyjny. Dąbrowska Solidarność objęła AMDS Sp. z o. o. zasięgiem działania na wniosek pracowników spółki Uchwałą Międzyzakładowej Komisj.
Premia w AMP za luty
Premia za luty 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,4%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc styczeń 2015r. w porównaniu do średniego kosztu przerobu za okres trzech minionych miesięcy (październik, listopad, grudzień) wyniósł 82%.
W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,4% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Inauguracja nowej kadencji Społecznej Inspekcji Pracy w AMP
Słowa odnoszące się przede wszystkim do dobrej i owocnej współpracy były tymi najczęściej wymawianymi podczas inauguracji nowej kadencji Społecznej Inspekcji Pracy na lata 2015-2018 Regionu Śląsko-Dąbrowskim, która odbyła się we wtorek, 24 lutego br. Spotkanie Społecznej Inspekcji Pracy z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa prowadziła Teresa Zaręba - Zakładowy SIP. Obecni byli również przedstawiciele pracodawcy - Monika Roznerska - Dyrektor Personalny, Teresa Godoj - Dyrektor BHP, Bogdan Mikołajczyk - Dyrektor zarządzający oddziału wyrobów .... czytaj więcejAkcja protestacyjna w Hucie im. Sędzimira w Krakowie
Solidarność wraz z NSZZ Pracowników AMP S.A. i KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska z krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. zaplanowała na dzień 16 kwietnia manifestację. Jest to reakcja na informację wstrzymania decyzji w sprawie remontu wielkiego pieca w dawnej Hucie Sendzimira.
Dąbrowska Solidarność zorganizowała wyjazd na akcję w dniu 16 kwietnia o godz. 1130.
FOTO galeria >>Marek Szendzielorz Przewodniczącym "S" w Spółce Maritex
Marek Szendzielorz wybrany został na funkcję Przewodniczącego Solidarności w Spółce Maritex. Wybory odbyły się w czwartek, 5 lutego br. Marek Szendzielorz pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Spółki przejął po Śp. Jerzym Flisie. Podczas przeprowadzonych wyborów uzyskał 100% poparcie Członków Związku obecnych na zebraniu. Ponadto przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Komisji "S" oraz Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Zarówno członkiem Komisji, jak i Delegatem został Stanisław Kuśmierz.


Tu nie obowiązują żadne limity. Złóż wniosek o emeryturę pomostową.WNIOSEK pracownika do PIP
w sprawie emerytur pomostowych


Solidarność zachęca uprawnionych pracowników ArcelorMittal Poland S.A. o składanie "Wniosku o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" do Państwowej Inspekcji Pracy. Problem ujęcia pracowników przyjętych do AMP w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ciągnie się w AMP od dłuższego już czasu.


Mimo deklaracji pracodawcy złożonej podczas posiedzenia Zespołu Roboczego w dniu 26 czerwca 2014 r., iż składki na Fundusz Emerytur Pomostowych przejętym z firm zewnętrznych pracownikom będą opłacane od 1 lipca 2014r. - nie zostało to wykonane. A wiąże się to również z możliwością otrzymywania przez pracowników posiłków profilaktycznych, czyli nieopodatkowanych. Problem składek na FEP poruszony został na spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor podkreślił wówczas, iż jeżeli pracownik pracuje na stanowisku ujętym w wykazie - bezsprzecznie ma mieć opłacane przez pracodawcę składki na FEP. W tej materii nie można w zakładzie pracy ustalać żadnych limitów - na które powołuje się pracodawca. Ponieważ PIP nie może powyższą kwestią zajmować się grupowo, ale indywidualnie na wniosek każdego pracownika - Solidarność zachęca uprawnionych członków Związku do wystąpienia do PIP oferując przy tym pomoc.
Stosowny Wniosek o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - Członkowie Solidarności mogą pobrać od Przewodniczących Komisji Wydziałowych, w sekretariacie Związku oraz na naszej stronie internetowej. Po wypełnieniu mogą odesłać do PIP lub przekazać do Związku - Solidarność dostarczy je do Inspekcji.
Dodatki nie będą zwaloryzowane
Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę - w 2015 r. nie będzie waloryzacji dodatku zmianowego i dodatku za pracę w nocy.


Brak waloryzacji dodatku zmianowego i nocnego spowodowany jest spadkiem wysokości średniej płacy zasadniczej pracowników zatrudnionych w systemie czterobrygadowym, na podstawie której coroczna waloryzacja jest ustalana.

Na spadek średniej płacy zatrudnionych w czterobrygadówce znaczny wpływ miały przyjęcia bezpośrednio do AMP pracowników z firm zewnętrznych na niskich stawkach oraz odejścia pracowników więcej zarabiających na emerytury.

Przedstawiciele Solidarności przewidują, iż jeżeli pracodawca nie zmieni swojego podejścia w zakresie przyjmowania pracowników - dokładniej ich warunków finansowych - znacznemu obniżeniu ulegnie średnia płaca w całym AMP.


PREMIE ZA STYCZEŃ
Premia za styczeń 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc grudzień 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 94%.


W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki.

Premia za styczeń 2015 r. dla pracowników
Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c styczeń 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Wsparcie strajkujących górników z KWK Bobrek i KWK Pokój
Czynnego wsparcia dla protestujących górników z KWK Bobrek-Centrum oraz KWK Pokój udzielili przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podczas krytycznej wręcz sytuacji, jaka miała miejsce w regionie śląsko-dąbrowskim po przyjęciu przez sejm rządowego programu restrukturyzacji górnictwa.


Sytuacja w regionie śląsko-dąbrowskim była napięta, ponad 2 tys. górników zdecydowało się na podziemny protest przeciwko wdrożeniu rządowego projektu restrukturyzacji Kompanii Węglowej, zapowiadającego m.in. likwidację 4 kopalń.
Górnicy otrzymali liczne wsparcie nie tylko pozostałych pracowników "branży", ale również z innych zakładów z całego kraju.
Czynnego poparcia udzielili również Członkowie dąbrowskiej Solidarności, którzy 16 stycznia br. pikietując pod KWK Bobrek-Centrum w Bytomiu zablokowali ruch na ulicy Konstytucji przed kopalnią. Przedstawicielowi strajkujących górników natomiast wręczyli pismo z poparciem, jakie skierowali do Premier Ewy Kopacz oraz Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego.
Również w piątek Członkowie dąbrowskiej Solidarności wsparli pikietujących w KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, uczestnicząc w wiecu przed bramą kopalni.

FOTO galeria >>


POBIERZ NAJNOWSZE HARMONOGRAMY
- Pobierz PDF


Dramatyczna sytuacja w regionie śląsko-dąbrowskim
We wszystkich 14 kopalniach Kompanii Węglowej trwają podziemne protesty.


Do protestu dołączyli górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, solidarność okazali również przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego. Wspólny apel do rządu i śląskich parlamentarzystów wystosowali ze związkami zawodowymi samorządowcy. Górnicy otrzymują silne poparcie nie tylko od kolegów "po fachu" ale również od innych branż, regionów, klubów, czy zrzeszeń. Również od Solidarności z ArcelorMittal Poland S.A. Burza wywołana została przez rządowy projekt restrukturyzacji górnictwa zakładający likwidację 4 kopalń Kompanii Węglowej oraz ok. 5 tys. miejsc pracy w górnictwie. Pozostałe kopalnie mają trafić do nowej spółki powołanej przez Węglokoks.... czytaj więcejStanowisko strony związkowej
w sprawie podwyżek płac na 2014 r.

Stanowisko w sprawie podwyżek płac konkretyzujące ich wysokość na 2014 r. wystosowała strona związkowa Administracyjno - Związkowego Zespołu Roboczego ds. ZUZP, podczas posiedzenia, które odbyło się 14 stycznia br. Stanowisko to jednak 28 stycznia zostało zmodyfikowane i ostatecznie strona społeczna wniosła o podwyżkę płac w wysokości 500zł dla każdego pracownika. Wnioskując o konkretną kwotę podwyżki przedstawiciele strony społecznej powołali się na ciągły wzrost wydajności, jakości i efektywności pracy pracowników AMP SA i Spółek Zależnych. ... czytaj więcej

Pracodawca przekazał prowizorium planu zatrudnienia na 2014r.

Pracodawca w roku 2014 dążyć będzie do dalszej optymalizacji zatrudnienia mającej na celu optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, zwiększenie elastyczności zatrudnienia, a tym samym do dalszej poprawy wskaźników produktywności - poinformował Pracodawca ArcelorMittal Poland SA w przekazanym organizacjom związkowym Planie Zatrudnienia w formie prowizorium na rok 2014 ... czytaj więcej

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -