Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓWPremia w AMP za grudzień 2014

Premia za grudzień 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,12%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc listopad 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 92%.
W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,12% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


33. rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek.
Tragizm tamtych dni jest ciągle żywy
Mszą św. w intencji górników w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęły się obchody 33 rocznicy pacyfikacji Kopani Wujek.

Mszę celebrował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a kazanie wygłosił prymas senior abp Józef Kowalczyk, który szczególną uwagę poświęcił górnikom, którzy stracili życie podczas pacyfikacji, ale również ostatnim tragediom mającym miejsce w górnictwie. Abp Józef Kowalczyk zwrócił uwagę na aktualną bardzo trudną sytuację polskiego górnictwa - Górny Śląsk potrzebuje dziś nowego pomnika, nie z marmuru, nie ze spiżu. Pilnie potrzebujemy pomnika społecznego porozumienia dla ratowania i uzdrowienia górnictwa (...).


Podkreślił przy tym, iż potrzebne są konkretne działania, a nie tylko wygłaszanie słownych zapewnień i przyjmowanie biernej postawy w imię zasady "jakoś to będzie".
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność" Piotr Duda w wystąpieniu pod Pomnikiem-Krzyżem podkreślił, iż - Domagamy się sprawiedliwego osądzenia tych wszystkich, którzy doprowadzili do stanu wojennego i zamordowania górników z Wujka. Zwrócił przy tym uwagę, iż jedynymi, którzy ponieśli konsekwencje są zomowcy, którzy strzelali, którzy wykonywali rozkazy, natomiast osoby decyzyjne, które ponoszą odpowiedzialność rzeczywistą za to, co się stało, do dziś dnia nie zostały osądzone. Mało tego - Dzisiaj oprawcy, esbecy, zomowcy cieszą się wysokimi emeryturami, a ludzie więzieni, bici i poniżani, jeżeli dożyją emerytury, to nie wiedzą, jak mają za nią przeżyć. Zwrócił również uwagę, iż "kaci" są chowani z wielkimi honorami - pułkowników SB odprowadzała na cmentarz kompania honorowa. Z honorami grzebano generała Jaruzelskiego, a półtora tygodnia temu żegnaliśmy Kazimierza Świtonia prekursora wolnych związków zawodowych, posła na Sejm I kadencji, człowieka, który miał wielki wkład w to, że tutaj dzisiaj stoi ten pomnik. O nim państwo polskie zapomniało.
Uroczystości poprzedził "Bieg Dziewięciu Górników", w którym wzięło udział 150 uczniów. Każdy był ubrany w koszulkę z wizerunkiem jednego z zastrzelonych pod kopalnią górników.


13. grudnia - pamiętamy!
Symboliczną wiązankę kwiatów złożyli oraz zapalili znicze w kolorze biało-czerwonym w piątek, 12 grudnia br. pod pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza.


Przedstawiciele Związku co roku spotykają się pod Krzyżem by upamiętnić wydarzenia z 13 grudnia 1981r. - wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.
Załoga Huty Katowice podjęła wówczas jedną z najdłuższych akcji protestacyjnych w kraju przeciwko działaniom władz. Strajk trwał 10 dni, a huta stała się potężnym ośrodkiem ruchu oporu. Protest zakończył się decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 23 grudnia, a gdy pracownicy opuścili Zakład - milicja i wojsko przystąpiły do pacyfikacji zakładu. Konsekwencją dla wielu uczestników strajku były zwolnienia z pracy, aresztowania i kary więzienia. Przywódcy strajku w Hucie Katowice oraz redaktorzy wydawanego podczas protestu Wolnego Związkowca zostali skazani na kary więzienia od 3,5 roku do 7 lat. Pod Krzyżem znajduje się również pamiątkowa tablica z wizerunkiem Ryszarda Kowalskiego i Włodzimierza Jagodzińskiego - działaczy Solidarności.
Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy
w ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaTeresa Zaręba - kandydat zaproponowany przez Solidarność - została wybrana na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję 2015-2018. Wybory odbyły się 9 grudnia br.. Wygrała zdecydowaną większością głosów, uzyskując 19 uzyskanych na 28 możliwych.
Jej zastępcami zostali: Paweł Kucharski, Mariusz Pietruszka, Jarosław Potęga oraz Stanisław Skalski.

W trakcie wyborów zgłoszonych zostało dwóch kandydatów na funkcję Zakładowego SIP - Teresa Zaręba oraz Zenon Grzelka - dotychczasowy Zakładowy SIP (zgłoszony przez Związek MZZ PAM).

FOTO galeria >>
Premia w Kolpremie za listopad

Premia za listopad 2014 r. dla pracowników
Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." p.o. Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c listopad 2014 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015r. podpisany
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych zakończyła rozmowy nt. zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Wynegocjowany dokument został podpisany 26 listopada br.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie ZFŚS na 2015 r. dotyczą wliczenia małej i dużej Karty Hutnika do dochodu, który jest przez pracownika podawany do uzyskania świadczeń socjalnych. W związku z powyższym uległy również zmianie tabele dofinansowania do poszczególnych świadczeń socjalnych. Kolejną, ważną dla pracowników zmianą jest kwestia łączenia świadczenia tzw. wczasy pod gruszą wykorzystywanego przez pracowników podczas urlopów z innymi świadczeniami socjalnymi.


Jak zakłada nowo podpisany dokument - powyższe świadczenie może zostać w 2015r. przez pracownika połączone tylko z jednym dodatkowym świadczeniem socjalnym - np. wycieczką organizowaną przez BP Partner (ale z ograniczeniem ilości dni pobytu do 6). Jako świadczenie socjalne przy tym rozumiany jest również np. zakup dofinansowanych przez fundusz socjalny biletów, karnetów i kart multisport. Pracownik nie może natomiast wogóle łączyć świadczenia wczasy pod gruszą ze świadczeniem turystyczno-rekreacyjnym (profilaktyka zdrowotna) i wszelkimi wycieczkami dofinansowanymi z ZFŚS trwającymi 7 dni i dłużej. Osoby uprawnione do wycieczek mogą korzystać łącznie z 16 dni wycieczkowych, w tym jednej wycieczki zagranicznej. Maksymalny czas trwania jednej z wycieczek to 10 dni, a dni wycieczkowe liczone są od dnia wyjazdu do dnia powrotu. Regulamin zabrania łączenia kilku wyjazdów wycieczkowych. Cena oferty dotyczącej wycieczki zawierająca wszystkie składowe nie może przekroczyć kwoty 150zł na dzień w przypadku wycieczek krajowych i 250zł na dzień w przypadku wycieczek zagranicznych. Regulamin wydłuża pobyty w Hotelu Jaskółka w Ustroniu lub ORW Karolinka w Karpaczu lub w OW w Świnoujściu (do momentu sprzedaży) - pracownicy i uprawnieni członkowie ich rodzin mogą skorzystać w przypadku pobytu zwykłego łącznie do 10 osobodni w roku (było 7), a w przypadku pobytu specjalnego (np. święta i długie weekendy) - łącznie do 3 osobodni w roku. Regulamin ZFŚS na 2015 r. dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce
Dokumenty.Aż 18 Społecznych Inspektorów Pracy w AMP jest z Solidarności


Aż 18 Społecznych Inspektorów Pracy spośród 30 wybranych w ArcelorMittal Poland S.A. są z ramienia NSZZ "Solidarność". Tak dobry wynik świadczy o dobrej dotychczasowej pracy naszych przedstawicieli, którzy angażują się w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie. Wybory Zakładowego SIP odbędą się 9 grudnia.


Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w dąbrowskim oddziale AMP na poszczególnych zakładach i wydziałach przeprowadzone zostały 20 listopada br., a 25 listopada Komisja Wyborcza zatwierdziła ich wyniki. Podczas tegorocznych wyborów wysoka była frekwencja, szczególnie na wydziałach produkcyjnych, która sięgała nawet około 75%. To pokazuje coraz większą świadomość pracowników w kwestii BHP.

Przed nami jeszcze wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy,
którego w dniu 9 grudnia br. wybierać będą Zakładowi i Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

Kandydatem Solidarności jest
Teresa Zaręba.

W imieniu Społecznej Inspekcji Pracy serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy wzięli udział w wyborach SIP, szczególnie tym, którzy oddali głos na naszych reprezentantów.
... czytaj więcejWyniki wyborów SIP w PUK Kolprem Sp. z o. o.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. w dniach 26-28 listopada br. dokonali wyboru wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. Wybory Zakładowego SIP Spółki odbędą się w grudniu.

Trzech przedstawicieli Solidarności na cztery miejsca mandatowe wybranych zostało do Społecznej Inspekcji Pracy w Kolpremie.
Komisja Wyborcza w składzie: Adam Dej - przewodniczący, Piotr Opler - wiceprzewodniczący, Jan Filipiak - członek i Leszek Tuszyński - członek zatwierdziła protokoły z wyborów SIP.
Wyniki w poszczególnych obwodach wyborczych są następujące:


. obwód nr 1 - liczba głosów uprawnionych do głosowania: 182. Liczba oddanych głosów: 117, w tym ważnych: 117. Społecznym Inspektorem Pracy został Kuskowski Krzysztof z Solidarności uzyskując 48 głosów.

. obwód nr 2 - liczba głosów uprawnionych do głosowania: 95. Liczba oddanych głosów 42, w tym głosów ważnych: 40. Społecznym Inspektorem Pracy został Pawlak Artur z Sierpnia 80 uzyskując 40 głosów.

. obwód nr 3 - liczba uprawnionych do glosowania: 127. Liczba oddanych głosów: 48, w tym głosów ważnych: 40. Społecznym Inspektorem Pracy został Ślęzak Tomasz z Solidarności uzyskując 29 głosów.

. obwód nr 4 - liczba uprawnionych do głosowania: 143. Liczba oddanych głosów: 80, w tym głosów ważnych: 79. Społecznym Inspektorem Pracy został Wijatkowski Adam z Solidarności uzyskując 79 głosów.


Pracownicy Grupy Serwisowej wybrali Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
Sławomir Kochanowski - kandydat Solidarności został wybrany przez pracowników na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce AM Service Group. Wybory odbyły się 19 listopada br.


Na Zakładowego SIP w Grupie Serwisowej startowało 3 kandydatów - Chałupka Jacek, Kochanowski Sławomir i Szwaczka Kazimierz.

Jak podała Komisja Wyborcza - w głosowaniu wzięło udział 272 pracowników z 354 uprawnionych.
Zakładowym Społecznym Inspektorem AM Service Group wybrany został Sławomir Kochanowski uzyskując aż 192 głosy. Jego zastępcą będzie Jacek Chałupka, który uzyskał 47 głosów.
Uprawomocnienie wyborów nastąpi 27 listopada br. Do tego czasu Komisja przyjmuje powiadomienia o ewentualnych nieprawidłowościach.

Sławkowi serdecznie gratulujemy, a pracownikom AM GS dziękujemy za udział w wyborach i oddanie głosu na naszego przedstawiciela.Powinniśmy zmierzać do europejskich standardów, ale... płacowych

W ArcelorMittal Poland SA rozpoczęły się negocjacje płacowe, a to dla pracowników szczególnie interesujący temat. O negocjacjach, a także innych, równie ważnych sprawach pracowniczych rozmawiamy z Przewodniczącym Solidarności - Jerzym Goińskim.

- Kwestie płacowe, to jest to, co najbardziej interesuje pracowników, szczególnie teraz, gdy zbliża się nowy rok, a pracownicy - wzorem lat poprzednich liczą na podwyżki. Wiemy już, jakie stanowisko Solidarność przyjęła, ale jakie są realne szanse na jego realizację?
- JG - stanowisko, które przedstawiła Solidarność jest bardzo zbieżne ze stanowiskiem trzech innych organizacji związkowych i prawdopodobnie będzie przyjęte przez Zespół Roboczy do negocjacji z pracodawcą.
Uważam, że w ramach prowadzonych negocjacji uda nam się zawrzeć porozumienie, które da znaczący wzrost wynagrodzeń pracownikom Spółki. Od dłuższego czasu w publicznych wystąpieniach zapowiada, że powinniśmy zmierzać do europejskich standardów, a dla pracowników oznacza to przede wszystkim godne płace za pracę w AMP, porównywalne z krajami Europy Zachodniej.
... czytaj więcejSolidarność podjęła Stanowisko w sprawie podwyżek płac na 2015 rok
Stanowisko dotyczące podwyżek płac na 2015 r. przyjęła Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 6 listopada br. Stanowisko zostało zaprezentowane stronie społecznej administracyjno-związkowego zespołu ds. ZUZP.
Powołując się na zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. stanowiące, iż strony zobowiązane są ustalić wielkość przyrostu płac oraz czas jego obowiązywania w IV kwartale roku poprzedzającego dany okres lub w innym uzgodnionym przez siebie terminie - strona związkowa w swoim stanowisku wnosi o rozpoczęcie negocjacji płacowych w I dekadzie listopada 2014 roku.


W swoim wystąpieniu Solidarność proponuje wzrost o 8% rocznego funduszu płac zasadniczych Pracowników Spółki w stosunku do 2014 r., podział tych środków finansowych metodą uzgodnioną przez Strony oraz wypłacenie nagrody za wkład pracy w 2014 r. w wysokości 2.000 złotych dla każdego Pracownika, który był zatrudniony w AMP lub w spółce świadczącej usługi na rzecz AMP w 2014 r. w terminie uzgodnionym przez Strony.
Idąc za wcześniejszym Stanowiskiem dotyczącym ustalenia minimalnej płacy zasadniczej w AMP - Solidarność zawnioskowała również o dokonanie indywidualnych przeszeregowań dla tych Pracowników, których miesięczne wynagrodzenia zasadnicze są niższe od kwoty 2.200 zł/miesiąc.
Ważnym punktem wystąpienia, nawiązującym szczególnie do nadchodzącego okresu, w którym duża liczba pracowników AMP będzie odchodzić na świadczenia emerytalne jest również propozycja pozostawienia 100% środków finansowych po odchodzących Pracownikach do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Pionów na wzrost płac zasadniczych Pracowników w danej jednostce organizacyjnej. W swoim wystąpieniu związkowcy zaproponowali dokonanie z dniem 1 stycznia 2015 r. zmian płacowych zarówno dla Pracowników AMP jak i Spółek, w których AMP posiada 100% udziałów/akcji.Wystąpienie o nagrody w PPUH Consensus
W środę, 12 listopada br. dąbrowska Solidarność, wraz z innymi działającymi organizacjami związkowymi w Spółce, wystąpiła do Zarządu PPUH Consensus o wypłatę nagród - motywacyjnej oraz świątecznej dla pracowników firmy.


Organizacje Związkowe zawnioskowały, by pracodawca w terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę za miesiąc listopad 2014 r. wypłacił również nagrody motywacyjne, o których mowa w Załączniku nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Powyższe nagrody miałyby zostać wypłacone za okres od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r. wraz z kwotą pozostałą do wykorzystania za okres od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br.
W uzasadnieniu wniosku Związkowcy stwierdzili, iż pracodawca uporczywie uchyla się od comiesięcznego przekazywania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 12 Załącznika nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, co stanowi ewidentne złamanie ww. zapisów ZUZP.
Organizacje Związkowe jednocześnie wystąpiły o wypłacenie wszystkim pracownikom Spółki nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia ze środków własnych pracodawcy w terminie, na zasadach i wysokości ustalonej przez Strony ZUZP.


Wniosek o nagrody w BP Partner
Wniosek o wypłatę nagrody motywacyjnej oraz nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla


pracowników Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa wystosowały organizacje związkowe 12 listopada br.
Organizacje Związkowe działające w BP Partner wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie premii z funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 6 Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Biura Podróży PARTNER BPO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Premia miałaby zostać wypłacona pracownikom Spółki w terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę za miesiąc listopad 2014 roku. Organizacje Związkowe występują również z wnioskiem o wypłacenie wszystkim pracownikom Spółki nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ze środków własnych pracodawcy w terminie, na zasadach i wysokości ustalonej przez Strony.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland


Wybory Społecznej Inspekcji Pracy na nową kadencję 2015-2018 w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. odbyły się 20 listopada 2014 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Mirosława Nowaka - Wiceprzewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" AMPSA - Dąbrowa Górnicza odpowiedzialnego za sprawy BHP informujemy, iż ukonstytuowała się Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów SIP w ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza na kadencję 2015-2018.

W skład Komisji Wyborczej weszli: Mirosław Nowak - Przewodniczący; Dziubiński Eugeniusz - Wiceprzewodniczący; Gwóźdź Kazimierz - Członek; Sapiński Tadeusz - Członek; Gąsior Kazimierz - Członek; Karoń Marek - Członek.

Komisja Wyborcza powołała 8 podokręgów wyborczych na poszczególnych jednostkach organizacyjnych: Zakład Wielkie Piece (złożony z 4 podokręgów), Zakład Stalownia (4 podokręgi), Zakład Walcownia Duża (4 podokręgi), Zakład Walcownia Średnia (4 podokręgi), Zakład Energetyczny (2 podokręgi), Centralne Utrzymanie Ruchu (5 podokręgów), Biuro Jakości i Rozwoju Produktu, Laboratoria (2 podokręgi) i Biura i Jednostki organizacyjne Administracji i Centrali (5 podokręgów).

Komisja wyznaczyła termin przeprowadzenia wyborów w podokręgach na dzień 20 listopada 2014r., a zakładowych SIP na 25 listopada. Po uzyskaniu wyników z poszczególnych okręgów ustalony zostanie termin wyborów Zakładowego SIP w oddziale dąbrowskim - jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2014r.


Ciągle uczymy się wolnościFOTO galeria >>

Uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny odprawiona została w Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej 11 listopada br.


Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii - o. Radosław Kramarski, który w wygłoszonej homilii podkreślił, iż - jesteśmy tym pokoleniem szczęśliwym, które może żyć w wolnej Polsce, ale jednocześnie my jesteśmy pokoleniem, które cieszy się wolnością, ale ciągle się tej wolności uczymy - poprzez ciągłe upadanie i powstawanie.

Wspaniałą oprawę eucharystii zapewnili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. L. Szenwalda, którzy przedstawili również wzruszający program poetycko-muzyczny oraz przedstawiciele Solidarności z ArcelorMittal Poland S.A. Licznie obecne były również poczty sztandarowe.

Modlitwa za nasz kraj odmówiona została przy Ołtarzu Ojczyzny znajdującym się w nawie bocznej Sanktuarium. Tam, a także pod pomnikiem Katyńskim Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński złożył w imieniu Solidarności kwiaty i zapalił znicze.


Jesteś w naszej pamięci - Jesteś wśród nas
Wspólną modlitwą nad grobem oraz podczas Eucharystii członkowie rodziny, przyjaciele i współpracownicy upamiętnili śp. Władysława Molęckiego - byłego Przewodniczącego


dąbrowskiej Solidarności, Członka Prezydium - Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a także Członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Msza Święta w intencji Przewodniczącego Władysława Molęckiego odprawiona została w siódmą rocznicę Jego śmierci - 5 listopada br. w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach - Letnisku.
Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej - a coroczna obecność podczas modlitwy ludzi, którym był bliski świadczy o tym, że Władek, pomimo, że fizycznie z nami go nie ma - wciąż nam towarzyszy. Bo takich ludzi się nie zapomina.
W nabożeństwie uczestniczyły delegacje z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wraz pocztami sztandarowymi..Solidarność wystawia swoich kandydatów na SIP


W czwartek, 20 listopada br. w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły się wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2015-2018. Wybory Zakładowych SIP ustalone zostały natomiast na dzień 25 listopada.

W piątek, 31 października zakończone zostało przyjmowanie kandydatur na Społecznych Inspektorów Pracy w AMP.

Komisja zatwierdziła zgłoszone nazwiska. Dąbrowska Solidarność w poszczególnych okręgach wyborczych wytypowała swoich przedstawicieli do Społecznej Inspekcji Pracy.

1. Okręg wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece złożony z czterech podokręgów.


- 1/1 Baza, Wsad, Aglomerownia, Spiekalnia (technolodzy)
- Majchrowicz Paweł

- 1/2 UR Baza, Wsad, Aglomerownia, Spiekalnia
- Szypczyński Dariusz

- 1/3 Wielkie Piece Namiarownia (technolodzy) oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod dyrektora zakładu
- Zawadzki Michał

- 1/4 UR Wielkie Piece Namiarownia
- Migalski Tomasz

2. Okręg wyborczy nr 2 Zakład Stalownia złożony z czterech podokręgów.


- 2/1 Wapnialnia
- Kowalik Marian

- 2/2 COS, Wykańczalnia, OPP, Kadzie
- Walczak Marcin

- 2/3 Konwertory, Wsad, Kafar oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu
- Pajdak Sławomir

- 2/4 Utrzymanie Ruchu
- Kuliński Roman

3. Okręg wyborczy nr 3 Zakład Walcownia Duża złożony z czterech podokręgów.


- 3/1 Piece pokroczne, Walcarki oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu
- Haniewicz Mirosława

- 3/2 Wykańczalnia kształtownika, szyn, serwisowanie grodzic
- Pietruszka Mariusz

- 3/3 SWG
- Ciekała Zbigniew

4. Okręg wyborczy nr 4 Zakład Walcownia Średnia złożony z czterech podokręgów.


- 4/1 Piece pokroczne, Walcarki oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu
- Duda Jan

- 4/2 Wykańczalnia
- Hutniczak Mariusz

- 4/3 DWW
- Szymański Grzegorz

- 4/4 Utrzymanie Ruchu
- Skalski Stanisław

5. Okręg wyborczy nr 5 Zakład Energetyczny złożony z dwóch podokręgów.


- 5/2 Dział energetyczny
- Makieła Piotr

6. Okręg wyborczy nr 6 Centralne Utrzymanie Ruchu złożony z pięciu podokręgów.


- 6/2 Centralne systemy automatyki
- Baran Piotr

- 6/3 Centralny serwis urządzeń dźwignicowych
- Rebeta Włodzimierz

- 6/4 Centralny serwis klimatyzacji i wentylacji
- Biały Andrzej

- 6/5 Centralny serwis remontów i regeneracji
- Piłat Stanisław

7. Okręg wyborczy nr 7 Jakość i Rozwój Produktu złożony z dwóch podokręgów.


- 7/1 Laboratorium Chemiczne oraz zarządzanie jakością Zakład Wielkie Piece i Zakład Stalownia (GJ 31)
- Pakulski Stanisław

- 7/2 Laboratorium badań mechanicznych oraz pozostałe jednostki organizacyjne GJ
- Stępień Barbara

8. Okręg wyborczy nr 8 Biura i Jednostki organizacyjne Administracji i Centrali złożony z pięciu podokręgów.


- 8/1 DB, DC, DP, DR, DG, DF, Informatyka, GA, DN, GT, DK, GS, GC i DE oraz pozostałe jednostki administracyjne administracji
- Zaręba Teresa

- 8/2 Straż Pożarna
- Gajdzik Dariusz

- podokręg nr 8/3 Biura administracyjne BHP, DD
- Goły Bożena

- 8/4 Magazyny, DL
- Wilk Marek

- 8/5 Biuro ochrony i bramy
- Mazur Mariusz.

W mijającej kadencji 2010-2014 przedstawiciele SIP z naszego Związku byli jednymi z najaktywniej działających inspektorów. Dlatego też kandydaci na SIP kadencję 2015-2018 z poszczególnych jednostek liczą na Państwa głosy.Wybory SIP w Kolpremie
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce Kolprem
odbędą się w terminie 26 - 28 listopada 2014 r..

Komisja będzie dyżurować:

26 listopada 2014 od 05:30 do 18:30
27 listopada 2014 od 05:30 do 18:30
28 listopada 2014 od 05:30 do 09:30

Komisja Wyborcza ustaliła, iż ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 12 listopada 2014r.

Kandydatami popieranymi przez Solidarność, startującymi w wyborach do Społecznej Inspekcji Pracy są:

Krzysztof Kuskowski
Tomasz Ślęzak
Adam WijatkowskiPremia w AMP i Kolpremie za październik 2014
Premia za październik 2014 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..."


Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c październik 2014 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.Premia za październik 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,4%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc wrzesień 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 73%.
W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,4% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Dodatkowe świadczenie ze środków ZFŚS
Dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2014 zostanie uruchomione ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - zadecydowała Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu w dniu 23 października br.
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem kosztów utrzymania postanowiła uruchomić dla pracowników AMP uprawnionych do świadczeń z ZFŚS dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia w formie pieniężnej. Świadczenie wypłacone zostanie pracownikom wszystkich lokalizacji AMP poza ZK Zdzieszowice.


Wielkość świadczenia uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

. 350zł przy dochodzie do 1.000zł;
. 250zł przy dochodzie 1.001zł - 2.000zł;
. 150zł przy dochodzie 2.001zł - 3.000zł
. 50zł przy dochodzie powyżej 3.000zł na osobę w rodzinie.

O świadczenie mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni w AMP na dzień 1 listopada 2014r. uprawnieni do ZFŚS. By otrzymać świadczenie pracownicy winni złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wraz z informacją o dochodach w rodzinie, jeżeli w 2014 r. jeszcze takiej informacji nie złożyli, bądź dane w złożonej uprzednio informacji uległy zmianie, albo jeżeli informacja została złożona wcześniej niż 6 m-cy temu. Wnioski należy składać w terminie od 12 listopada do 5 grudnia (ostateczny termin to 12 grudnia) do Biura Podróży Partner. Realizacja świadczenia nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.

Wniosek o przyznanie świadczenia dostępny jest w BP Partner oraz na naszej stronie internetowej:
www.solidarnosc.mittal.net.plKu czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Delegacja z Dąbrowy Górniczej uczestniczyła w liturgicznym wspomnieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 30 rocznicy Jego męczeństwa - 19 października 2014 r. na uroczystej Mszy Św. o godz. 1700 pod przewodnictwem J. E. Bp. Rafała Markowskiego.

Msza Św. odbyła się w Sanktuarium bł. ks. Jerzego przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.


Piotr Duda Przewodniczącym Związku na kadencję 2014-2018

Piotr Duda wybrany został na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na kadencję 2014 -2018. Wybory odbyły się podczas Krajowego Zjazdu Delegatów 8 października 2014 r. w Bielsku-Białej. Wybory odbyły się pierwszego dnia Zjazdu. Wydanych zostało 300 kart do głosowania. "Za" głosowało 257 delegatów.
- Warto pracować dla ludzi pracy i dla "Solidarności". Proszę was o jedno. W tych trudnych chwilach nie zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko. Ale jeśli będziemy jednością, damy wspólnie radę. Szczęść wam Boże! - powiedział po wyborze Piotr Duda.
... czytaj więcej


Wyniki II Marszobiegu Charytatywnego. Wychodziliśmy pokaźną sumkę
Łącznie kwotę 53.270zł udało się zebrać dzięki uczestnikom II Marszobiegu Charytatywnego organizowanego przez ArcelorMittal Poland S.A. w dniach 1-3 października 2014r.

II Marszobieg charytatywny zorganizowany został na terenie AMP w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i w Zdzieszowicach.


W dniu 9 października komisyjnie podliczono tegoroczną akcję.

. w Dąbrowie Górniczej w Marszobiegu uczestniczyło 674 osoby, które osiągnęły wynik 4095 okrążeń/kilometrów, co łącznie daje kwotę 20.475zł.
. w Krakowie było 389 uczestników, którzy osiągnęli wynik 2473 okrążeń/kilometrów, co daje łącznie kwotę 12.365zł
. w Zdzieszowicach w akcji udział wzięło 459 osób, które osiągnęły wynik 4086 okrążeń/kilometrów, co daje łącznie kwotę 20.430zł

Razem zebrano kwotę 53.270zł.


Premia w Kolpremie za wrzesień 2014

Premia za wrzesień 2014 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c wrzesień 2014 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Premia w AMP za wrzesień 2014

Premia za wrzesień 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,28%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc sierpień 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 98%.
W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,28% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Solidarność składa skargę na rząd RP do MOP

Prezydium KK podjęło decyzję o złożeniu skargi na rząd RP do Międzynarodowej Organizacji Pracy, z powodu braku wykonania konwencji MOP nr 102, dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Zdaniem NSZZ "Solidarność" w Polsce nie zostały spełnione warunki do podwyższenia wieku emerytalnego powyżej 65 roku życia. Polska ratyfikując w 2003 roku konwencję MOP Nr 102, dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, zobowiązała się w szczególności do przestrzegania art. 26 ust. 2 znajdującego się w części . ... czytaj więcejPogotowie protestacyjne w regionie

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność ogłasza z dniem 16 września br. pogotowie protestacyjne we wszystkich strukturach branżowych i terenowych związku w naszym regionie. Oznacza to wprowadzenie stanu pełnej gotowości do prowadzenia czynnych solidarnościowych akcji protestacyjnych w obronie pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego, ich zakładów i miejsc pracy. Zapaść w tej kluczowej dla gospodarki naszego regionu branży przełoży się na podobne problemy w innych sektorach przemysłu i usług na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.. ... czytaj więcej


Tydzień Zdrowia - Fundacja Ochrony Zdrowia zaprasza
IV BIEG HUTNIKA ArcelorMittal Poland SA
Fundacja Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej zaprasza Darczyńców fundacji oraz członków ich rodzin (współmałżonków i dzieci w wieku szkolnym, będących na utrzymaniu rodziców), emerytów i rencistów, którzy wspierają fundację oraz pracowników ArcelorMittal Poland na bezpłatne badania laboratoryjne:

- pakiet "cukrzycowy" (glukoza + HbA1c - hemoglobina glikowana)
- pakiet "żołądkowy" (marker Ca19-9 - trzustka, żołądek, wątroba + Helicobacter Pylori w surowicy)

Badania przeprowadzi: laboratorium mieszczące się w budynku ZOZ, I piętro
DIAGNOSTYKA Sp. z o.o, Oddział Śląsk, ul. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Termin: 22 - 26 wrzesień 2014 r.
w godz. 7:00 - 12:00

Rejestracja telefoniczna od dnia 15 września 2014 r. w godz. 9:00 - 15:00 - nr tel.: 776 99 43 - Anna Puchalska lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta fundacji, mieszczącego się w budynku Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej firmy UNIMED - Koordynator: Bogumiła Plesińska tel. 776 75 30. Przy rejestracji należy podać numer PESEL, na badanie należy się zgłosić z dowodem
ORGANIZATOR:
Biuro BHP ArcelorMittal Poland
Klub TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza

CEL IMPREZY:
Bieg i marsz rozgrywany jest w ramach Tygodnia Zdrowia ArcelorMittal Poland.

TERMIN I MIEJSCE: 01.10.2014 (Środa)
Start godz.16,00 (przy molo) POGORIA III - DĄBROWA GÓRNICZA

Długość trasy: 6000 m.
Charakterystyka trasy: asfalt i kostka.
Trasa wokół jeziora Pogoria III.(oznakowana)

UCZESTNICY:
W biegu i marszu Nordic Walking mogą uczestniczyć wszyscy, którzy zgłoszą się na starcie po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do biegu. Dzieci poniżej 15 lat startują razem z rodzicem lub opiekunem.
Zapisy na miejscu od godz.15.00.

Dodatkowe informacje, pełny regulamin oraz zapsy na stronie www.triathlon.strefa.pl


W ramach Tygodnia Zdrowia - Fundacja Ochrony Zdrowia
w terminie 29.09 - 03.10.2014 r. w godz. 11:00 - 17:00
zaprasza na siłownię znajdującą się w Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej firmy UNIMED Sp. z o.o.

Z siłowni może skorzystać 30 osób dziennie (5 osób/h)
Zapisy: 776 9943 - Anna Puchalska lub osobiście w biurze obsługi pacjenta FOZ.


Bez względu na zawód - jesteś człowiekiem
XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy

32 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbyła się 21 września br. Po raz pierwszy za sprawą relikwii - serca - był obecny również bł. Ks. Jerzy. We wspólnej modlitwie uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego, a w miejscu, gdzie zawsze modliła się Jego mama - Marianna Popiełuszko - był jej portret w otoczeniu białych róż. Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" witając zebranych przekazał, iż rozpoczęty został proces kanonizacyjny Patrona Solidarności - bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W swoim wystąpieniu często nawiązywał do nauki bł. ks. Jerzego podkreślając, iż - ... czytaj więcej


Wsparliśmy manifestujących górników z Kazimierza-JuliuszaFOTO galeria >>

W środę, 17 września ulicami Sosnowca i Katowic przeszła manifestacja w obronie pracowników kopalni Kazimierz-Juliusz. Byli tam również Członkowie MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland SA, którzy czynnie udzielili wsparcia protestujących górników.

Wyjazd na manifestację do Katowic zorganizowano w środę o godz. 11.00.

Czytaj więcej: www.solidarnosckatowice.pl


Decyzja o manifestacji zapadła podczas masówki zorganizowanej 12 września w sosnowieckiej kopalni. - W głosowaniu podczas porannej masówki z udziałem całej załogi, 100 proc. pracowników poparło przeprowadzenie akcji protestacyjnej. W środę zabierzemy swoje rodziny i wyruszymy z Sosnowca do Katowic pod siedzibę Katowickiego Holdingu Węglowego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - powiedział po masówce Grzegorz Sułkowski, szef Solidarności w kopalni Kazimierz-Juliusz. Oprócz pracowników Kazimierza-Juliusza i ich rodzin w demonstracji wzięli udział górnicy z innych kopalń, a także pracownicy innych zakładów i branż z całego regionu. - To protest nie tylko w sprawie Kazimierza-Juliusza, ale w obronie całego polskiego górnictwa. Jeszcze 11 września górnicy z sosnowieckiej kopalni nie wykluczali, że akcja protestacyjna może rozpocząć się w tym zakładzie znacznie wcześniej. Napięcie panujące wśród pracowników dodatkowo potęgował fakt, że na ich konta nie wpłynęła zaległa wypłata za sierpień, która powinna zostać wypłacona do 10 września. Ostatecznie 11 września późnym popołudniem górnicy otrzymali część należnych im pieniędzy. - Dostaliśmy połowę wypłaty, choć do pracowników, którzy mają konta w innych bankach, przelewy dotrą dopiero dzisiaj.


Przejście pracowników MPS i MPT do Sanpro Job Service
od 1 października 2014

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę, otrzymaną przez Solidarność w dniu 4 września br. - przejęcie usług outsourcingowych wykonywanych na rzecz AMP ze Spółek Manpower Services i Manpower Transactions przez Sanpro Job Services nastąpi 1 października br. Powyższe oznacza, iż grupa ok. 680 pracowników pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland zmieni pracodawcę. Zgodnie z przekazaną informacją - nowy pracodawca nie planuje żadnych działań dotyczących zmiany warunków zatrudnienia pracowników przejmowanych, a pracownicy przejdą do Sanpro Job Service w oparciu o art. 231 KP. ... czytaj więcej


Zmarł Jerzy FLISJerzy Flis - wieloletni Przewodniczący Komisji NSZZ "Solidarność" w Spółce PU Maritex, Członek Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelroMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, a przede wszystkim dobry Związkowiec, świetny organizator i wspaniały kolega.

Zmarł w niedzielę, 19 października br.

Pozostawił pustkę w wielu sercach. .

Nabożeństwo żałobne odbyło się w czwartek, 23 października br. o godz. 10.00 w Kaplicy cmentarnej w Sosnowiecu przy ul. Mireckiego.
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego rozegrany
Po zaciętej walce na podium stanęły drużyny:
* I miejsce - PPD
* II miejsce - Stalownia
* III miejsce - Walcownia Średnia


Zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza została drużyna reprezentująca Solidarność z Wielkich Pieców. Tegoroczny Turniej rozegrany został 13 września br. na stadionie Przemsza-Okradzionów.

Tegorocznym Królem Strzelców został Adrian Dębiec ze Stalowni zdobywając dla swojej drużyny w sumie 6 bramek. Puchary wraz z dyplomami wręczył zwycięzcom Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński.

Rozegranym meczom sędziował Marcin Czekajski.

FOTO galeria >>


34 rocznica podpisania Porozumień Katowickich

Uroczystości upamiętniające podpisanie Porozumień Katowickich rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu, którą odprawił Duszpasterz Ludzi Pracy - ks. Andrzej Stasiak oraz Proboszcz Parafii - o. Radosław Kramarski. Jak podkreślali uczestnicy uroczystości - Porozumienie Katowickie, mimo, że nieco zapomniane, to jedno z ważniejszych porozumień, ponieważ to ono właściwie zagwarantowało możliwość tworzenia struktur wolnych związków zawodowych. W swojej homilii o. Radosław nawiązał . ... czytaj więcejNie ma co czekać, każdy szuka nowej, lepiej płatnej pracy

W wielu punktach jest zgoda - pracowników, związkowców i kadry kierowniczej. Dlaczego zatem tak trudno jest je zrealizować? Pierwszą i najważniejszą przeszkodą są środki finansowe, które musiałby dodatkowo przekazać pracodawca na wyeliminowanie najczęściej powtarzających się zarzutów, do których należą przede wszystkim kontrowersyjne ostatnie przejścia pracowników z zatrudnienia zewnętrznego w struktury AMP, zaniżone płace pracowników inkorporowanych, czy problemy związane z dużym zapyleniem na Stalowni. ... czytaj więcej


Premia w Kolpremie za SIERPIEŃ 2014

Premia za sierpień 2014 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." p.o. Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c sierpień 2014 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.Europejskie Centrum Solidarności

Premia w AMP za sierpień 2014

Premia za sierpień 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,98%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc lipiec 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 93%.
W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,98% od płac zasadniczych pracowników Spółki.
Spotkania Prezydium na zakładach
Ostatni dzwonek by zatrzymać wyszkolonych pracowników

Cykl spotkań bezpośrednio z pracownikami rozpoczęli przedstawiciele Prezydium dąbrowskiej Solidarności 5 sierpnia br. od wizytacji spiekalni oraz 12 sierpnia - Walcowni Średniej. Szczególną uwagę przy tym zwracają na sprawy BHP i realizację zaleceń/uwag wniesionych na przeglądach. Duży plus - tak w wielkim skrócie kwitowali przedstawiciele pracodawcy na Spiekalni podjęte działania na rzecz poprawy warunków BHP porównując je do warunków panujących jeszcze kilka lat temu. Zdaniem Związkowców jednak, pomimo widocznej poprawy, nadal ... czytaj więcej


Dariusz Szypczyński jednym z najaktywniejszych SIP w AMP

Funkcję Społecznego Inspektora Pracy pełni pierwszą kadencję. I robi to bardzo dobrze. Doceniony został nie tylko przez pracodawcę, ale również Państwową Inspekcję Pracy. Mowa jest o Dariuszu Szypczyńskim. Dariusz Szypczyński wiek 44 lata. W Hucie Katowice, obecnie ArcelorMittal Poland Oddział Dąbrowa Górnicza, zatrudniony jest od 1984-09-01, (30 lat), Zakład Wielkie Piece, na stanowisku ślusarza. Członek Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Funkcję Społecznego Inspektora Pracy, pełni od 2011 r., jest to pierwsza kadencja. (2011 - 2014) ... czytaj więcej


Premia w Kolpremie za lipiec 2014

Premia za lipiec 2014 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." p.o. Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c lipiec 2014 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Premia w AMP za lipiec 2014 r.

Premia za lipiec 2014 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,4%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc czerwiec 2014r. w porównaniu do średniego kosztu przerobu za okres trzech minionych miesięcy (marzec, kwiecień, maj) wyniósł 82%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,4% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Program czerwony - brak ludzi do pracy

Odpowiedź Pracodawcy ws. zmian w ZUZP, sprawy BHP, w tym nowy program - czerwone prace, a także możliwość przeprowadzania w ZOK-u e-głosowań to tematy poruszone podczas posiedzenia Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" AMP SA, które odbyło się 11 lipca br. Po potraktowaniu przez Pracodawcę przesłanych przez Solidarność propozycji zmian w ZUZP m.in. w zakresie minimalnej płacy zasadniczej, zmian tabeli zaszeregowań, zasad stosowania zmianowej organizacji pracy, zasad wypłacania Karty Hutnika oraz premiowania - jako ... czytaj więcej


Jest Porozumienie w Kolpremie w zakresie warunków zatrudnienia

Porozumienie zawierające m.in. gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia, utrzymania postanowień wewnętrznych źródeł prawa pracy, pracowniczego programu emerytalnego, szkoleń uzgodnili przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce Kolprem z Pracodawca 30 czerwca br. Porozumienie podpisane ma zostać w lipcu tzw. "obiegiem". Uzgodnione Porozumienia stanowi, iż Pracodawca przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Porozumienia będzie przestrzegał i respektował prawa Pracowników wynikające z ... czytaj więcej


Pracowniczy Program Emerytalny bez zmian

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pracodawcę ArcelorMittal Poland SA - nie będzie zawieszenia składki na Pracowniczy Program Emerytalny. Wcześniej, podczas spotkań z organizacjami związkowymi Pracodawca zapowiadał, iż zawiesi na okres 3 m-cy odprowadzanie składki na PPE. Związkowcy wyrazili przy tym negatywną opinię co do zamierzeń Pracodawcy. Przepisy jednak zezwalają Pracodawcy na takie działanie bez zgody organizacji związkowych. Gdyby jednak okres zawieszenia chciał przedłużyć o kolejne 3 m-ce taką zgodę musiałby już uzyskać.


Wipro przejmie część pracowników
AM Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.

Informację o przejęciu 10 pracowników z ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o. o. przez Wipro Poland Sp. z o. o. z dniem 1 sierpnia br. przekazał dotychczasowy Pracodawca - AM SSCE.
Pracodawca w piśmie z dnia 30 czerwca br. poinformował, iż Wipro przejmie od AM SSCE działalność w zakresie obsługi płacowo-kadrowej, pracowników nieaktywnych (Zespół ds. Obsługi Archiwalnych dokumentów kadrowo-płacowych). Za powód podjętego działania podał przy tym reorganizację zadań w AM SSCE. .
.. czytaj więcej7% premii w Kolpremie

Zgodnie z "zasadami funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o."

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c czerwiec 2014 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Zmiana terminu przejścia pracowników Manpowera do Sanpro Job Service

Problemy pracowników firm zewnętrznych pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland, a także pracowników już z nich przejętych do AMP, wywiady pochorobowe, "znikające impulsy" uprawniające do posiłku oraz zamiar Pracodawcy przeprowadzenia badań wydatku energetycznego - to tematy, które zostały podjęte przez Zespół Roboczy podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się w czwartek, 26 czerwca br. . ... czytaj więcej


Premia w AMP za czerwiec 2014 r.

Premia za czerwiec 2014 r.
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,4%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc maj 2014r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 80%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 1 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,4% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność AMP
Solidarność wzywa do konkretnych rozmów

Dwa Stanowiska - w sprawnie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz z wnioskiem o pilne uregulowanie spraw dotyczących bardzo ważnych problemów pracowniczych, w tym m.in. uzupełniania wakatów, przeszeregowań indywidualnych, wykazu stanowisk pracy wymagających asekuracji, jakości obsługi kadrowej i problemów pracowników przyjętych do AMP z firm zatrudnienia zewnętrznego - to efekt posiedzenia Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" z dnia 3 czerwca br ... czytaj więcejŚląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja - Wnioski o pożyczki rozpatrzone

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych podczas posiedzenia 26 maja br. zdecydowała o przyznaniu 450 pożyczek na cele mieszkaniowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Śląsko-Dąbrowska TKŚS obrady rozpoczęła od przesunięcia środków w Preliminarzu przychodów i wydatków... zwiększając pozycję "Pożyczki" z utrzymywanej rezerwy... czytaj więcej


Solidarność ze Świętochłowic zdobyła Puchar PrzewodniczącegoFOTO galeria >>


Drużyna ze Świętochłowic zdobyła Puchar Przewodniczącego w Turnieju Piłki Nożnej, który rozegrany został w sobotę, 31 maja br. na stadionie UKS przy ul. Białej Przemszy w Okradzionowie. Organizatorem Turnieju była Solidarność ArcelorMittal Poland SA z Dąbrowy Górniczej. W Turnieju uczestniczyło sześć drużyn, które zajęły następujące miejsca: I. Świętochłowice IV. DWW ;b II. Maritex V. DWS ; III. Stalownia VI. GJ. Królem Strzelców został Krawczyk Rafał z DWS zdobywając 6 bramek. Podczas Turnieju, zwarzywszy na jego termin - przeddzień Dnia Dziecka, zorganizowano dla naszych milusińskich atrakcje - m.in dmuchaną zjeżdżalnię, a także szereg zabaw i konkursów z nagrodami. Na wyrazy uznania zasługuje również drużyna GJ, która w okrojonym składzie wytrwale grała do końca. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia składamy natomiast kontuzjowanemu zawodnikowi.


Porozumienie płacowe w Kolpremie

Porozumienie w zakresie wzrostu płac na 2014 r. dla pracowników Spółki Kolprem podpisały 26 maja br. organizacje związkowe funkcjonujące w Spółce. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, każdy uprawniony pracownik Spółki z dniem 1 maja br. otrzyma wzrost płacy zasadniczej o kwotę 80 zł. brutto. Uprawnionymi są pracownicy będący w zatrudnieniu 1 stycznia br. oraz pozostający w stanie zatrudnienia 1 maja br. Przez pozostawanie w zatrudnieniu rozumie się pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. ... czytaj więcej


Z przykrością informujemy, iż 10 czerwca 2014 r. zmarł
Aleksander Gągalski - nasz kolega, działacz dąbrowskiej Solidarności.

Ostatnie pożegnanie Alka Gągalskiego odbyło się w sobotę 14 czerwca o godz. 14.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu Po mszy św. ciało przewiezione zostało na katolicki cmentarz komunalny przy ul. 11 listopada (okolica d. Polmo).
</>
Aleksander Gągalski, ur. 7 VIII 1955 w Namysłowie k. Wrocławia. Ukończył ZSZ w Kluczborku (1973). 1973-1976 zatrudniony w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak w Kluczborku, od 1976 na Wydz. Tokarni Walców w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland SA) w Dąbrowie Górniczej. 1979-1980 kolporter (we współpracy z Henrykiem Stankiewiczem) niezależnych wydawnictw, m.in. "Robotnika", "Biuletynu Informacyjnego" KSS KOR, publikacji NOWej, wśród pracowników HK. 129-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice; od IX 1980 w "Solidarności".


Kolprem zmienia obsługę kadrowo-płacową

Informację o planowanej zmianie zasad funkcjonowania obsługi kadrowo-płacowej w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem z dniem 01.06.2014 r. przekazał Pracodawca Organizacjom Związkowym pod koniec kwietnia br. Pracodawca poinformował, iż na podstawie uzgodnień pomiędzy zarządem Spółki Kolprem oraz zarządem ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o. o. - Kolprem przejmie od powyższej Spółki obsługę w zakresie kadr i płac, którą dotychczas wykonywała AM SSCE. Za przyczynę podjętego działania Pracodawca podał zmianę koncepcji biznesowej funkcjonowania Kolprem. ... czytaj więcej


Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin

Uroczysta Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin odprawiona została w dniu 4 maja 2014 r. o godz. 1230 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.
FOTO galeria >>


Manifestacja w obronie górnictwa

Około 12 tysięcy pracowników górnictwa wraz z osobami je wspierającymi protestowało na ulicach Katowic we wtorek, 29 kwietnia br. Demonstranci podkreślali, że polski rząd nie ma pomysłu na funkcjonowanie polskiego górnictwa i ratowanie miejsc pracy. Krytykowali polityków za brak polityki energetycznej. Manifestujących czynnie wsparła Solidarność z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland SA. ... czytaj więcej


Wspólna modlitwa w imieniny bł. ks. Jerzego
Pamiętamy o Twej dobroci

W środę, 23 kwietnia br. - dniu imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie, o godz. 1800 została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył Abp Henryk Hoser. W Eucharystii czynnie uczestniczyli przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. W wygłoszonej homilii Abp Henryk Hoser SAC, biskup diecezji warszawsko-praskiej nawiązał do życia bł. ks. Jerzego, który za swojego duchowego przywódcę obrał sobie świętego Jerzego i próbował żyć tak jak i On odrzucając dobra doczesne. Po uroczystej Mszy Św. z okazji imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszko Abp Henryk Hoser SAC oddał hołd Kapłanowi Męczennikowi przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu.Przy grobie bł. ks. Jerzego, nie zabrakło również Jego najbliższych.
FOTO galeria >>


Jest porozumienie płacowe w AMP

150 zł wypłacane co miesiąc jako dodatek układowy oraz dodatkowa nagroda w łącznej kwocie 1 tys. zł - to efekt długich i mozolnych negocjacji płacowych prowadzonych w ArcelorMittal Poland SA od listopada 2013 r. Projekt porozumienia, w którym zawarto propozycje płacowe dla pracowników AMP na 2014 r. uzgodniony został 14 kwietnia. Zgodnie z Porozumieniem z dniem 1 kwietnia Pracodawca przeznacza na wzrost funduszu wynagrodzeń kwotę stanowiącą iloczyn 150zł i liczby pracowników AMP objętych ZUZP ...
czytaj więcej


Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę "Solidarności" w maju

6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą "Solidarności" w sprawie ustawy o emeryturach z FUS. Ustawa wyrównała i podwyższyła wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Ustawa o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje m.in., że od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. ... czytaj więcej


Pożyczki na remont mieszkania

Wnioski o pożyczkę na remont mieszkania można składać do 30 kwietnia 2014 r. - poinformował Stanisław Szrek - Wiceprzewodniczący "S", członek Komisji Socjalnej AMP. Osoby zainteresowane pożyczką na remont mieszkania powinny złożyć stosowny wniosek najpóźniej do końca kwietnia br. do Biura Podróży Partner Sp. z o. o.... czytaj więcej


IX Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej
Stalownia zwycięzcą turnieju w 2014 r.

Drużyna Stalowni została mistrzem Halowego Turnieju w Piłce Nożnej im. Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego. Turniej rozegrany został 12 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej. Do turnieju przystąpiło 8 drużyn, jedna została zdyskwalifikowana ze względu na brak możliwości udokumentowania zatrudnienia w AMP. O puchar walczyły następujące drużyny: Stalownia, Związek Branżowy, DWG, Maritex, Sosnowiec, DWW, Hutnik, DWS.... czytaj więcej

Międzyzakładowa Komisja wybrała skład Prezydium Związku

Skład Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza wybrany został podczas pierwszego posiedzenia Członków Międzyzakładowej Komisji w nowym składzie, które odbyło się 2 kwietnia br. Tym samym dąbrowska Solidarność zakończyła wybory na kadencję 2014-2018.

Jerzy Goiński Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA

Jerzy GOIŃSKI został Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Wybory władz statutowych Związku odbyły się podczas XII Zakładowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., które odbyło się w poniedziałek, 31 marca br. Na funkcję Przewodniczącego Związku zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Jerzy Goiński z dąbrowskiego MOZ-u
oraz Władysław Kielian z Solidarności krakowskiej. Ostatecznie Przewodniczącym wybrany został Jerzy Goiński.
Delegaci dokonali również wyboru Prezydium ZOK, (Zakładowej Komisji Koordynacyjnej) oraz Zakładowej Koordynacyjnej Komisji Rewizyjnej. ... czytaj więcej


Tak licznej manifestacji w AMP jeszcze nie było
"Mamy pecha, że pracujemy u Mittala"

Było głośno, było hucznie. Były petardy, palone opony, jajka, syreny, trąby i gwizdy, były transparenty. Był również donośny krzyk, że nie damy się poniewierać Pracodawcy. W manifestacji o płace pracowników i utrzymanie ich dotychczasowych uprawnień przed budynkiem dyrekcyjnym w ArcelroMittal Poland SA manifestowało ponad dwa tysiące pracowników Spółki. Większość Związków Zawodowych zjednoczyła swoje siły w walce o pracowników. Związkowcy żądali podwyżek płac o 500zł/dla każdego pracownika ... czytaj więcej

Jerzy GOIŃSKI
Przewodniczącym Solidarności na kadencję 2014-2018

Jerzy Goiński został wybrany na Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2014-2018. Wybory odbyły się podczas VIII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów, które miało miejsce w piątek, 14 marca br. w Zarządzie Regionu Śląsko - Dąbrowskiego w Katowicach. Delegaci dokonali również wyboru Członków Międzyzakładowej Komisji, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zakładową Organizację Koordynacyjną, Delegatów na Walne Zebranie Delegatów ... czytaj więcej

"Solidarność" wysyła konwój z pomocą dla Ukrainy

Regiony nadgraniczne "Solidarności" przygotowują konwój z transportem humanitarnym na Ukrainę. Będą to przede wszystkim środki opatrunkowe i materiały pierwszej pomocy medycznej. Pierwszy transport powinien wyruszyć już w przyszłym tygodniu i zostanie sfinansowany ze zbiórki wśród członków Związku. "Solidarność" przy pomocy współpracujących z nami osób uczestniczących w wielu misjach wojskowych wspomoże również ewakuację Polaków znajdujących się zagrożonych rejonach. Szczególnie studentów i osób pracujących na Ukrainie. Koordynacją i logistyką całego przedsięwzięcia zajmuje się zastępca przewodniczącego KK NSZZ "S", a jednocześnie szef Regionu Podkarpacie, graniczącego z Ukrainą - Tadeusz Majchrowicz. W imieniu całego Związku zbiórką pomocy zajmuje się Region Świętokrzyski. Działania te wspierają również regiony: Ziemia Przemyska, Rzeszowski i Środkowo-Wschodni. Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda apeluje nie tylko do członków Związku, ale również do wszystkich chcących wesprzeć nasze działania o przekazywanie środków na konto: Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" 34 1020 2629 0000 9102 0009 1546 z dopiskiem:"UKRAINA" Wszelkich informacji udziela Tadeusz Majchrowicz - tel. 512 983 530 W imieniu organizatora zbiórki pieniędzy Regionu Świętokrzyskiego informacji udziela Paweł Krzeszowski - tel. 533-263-987
źródło:
www.solidarnosc.org.pl/...-ukrainy

Pracodawca wycofał się z niekorzystnych rozwiązań

W piątek, 14 lutego Pracodawca ArcelorMittal Poland SA wycofał się z jednostronnie wprowadzonych, niekorzystnych dla pracowników rozwiązań - nowego systemu rozliczania czasu pracy dla pracowników systemu zmianowego. Ponadto zobowiązał się do wypłaty wyrównania wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2014 r., które liczone były nowym systemem. Jednostronnie wprowadzony przez Pracodawcę nowy system rozliczania czasu pracy dla pracowników zmianowych był punktem zapalnym od samej chwili otrzymania informacji. Solidarność od razu podjęła działania celem jego zablokowania. Pracodawca nie przyjmował jednak żadnych argumentów, stanowczo podtrzymując swoją decyzję. ... czytaj więcej

To pracownik decyduje o formie rekompensaty
Nadgodziny w ArcelorMittal Poland SA

Na pracę w nadgodzinach pracownik ArcelorMittal Poland SA winien otrzymać pisemne zlecenie, jednocześnie sam decydując o formie rekompensaty za dodatkowo przepracowany czas. Temat ten jest w zakładzie uregulowany m.in. przez zapisy w Regulaminie Pracy oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Nadgodziny (godziny nadliczbowe) to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; szczególnych potrzeb pracodawcy. Regulamin Pracy dla pracowników AMP określa, iż liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika w związku z okolicznościami wynikającymi ze szczególnych potrzeb Pracodawcy nie może przekraczać 300 godzin w roku kalendarzowym. O formie rekompensaty w związku z przepracowaniem godzin nadliczbowych (zapłata, udzielenie czasu wolnego) decyduje pracownik w momencie przyjmowania pisemnego zlecenia w godzinach nadliczbowych. ... czytaj więcej

Stanowisko strony związkowej
w sprawie podwyżek płac na 2014 r.

Stanowisko w sprawie podwyżek płac konkretyzujące ich wysokość na 2014 r. wystosowała strona związkowa Administracyjno - Związkowego Zespołu Roboczego ds. ZUZP, podczas posiedzenia, które odbyło się 14 stycznia br. Stanowisko to jednak 28 stycznia zostało zmodyfikowane i ostatecznie strona społeczna wniosła o podwyżkę płac w wysokości 500zł dla każdego pracownika. Wnioskując o konkretną kwotę podwyżki przedstawiciele strony społecznej powołali się na ciągły wzrost wydajności, jakości i efektywności pracy pracowników AMP SA i Spółek Zależnych. ... czytaj więcej

Pracodawca przekazał prowizorium planu zatrudnienia na 2014r.

Pracodawca w roku 2014 dążyć będzie do dalszej optymalizacji zatrudnienia mającej na celu optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, zwiększenie elastyczności zatrudnienia, a tym samym do dalszej poprawy wskaźników produktywności - poinformował Pracodawca ArcelorMittal Poland SA w przekazanym organizacjom związkowym Planie Zatrudnienia w formie prowizorium na rok 2014 ... czytaj więcej

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Św. Socjalnych
Nowe zasady korzystania z wypoczynku

W zakresie wypoczynku po pracy organizowanego w 2014 r. obowiązują nowe zasady - poinformowała Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Św. Socjalnych. Jak poinformowała Komisja - osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS AMP przed złożeniem wniosku jest zobowiązana dostarczyć do Biura Podróży "PARTNER" Sp. z o.o. Sp. K. "Informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP S.A.", w której należy podać średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tej informacji, obliczone wg zasad ujętych w § 8 Regulaminu ZFŚS. ... czytaj więcej

Solidarność pisze do Komisji Europejskiej
Skarga na dłuższy okres rozliczeniowy

Prezydium Komisji Krajowej zdecydowało o wniesieniu skargi w czwartek. Eksperci NSZZ "Solidarność" zwracają uwagę na niezgodność zmian w Kodeksie z postanowieniami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. - Podstawowy zarzut dotyczy nadmiernego otwarcia możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w polskim Kodeksie pracy - tłumaczy prof. Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego KK, ... czytaj więcej

Wybory "S" w Komisji Biura Utrzymania Ruchu i Informatyki

Włodzimierz Rebeta

został Przewodniczącym Komisji "S" w Biurze Utrzymania Ruchu i Informatyki. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 21. lutego br.

Skład Komisji "S"

- Lubera Jacek - Członek KW
- Majchrzak Lech - Członek KW
- Woźniak Janusz - Członek KW
- Smagowski Jan - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Lubera Jacek,
- Majchrzak Lech,
- Rebeta Włodzimierz,
- Woźniak Janusz.

Wybory "S" w Komisji Wydziałowej Biura Jakości i Rozwoju Produktu

Marian Owczarek

został Przewodniczącym Komisji "S" w Biurze Jakości i Rozwoju Produktu. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 21. lutego br.

Skład Komisji "S"

- Czworowski Jarosław - Członek KW
- Jędruch Damian - Członek KW
- Krzemieniecka Teresa - Członek KW
- Pakulski Stanisław - Członek KW
- Stępień Barbara - Członek KW
- Szewczyk Jadwiga - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Jędruch Damian,
- Owczarek Marian,
- Stępień Barbara,
- Szewczyk Jadwiga.

.

JEŻELI CHCEMY POMÓC PRZEŚLADOWANYM PRACOWNIKOM I ZWIĄZKOWCOM

BOJKOT ZAKUPÓW W LIDLU TO NAJLEPSZY I NASKUTECZNIEJSZY SPOSÓB.

OD NASZEGO MINIMALNEGO ZAANGAŻOWANIA ZALEŻY LOS TYSIĘCY PRACOWNIKÓW I ZWIĄZKOWCÓW LIDLA.

Wybory "S" w AM Service Group Sp. z o.o.

Ireneusz Płocha

został Przewodniczącym Komisji "S" w AM Service Group Sp. z o.o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 20. lutego br.

Skład Komisji "S" AM Service Group Sp. z o.o.:

- Jabłoński Karol - Członek KW
- Kochanowski Sławomir - Członek KW
- Siembida Marian - Członek KW
- Sobieraj Zdzisław - Członek KW
- Wiśniewska Elżbieta - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Brzózka Eugeniusz,
- Jabłoński Karol,
- Kochanowski Sławomir,
- Siembida Marian,
- Sobieraj Zdzisław,
- Wiśniewska Ewa.
- Płocha Ireneusz

Wybory "S" w Komisji Administracji

Teresa Grębosz

została Przewodniczącą Komisji "S" w Administracji. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 19. lutego br.

Skład Komisji "S" Administracji:

- Dudała Janusz - Członek KW
- Mularczyk Joanna - Członek KW
- Plutecki Ryszard - Członek KW
- Zaręba Teresa - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Dudała Janusz
- Grębosz Teresa
- Mazur Mariusz

Wybory "S" w AM Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.

Zygmunt Motyl

został Przewodniczącym Komisji "S" w ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 19. lutego br.

Skład Komisji "S" AM Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.:

- Gorczyczyńska Urszula - Członek KW
- Majcherczyk Małgorzata- Członek KW
- Narejowski Waldemar - Członek KW
- Pasika Barbara - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Motyl Zygmunt
- Pasieka Barbara

Wybory "S" w Zakładzie Stalownia

Robert Dębiec

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Stalownia. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 14. lutego br.

Skład Komisji "S" Zakład Stalownia:

- Bobowski Józef - Członek KW
- Kuliński Roman - Członek KW
- Nowak Mirosław - Członek KW
- Piliński Kazimierz - Członek KW
- Walczak Marcin - Członek KW
- Woźniak Artur - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Bobowski Józef
- Dębiec Robert
- Flak Waldemar
- Koścień Zenon
- Kuliński Roman
- Nowak Mirosław
- Piliński Kazimierz
- Pluta Mariusz
- Sikora Waldemar
- Woźniak Artur
- Wszołek Jerzy

Wybory "S" w Zakładzie Walcownia Średnia

Stanisław Skalski

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Walcownia Średnia. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 12. lutego br.

Skład Komisji "S" Zakład Walcownia Średnia:

- Duda Jan - Członek KW
- Hutniczak Mariusz - Członek KW
- Maciążek Janusz - Członek KW
- Matusiak Wojciech - Członek KW
- Solecka Regina - Członek KW
- Szrek Stanisław - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Duda Jan
- Hutniczak Mariusz
- Maciążek Janusz
- Matusiak Wojciech
- Skalski Stanisław
- Solecka Regina
- Szrek Stanisław

Wybory "S" w PUK Kolprem Sp. z o.o.

Piotr Opler

został Przewodniczącym Komisji "S" w PUK Kolprem Sp. z o.o. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 11. lutego br.

Skład Komisji "S" PUK Kolprem Sp. z o. o.

- Gościńczyk Andrzej - Członek KW
- Tomasik Justyna - Członek KW
- Przewoźny Marek - Członek KW
- Sykta Aneta - Członek KW
- Zawiązalec Artur - Członek KW
- Ziomek Krzysztof - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Cembrzyński Andrzej
- Gościńczyk Andrzej
- Olewiński Zbigniew
- Opler Piotr
- Ziomek Krzysztof

Wybory "S" w Zakładzie Wielkie Piece

Roman Świątkowski

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Wielkie Piece Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 10. lutego br.

Skład Komisji "S" Zakład Wielkie Piece:

- Chmiel Dariusz - Członek KW
- Czerw Jan - Członek KW
- Czerwiec Zbigniew - Członek KW
- Marzec Andrzej - Członek KW
- Piątek Janusz - Członek KW
- Sioła Grzegorz - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Chmiel Dariusz
- Czerw Jan
- Czerwiec Zbigniew
- Marzec Andrzej
- Piątek Janusz
- Szypczyński Dariusz
- Świątkowski Roman

Wybory "S" w Biurze Podróży Partner Sp. z o. o.

Ewa Olszańska

została Przewodniczącą Komisji "S" w Biurze Podróży Partner Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 7. lutego br.

Skład Komisji "S" Biuro Podróży Partner Sp. z o. o.:

- Kabala Teresa - Członek KW
- Osińska Zdzisława - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Olszańska Ewa

Wybory "S" w Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.

Stanisław Marek

został Przewodniczącym Komisji "S" w Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 6. lutego br.

Skład Komisji "S" HKW Sp. z o. o.:

- Staroń Dariusz - Członek KW
- Woszczyk Adam - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Stanisław Marek

Wybory "S" w Zakładzie Energetycznym

Piotr Makieła

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Energetycznym. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 5. lutego br.

Skład Komisji "S" ZEN:

- Czyżewski Włodzimierz- Członek KW
- Leks Marek - Członek KW
- Pawlicki Marek - Członek KW
- Seweryn Wojciech - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Leks Marek
- Makieła Piotr
- Pawlicki Marek

Wybory "S" w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o.
Zdzisław Purtak

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 4. lutego br.


Skład Komisji "S" ZE ZEN Sp. z o. o.::

- Białas Grzegorz - Członek KW
- Dratwiński Zbigniew - Członek KW
- Kozioł Zbigniew - Członek KW
- Warmuz Andrzej - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Białas Grzegorz
- Purtak Zdzisław

Wybory "S" w PPUH Consensus Sp. z o.o.

Elżbieta Akseńczyk

została Przewodniczącą Komisji "S" w PPUH Consensus Sp. z o.o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 31 stycznia br.

Skład Komisji "S" PPUH Consensus Sp. z o.o.:

- Duch Jan - Członek KW
- Rajkowska Danuta - Członek KW
- Rajkowski Robert - Członek KW
- Szczypka Jadwiga - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Akseńczyk Elżbieta
- Duch Jan
- Rajkowska Danuta

Wybory "S" w Unimed Sp. z o. o.

Karolina Konwińska

została Przewodniczącą Komisji "S" w Unimed Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 30 stycznia br.

Skład Komisji "S" Unimed Sp. z o. o.:

- Rejowska Małgorzata - Członek KW
- Urantówka-Warmuz Ilona - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Konwińska Karolina


Wybory "S" w Wipro Poland Sp. z o. o.

Monika Pasierbek-Oljasz

została Przewodniczącą Komisji "S" w Spółce Wipro Poland. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 28 stycznia br.

Skład Komisji "S" Wipro Poland Sp. z o. o.

- Gorol Agnieszka - Członek KW
- Danowska-Siemdaj Beata - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Pasierbek-Oljasz Monika

Wybory "S" w Komisji Emerytów i Rencistów

Andrzej Chrzanowski

został Przewodniczącym Komisji "S" Emerytów i Rencistów. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 28 stycznia br.

Skład Komisji "S" Emerytów i Rencistów:

- Lewiński Zbysław - Członek KW
- Letniowski Zbigniew - Członek KW
- Rebeta Jadwiga - Członek KW
- Woźniak Joanna - Członek KW
- Waleński Zdzisław - Członek KW
- Wileczek Bolesław - Członek KW
- Zakrzewski Zdzisław - Członek KW
- Żak Bogusław - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Chrzanowski Andrzej
- Jonkisz Andrzej
- Lorek Alojzy
- Lewiński Zbysław
- Oczkowski Adam
- Parafiniuk Jerzy
- Płocha Zofia
- Waleński Zdzisław
- Wileczek Bolesław
- Żak Bogusław

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów:

- Chrzanowski Andrzej
- Lewiński Zbysław
- Rozwał Jerzy
- Zakrzewski Zdzisław

Wybory "S" na Tokarni Walców i SWG

Jakub Słomczyński

został Przewodniczącym Komisji "S" Tokarni Walców i SWG. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 27 stycznia br.

Skład Komisji "S" Tokarni Walców i SWG:

- Ciekała Zbigniew - Członek KW
- Gawron Roman - Członek KW
- Laskowski Radosław - Członek KW
- Lech Andrzej - Członek KW
- Szymański Grzegorz - Członek KW
- Winkler Robert - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Goiński Jerzy
- Lech Andrzej
- Słomczyński Jakub
- Szymański Grzegorz
- Wójcik Ryszard

Przewodniczącym "S" Komisji PU Maritex został Jerzy Flis

Jerzy Flis

został ponownie wybrany Przewodniczącym Komisji "S" PU Maritex. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 23 stycznia br. .

Skład Komisji "S" PU Maritex Sp. z o. o.:

- Flis Jerzy - Przewodniczący
- Błaszczyk Ryszard - Członek KW
- Gołębiowski Jarosław - Członek KW
- Szendzielorz Marek - Członek KW
- Wilczek Zbigniew - Członek KW
- Wysocki Józef - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Flis Jerzy
- Błaszczyk Ryszard
- Gołębiowski Jarosław
- Szendzielorz Marek
- Wilczek Zbigniew
- Wysocki Józef

Wybory "S" na Zakładzie Walcownia Duża

Krzysztof Węgrzyniak

został ponownie wybrany Przewodniczącym Komisji "S" działającej na Zakładzie Walcownia Duża. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 15 stycznia br...

Skład Komisji "S" Zakład Walcownia Duża:

- Węgrzyniak Krzysztof - Przewodniczący
- Białowąs Sławomir - Członek KW
- Foltynowicz Tomasz - Członek KW
- Haniewicz Mirosława - Członek KW
- Kostro Ignacy - Członek KW
- Nikonowicz Marcin - Członek KW
- Pietruszka Mariusz - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Białowąs Sławomir
- Cieślik Piotr
- Foltynowicz Tomasz
- Gawlik Janusz
- Haniewicz Mirosława
- Nikonowicz Marcin
- Pietruszka Mariusz
- Węgrzyniak Krzysztof

Zmiana zasad wykorzystywania W-12/S
i rozliczania czasu pracy w ruchu zmianowym

W związku z zamiarem Pracodawcy wprowadzenia od 1 stycznia 2014 r. zmiany zasad wykorzystywania dodatkowych dni wolnych od pracy za każdy miesiąc pracy w systemie zmianowym (tzw. W-12/S) oraz rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych, Organizacje Związkowe zawnioskowały w dniu ... czytaj więcej

Zespół Roboczy rozpoczął rozmowy nt. zmian płacowych

Negocjacje płacowe będą prowadzone, wzorem lat ubiegłych, w ramach administracyjno-związkowego Zespołu Roboczego - zaproponowała Monika Roznerska - Dyrektor Personalny AMP, działając z upoważnienia Dyrektora Generalnego Manfreda Van Vlierberghe w odpowiedzi na wystąpienie organizacji związkowych o rozpoczęcie negocjacji płacowych w 2014 r. W przekazanym piśmie Dyrektor Personalny przedstawiła również uwarunkowania powodujące - zdaniem pracodawcy - iż spełnienie płacowych oczekiwań ... czytaj więcej

Musisz w zadeklarowanym terminie wykorzystać urlop wypoczynkowy

Polecenie służbowe Dyrektora Personalnego w sprawie planu urlopów na 2014 r. weszło w życie 12 grudnia 2013 r. Stanowi ono m.in., iż pracownik będzie musiał wykorzystać urlop zgodnie z zadeklarowanym w Planie terminem. Polecenie służbowe stanowi, iż planowanie urlopów wypoczynkowych na 2014 r. odbywa się z wykorzystaniem aplikacji PULPIT MENADŻERA CZASU PRACY (PTMW). Osobami odpowiedzialnymi m.in. za zaplanowanie urlopów w wymiarze pomniejszonym o 4 dni urlopu na żądanie, zapoznanie pracowników ... czytaj więcej

Dni wolne za święta w soboty

Po raz pierwszy w 2014 r. pracownicy skorzystają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nakazującego pracodawcom "oddawanie" dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Przepis stanowiący, iż pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny za święto, które wypadnie w inny dzień wolny uchylony został w 2011 r. wraz z ustanowieniem święta Trzech Króli dniem wolnym. Skargę na takie działanie Solidarność zgłosiła do Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2012 r. ... czytaj więcej

Miasto prowadzi politykę prorodzinną
Ruszył program Dąbrowska Rodzinka.pl

Z dniem 1 stycznia 2014 r. w Dąbrowie Górniczej ruszył program Dąbrowska Rodzinka.pl - skierowany do dąbrowskich rodzin posiadających dwoje lub więcej dzieci, rodzin zastępczych i wychowujących co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Jego ideą jest zwiększenie dostępności usług poprzez wprowadzenie systemu ulg, przekładającego się bezpośrednio np. na zniżki do biletów wstępu czy innych opłat, a nawet na bezpłatne świadczenia. Dąbrowska Rodzinka.pl to program Katalog ulg obejmować będzie przede wszystkim usługi z .. czytaj więcej

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -