Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓW


32. rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek
Wtedy zabite zostało sumienie

Przed 32 laty najgroźniejsze było to, że wtedy zabite zostało sumienie - powiedział w wygłoszonej homilii bp Jan Kopiec podczas uroczystości 32. rocznicy pacyfikacji KWK Wujek, które odbyły się 16 grudnia br. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas wygłoszonej homilii ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Kopiec, powiedział - W każdym pokoleniu stajemy się coraz bardziej dojrzalsi, stąd nasze prawa, byśmy konsekwentnie dążyli do wytłumaczenia wszystkiego gdzie ludzka wola i ludzka decyzja odbiła się ... czytaj więcej

Rocznica stanu wojennego
Byłem, widziałem, przeżyłem...

O godz. 1200 w nocy z 12 na 13 grudnia komunistyczna dyktatura odrzuciła wszelkie maski odsłaniając swe prawdziwe oblicze - wprowadzono haniebny dla narodu polskiego stan wojenny. Oddziały ZOMO i SB przeprowadziły masowe aresztowania czołowych działaczy "Solidarności" - poinformował w wydaniu strajkowym nr 1 z 13 grudnia 1981 r. Wolny Związkowiec, w którego składzie redakcyjnym wówczas byli: Jacek Cieślicki (chwilowo zniewolony), Zbigniew Kupisiewicz, Ola Trzaska, Henryk Doczyk, Wojciech Zimowski, Sławomir Jakubów i Andrzej Grzebielucha. To m.in. dzięki tym ludziom uczestnicy tamtych wydarzeń mieli wiadomości spoza zakładu pracy. ... czytaj więcej

Pamięci tym, którzy dla Polski
poświęcili to, co mieli najcenniejszeFOTO galeria


W piątek, 13 grudnia, w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przedstawiciele Solidarności upamiętnili to wydarzenie, a także jego ofiary pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną dawnej Huty Katowice. Przedstawiciele Związku mając w pamięci Tych, którzy za wolną Polskę oddali to, co mieli najcenniejszego - własne życie, pod tablicą pamiątkową poświęconą Włodzimierzowi Jagodzińskiemu i Ryszardowi Kowalskiemu zapalili znicze i odmówili za nich modlitwę.Włodzimierz Jagodziński zginął 13 października 1982 r. podczas próby zawieszenia flagi "Solidarności" na słupie wysokiego napięcia. Był działaczem podziemnych struktur "S". W tym dniu w Dąbrowie Górniczej odbyła się demonstracja po zakończonej o godz. 1900 mszy św. w intencji represjonowanych członków "S", podczas której grupa ok. 200 os. (z 2 tys. będących w kościele) w sprzeciwie wobec delegalizacji "S" ruszyła w kierunku budynku KM PZPR. Zdaniem Solidarności - akcja ta była prowokacją SB, która wokół tego budynku zgromadziła siły porządkowe (pierwotnie demonstranci mieli pozostać na placu kościelnym).Ciało zaginionego 7 lutego 1983 r. Ryszarda Kowalskiego wyłowiono z Wisły 30 marca 1983 r. Ryszard Kowalski był Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 4, był także dwukrotnym więźniem politycznym. Oni żyją tak długo, jak długo żyje pamięć o nich...

Skład GKŚS oraz TKŚS na 2014 rok znany
Powołano Komisję Świadczeń Socjalnych

Poleceniem służbowym nr 3 /2013 DK Dyrektora Generalnego z dnia 26 listopada br. w ArtcelorMittal Poland SA powołania została Komisja Świadczeń Socjalnych. na która składa się Główna Komisja Świadczeń Socjalnych oraz Komisje Terenowe: Śląsko-Dąbrowska i Małopolska. W składzie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych znajdują się: Jadwiga Radowiecka - Przewodnicząca oraz członkowie: Romuald Broi, Mieczysław Czarnecki, Eugeniusz Dziubiński, Halina Giemza, Kazimierz Gwóźdź, Eugeniusz Hlek, Leszek Kochan, Paweł Mazurek, Krzysztof Mitera, Zbigniew Nowak, Jacek Szpicki, Stanisław Szrek, Andrzej Uglorz i Krzysztof Wójcik ... czytaj więcej

Organizacje związkowe wystąpiły o negocjacje płacowe na 2014 r.

Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A., na podstawie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zawnioskowały do Dyrektora Generalnego - Manfreda Van Vlierberghe o rozpoczęcie negocjacji płacowych w zakresie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowników AMP S.A. oraz Spółek Zależnych w 2014 roku. Oficjalne pismo przekazane zostało Pracodawcy w dniu 27 listopada br. Związkowcy w wystąpieniu podkreślili, iż .... czytaj więcej


Odszedł Stanisław Łaski - Były rysownik WZ.W poniedziałek, 25 listopada 2013 r. zmarł Stanisław Łaski, zasłużony karykaturzysta Wolnego Związkowca, NSZZ Solidarność Huty Katowice, szczególnie znienawidzony przez władze PRL, ofiara brutalnych prześladowań Służby Bezpieczeństwa.
Stanisław Łaski urodził się 15 lutego 1944 r. w Białej Podlaskiej. Tam podjął pierwszą pracę. Od 1975 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych "Budostal 11" - współpracującym z Hutą Katowice.
Od stycznia 1981 r. do stanu wojennego rysował do pisma Solidarności Huty Katowice - "Wolny Związkowiec". 10 listopada 1981 r. został oddelegowany do pracy w Zarządzie NSZZ "Solidarność" w Katowicach w charakterze plastyka oraz rysownika pism.
Po ogłoszeniu staniu wojennego ukrywał się. 24 grudnia 1981 r. podczas odwiedzin matki w BP został aresztowany i osadzony w komisariacie w BP, później w Komendzie Wojewódzkiej MO w Katowicach. . ... czytaj więcejPracownicy Zdzieszowic znajdą się w szeregach Spółki Kolprem

Zapowiedź przejścia z dniem 1 grudnia br. Wydziału Transportu Kolejowego z ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach do Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. przekazał pracodawca organizacjom związkowym 29 października. Zgodnie z przekazaną informacją pracodawcę zmieni grupa 128 pracowników, którzy na mocy art 231 staną się pracownikami Kolpremu. Pracodawca podał trzy przyczyny przejścia Wydziału Transportu Kolejowego do Kolpremu. ... czytaj więcej

Zmarła Marianna Popiełuszko
Mama błogosławionego księdza Jerzego, kapelana Solidarności

W dniu 19 listopada 2013 r. zmarła Marianna Popiełuszko - mama błogosławionego księdza Jerzego, kapelana "Solidarności". Miała 93 lata.

Pan Bóg najlepiej wie, kiedy kogo zabrać - mawiała.

Marianna Popiełuszko urodziła się na Podlasiu w 1920 r. Miała pięcioro dzieci, a w naszych sercach szczególne miejsce zajmuje jej syn - Jerzy.
... czytaj więcej

Na Komisji Międzyzakładowej...
HIPH walczy o takie warunki, jakie mają inne kraje Unii Europejskiej

Aktualna sytuacja w przemyśle stalowym w Polsce. Szanse i zagrożenia - to tytuł prezentacji przedstawionej przez Prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej - Stefana Dzienniaka, który był gościem "Solidarności" podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji w dniu 30 października br. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa powołana została w 1991 r. i jest organizacją samorządu gospodarczego typu non-profit. Zrzesza ona producentów i przetwórców stali, przemysły powiązane z hutnictwem a także instytucje usługowe ... czytaj więcej

Walczymy o prawa pracownicze, ale też się bawimy
Wielka Biesiada Solidarności

Coroczna Biesiada, której organizatorem jest dąbrowska Solidarność odbyła się w piątek, 25 października w Sosnowieckim DorJnie.
FOTO galeria
Udział w imprezie wzięło ponad 370 osób. Podczas Biesiady mogliśmy obejrzeć kabaret przeplatany konkursami i wspólnym śpiewaniem, skecze i wspólnie pośpiewać. W drugiej części imprezy odbyła się zabawa taneczna. Oprawę muzyczna zapewnił Mariusz Kalaga, Andrzej Potępa i przyjaciele oraz zespół Golden Mix.

Decyzja Prezydium KK nr160/2013
ws. opinii o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na rok 2014. Polska znajduje się w sytuacji kryzysu gospodarczego, co przejawia się znaczącym ograniczeniem aktywności gospodarczej i spożycia indywidualnego. Źródeł takiej sytuacji należy poszukiwać nie tylko w sytuacji zewnętrznej. Należy przede wszystkim dokonać analizy stanu gospodarki po dokonanych przez rząd działaniach oszczędnościowych, takich jak: radykalne cięcia wydatków budżetowych, zbyt szybka konsolidacja budżetowa oraz tymczasowa reguła wydatkowa. ... czytaj więcej

Msza św. w intencji Ś.p. Władysława Molęckiego

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza mamy zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do uczestniczenia w mszy św. w intencji Ś.p. Władysława Molęckiego . Msza odbyła się dn.05.11.2013r. o godz.15.30 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach.

Solidarność rozpoczęła akcję zbierania podpisów
Petycja o samorozwiązanie Sejmu

Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją o samorozwiązanie Sejmu. 14 września podczas wielkiej manifestacji w Warszawie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność - Piotr Duda ogłosił, że kolejnym etapem akcji będzie zbieranie podpisów pod petycją o samorozwiązanie Sejmu. Zbiórka właśnie ruszyła. Poniżej prezentujemy list Przewodniczącego. Koleżanki i Koledzy! Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również - a może przede wszystkim - ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian... czytaj więcej

Uzgodniono II część nagrody za wkład pracy

Kwota 300zł/pracownika stanowić będzie II część nagrody dla pracowników ArcelorMittal Poland SA w związku z ich wkładem pracy w funkcjonowanie Spółki w roku 2013. Rozmowy nt. II części nagrody, o której mowa w zawartym Porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2013 rozpoczęły się - zgodnie z zapisami Porozumienia podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się 25 września i kontynuowane były 1 października br.... czytaj więcej

I MARSZOBIEG CHARYTATYWNY

4 października w dąbrowskim oddziale AMP odbył się I Marszobieg Charytatywny, podczas którego uczestnicy pokonując każdy kilometr wyznaczonej trasy dorzucali 5 zł na leczenie Sebastiana Malinowskiego - syna pracownika Stalowni. Pokazaliśmy klasę - śmiało można tak powiedzieć. Było nas sporo, wielu uczestników pokonało trasę kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Liczyło się każde okrążenie. Bo każda pieczątka podczas niego zdobyta zostanie zsumowana do ogólnej wielkości, która pokaże konkretną kwotę, jaką pracodawca ArcelorMittal przeleje na rehabilitację Sebastiana. A przecież nie od dzisiaj wiadomo, że wielu może więcej! ... czytaj więcej

III BIEG HUTNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND

W środę 2.10.2013 na Pogorii III odbył się III Ogólnopolski Bieg Hutników. Przy molo dąbrowskiej plaży zameldowało się ponad 120 miłośników biegania. Trasa tradycyjnie wokół Pogorii III i dystans 6 kilometrów. Można było biegać i maszerować z kijkami dlatego uczestnicy wiekowo mieścili się w przedziale 7-80 lat. Klasyfikacje wiekowe co 10 lat i najważniejsza klasyfikacja hutników do lat 40 i powyżej. Na trasę wyruszyli nie tylko hutnicy amatorzy biegania, ale zawodnicy, którzy trenują biegi na co dzień. W klasyfikacji generalnej wygrał Rafał Kampara (Bojeszów) i Janina Malska (Bolesław)... czytaj więcej

Remisem zakończono towarzyskie spotkanie Pracodawca i Związkowcy

Wynikiem 5:5 zakończyło się rozegranie meczu towarzyskiego Pracodawcy i Związkowców w ramach tygodnia zdrowia w ArcelroMittal Poland S.A. Mecz rozegrany został w poniedziałek, 30 września br. na boisku "Orlik" znajdującym się na tzw. Manhattanie - al. J. Piłsudskiego 24 Dąbrowia Górnicza. W początkowym założeniu pracodawca miał grać przeciwko zwiazkowcom, jednak celem wyrównania szans postanowiono, iż o przynależności do danej drużyny zadecyduje los... czytaj więcej

Tydzień zdrowia w ArcelorMittal Poland SA


Rozpoczął się tydzień zdrowia w ArcelorMittal Poland SA, w ramach którego pracodawca zorganizował m.in. mecz piłki nożnej, Bieg Hutnika, Marsz Nordick walking oraz Marszobieg charytatywny. Ponadto pracownicy AMP mogą w wyznaczonych terminach przeprowadzić badania profilaktyczne z zakresu chorób krążenia oraz chorób nowotworowych. Harmonogram imprez sportowych
; Harmonogram badań dla pracowników Serdecznie zapraszamy!

I MARSZOBIEG DOBROCZYNNY 04.10.2013 godz. 9.00-17.00 - DĄBROWA GÓRNICZA - tuż za bramą huty
JAK MOŻESZ POMÓC - Im więcej okrążeń przebiegniesz / przemaszerujesz, tym lepiej, bo: 1 okrążenie = 1 km = 5 zł
na leczenie Sebastiana Malinowskiego, chorego synka naszego kolegi z dąbrowskiej stalowni.
III BIEG HUTNIKÓW AMP '2013 - 02.10.2013 DĄBROWA GÓRNICZA - POGORIA III
W tym roku już po raz trzeci w nowej formie rozgrywany jest "BIEG HUTNIKÓW". Po 15 latach przerwy ArcelorMittal Poland w 2011 roku postanowił wznowić edycję tych bardzo popularnych, nie tylko w śród hutników, biegów.
Tradycyjnie bieg ten, jako że hutnicy też pracują w soboty i niedzielę, od 3 lat odbywa się w... środy. Jako jeden z nielicznych obecnie biegów masowych nie pobiera "wpisowego" od startujących i jest otwarty dla wszystkich amatorów biegania i chodzenia "na kijkach". Tym razem w ramach "Tygodnia Zdrowia ArcelorMittal Poland" spotykamy się drugiego października br., jak zawsze przy plaży zbiornika Pogoria III (okolice Molo). Wszystko co chcielibyście wiedzieć o tym biegu znajdziecie w regulaminie dostępnym na stronie klubu. KLIKNIJ TUTAJ.


Ludzie pracy solą polskiej ziemi

W niedzielę, 15 września na Jasnej Górze odbyła się XXXI Pielgrzymka Ludzi Pracy, w której wzięło udział ponad 20 tys. wiernych. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp Leszek Sławoj Głódź, obecna była również mama bł. ks. Jerzego - Marianna Popiełuszko. Przed uroczystą Mszą Św. głos zabrał Przewodniczący NSZZ "Solidarność" - Piotr Duda. Przewodniczący nawiązał do sobotniej manifestacji - Walczyliśmy pod hasłem Dość lekceważenia społeczeństwa, walczyliśmy o prawa pracownicze, o realizację sierpniowych postulatów, które większości do dzisiaj są aktualne... czytaj więcej

W sporze między władzą a ludem rację ma zawsze lud


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Dość lekceważenia społeczeństwa - pod tym hasłem członkowie trzech największych central związkowych - NSZZ "Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych zorganizowały w dniach 11-14 września wielką wspólną manifestację w Warszawie przeciwko polityce Rządu. Wzięło w niej udział - wg. szacunku Związku ponad 200 tysięcy uczestników. W środę, 11 września oraz w sobotę 14 września liczną grupę manifestantów stanowili członkowie MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. W sobotę, 14 września manifestacja ... czytaj więcej

33 lata temu zawarto Porozumienie KatowickieFOTO galeria


W środę, 10 września dąbrowska Solidarność z dawnej Huty Katowice upamiętniła podpisane 33 lata temu Porozumienia Katowickie, gwarantujące realizację porozumienia gdańskiego w zakresie tworzenia struktur NSZZ Solidarność. Ustalenia dokumentu obejmowały zobowiązanie władz do akceptacji działań, zmierzających do powstawania, organizowania i funkcjonowania struktur Związku na terenie całego kraju. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium Św. Antoniego odprawiona przez Duszpasterza Ludzi Pracy ks. kanonika Andrzeja Stasiaka i proboszcza parafii - o. Radosława Kramarskiego. Bezpośrednio po Mszy Św. uczestnicy złożyli kwiaty pod znajdującym się w Sanktuarium Ołtarzem Ojczyzny, a także przy Tablicach Katyńskich. Kolejna część uroczystości odbyła się pod Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom dla upamiętnienia zrywu i protestu robotniczego sierpnia 80 roku oraz grudnia 81 roku, znajdującym się na terenie ArcelorMittal Poland, a następnie pod pomnikiem pamięci podpisania Porozumień Katowickich.

Puchar Przewodniczącego w rękach Stalowni


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W Dzień Solidarności, 31 sierpnia na stadionie Przemsza-Okradzionów rozegrany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Mistrzem Turnieju została drużyna Stalowni. W Turnieju wzięło w sumie udział 6 drużyn reprezentujących poszczególne wydziały/spółki, które MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG obejmuje zasięgiem działania. Zostało rozegranych 9 dwudziestominutowych meczy. Kolejne miejsca zajęli ...czytaj więcej

W tym roku nie będzie opóźnień w negocjacjach
Jest Regulamin ZFŚS na 2014 rok


CZYTAJ WIĘCEJ >>
FOTO galeria


We wtorek, 27 sierpnia br. strony podpisały wypracowany Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland SA w 2014 roku. Najważniejsze zmiany, które wprowadza wynegocjowany dokument w odniesieniu do Regulaminu ZFŚS na rok 2013 dotyczą tzw. wypoczynku po pracy. Wypoczynek po pracy realizowany będzie w 2014 r. poprzez dofinansowanie do wycieczek, działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej, transportu zabezpieczającego organizacje wypoczynku i działalności rekreacyjno-sportowej. ...czytaj więcej

PIP przedłuża termin kontroli w MP Service Sp. z o. o.

Informację dotyczącą przedłużenia terminu kontroli w MP Service Sp. z o. o. będącej wynikiem skargi Solidarności z dnia 8 marca br. przekazała Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. PIP wskazał, iż ze względu na konieczność przeprowadzenia w pracodawcy postępowania wyjaśniającego, w tym kontroli dokumentacji czasu pracy i wypłaty należności pieniężnych ze stosunku pracy, a także zakres i złożoność problemów wymagających zbadania, sprawy podniesione w skardze Solidarności zostaną zbadane w terminie do 27 sierpnia 2013 r. Skarga Solidarności została skierowana do Inspektoratu w Warszawie, ponieważ to w tym mieście znajduje się siedziba firmy MP Service i to tam właśnie jest prowadzona dokumentacja pracownicza.
Cierpliwie czekamy zatem na wyniki kontroli.


Kończy się czas na wynegocjowanie nowego ZUZP
Trudne rozmowy w Spółce ZEN

Po wypowiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Pracodawcę dotychczasowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Solidarność wystąpiła o negocjacje nowego dokumentu, przekazując jednocześnie projekt związkowy nowego ZUZP. Rozmowy stron są jednak trudne i napięte. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż aktualnie Spółka znajduje się w nieciekawej sytuacji ekonomicznej po nieudanym kontrakcie. Do najważniejszych kwestii spornych należą nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i coroczna automatyczna waloryzacja płac. Strony, aby dojść do porozumienia muszą zintensyfikować rozmowy, gdyż we wrześniu kończy sie dziewięciomiesięczny okres wypowiedzenia dotychczasowego ZUZP.


WZD Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S"
Ruszyły przyjęcia pracowników z firm zewnętrznych do ArcelorMittal Poland


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Przyjęcia pracowników z firm zewnętrznych bezpośrednio do ArcelorMittal Poalnd SA, funkcjonowanie systemu SAP, porozumienie płacowe - to główne tematy podjęte podczas Walnego Zebrania Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność ArcelorMittal Poland SA, które odbyła się w piątek, 14 czerwca w Krakowie. Gośćmi Zebrania byli: o. Niward Karsznia, Adam Ditmer, Dyrektor Personalny AMP - Monika Roznerska i Dyrektor Oddziału krakowskiego - Jacek Woliński. Jacek Woliński w swoim wystąpieniu nawiązał do postrzegania i działań Komisji Europejską ....czytaj więcej

Strony podpisały porozumienie płacowe w AMP
Uzgodniono nagrodę roczną za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Kwotę po 700zł równo na każdego pracownika, mającą być wypłaconą do 10 lipca br. uzgodniły strony podczas posiedzenia administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP, które odbyło się w czwartek, 13 czerwca br. Jak stanowią zapisy Porozumienia - wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2013r. zatrudnionym w ArcelorMittal Poland SA wypłacona zostanie Nagroda Roczna za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2012, wynikająca z Porozumień Płacowych. ... czytaj więcej

Organizacje Związkowe z Zakładowym SIP interweniują
By utrzymać standard badań profilaktycznych w AM Service Group


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W związku ze zmianą podmiotu wykonującego badania okresowe dla pracowników Spółki ArcelorMittal Service Group i - zdaniem Solidarności - pogorszeniem jakości wykonywanych usług przez nową firmę - organizacje związkowe wraz z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy zwróciły się 18 czerwca do Zarządu Spółki o utrzymanie dotychczasowych standardów powyższych badań oraz zapisanie ich w Umowie o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy. Pracodawca z dniem 1 maja br. zmienił firmę świadczącą usługi w zakresie medycyny pracy. ....czytaj więcej

Uzgodniono porozumienie dla pracowników AMP
Zmieniając system pracy z czterobrygadowego na jednozmianowy


CZYTAJ WIĘCEJ >>


We wtorek, 28 maja br. członkowie Zespołu Roboczego uzgodnili zapisy Porozumienia w sprawie zasad zmiany systemu pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Wypracowanie powyższego Porozumienia związane jest z koniecznością zmiany dla części pracowników, czterobrygadowego systemu pracy (praca zmianowa) na system jednozmianowy oraz jednozmianowego na system czterobrygadowy (4BOP). ....czytaj więcej

Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski
Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznane


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W poniedziałek, 27 maja Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych dla Dąbrowy Górniczej i Sosnowca rozpatrzyła wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 r. Jak poinformowała Przewodnicząca Komisji - Jadwiga Radowiecka - wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe będą dostępne w Biurze Podróży Partner od dnia 3 czerwca 2013 r. ....czytaj więcej

Dąbrowska Solidarność w służbie bł. ks. Jerzemu
Byliśmy, jesteśmy, będziemy przy Tobie nasz wielki Kapelanie


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Członkowie dąbrowskiej Solidarności w dniach 27-28 maja br. pełnili zaszczytną służbę strażniczą przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Służbę Strażniczą przy grobie ks. J. Popiełuszki związkowcy Solidarności pełnią ochotniczo od dnia Jego pogrzebu, czyli już od przeszło 28 lat. W odpowiedzi na apel Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" - działacze związkowi z poszczególnych Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych czynnie włączyli się w sprawowanie zaszczytnej służby strażniczej przy grobie bł. ks. Jerzego....czytaj więcej FOTO galeria

Informacja pracodawcy w kwestii naliczania wynagrodzeń
Przewodnik po składnikach płacowych SAP


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Po wielu uwagach strony związkowej dotyczących otrzymywanych przez pracowników pasków z wyliczeniem wynagrodzeń, pracodawca przekazuje informacje dotyczące poszczególnych składników płacowych SAP. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sposobu wyliczania poszczególnych składników płacowych, otrzymali Państwo dwa paski płacowe: z systemu BaaN i SAP za miesiąc kwiecień. Chcielibyśmy zaznaczyć, że wynagrodzenie wypłacane jest z systemu SAP, a pasek z systemu BaaN stanowi jedynie pomoc do analizy paska SAP....czytaj więcej

Porozmawiaj z Prezesem,
czyli spotkania załogowe w ArcelorMittal Poland SA

Jak poinformował pracodawca ustalone zostały terminy kolejnych spotkań z Dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland SA - Manfredem Van Vlierberghe z cyklu "Porozmawiaj z prezesem.

Kolejne spotkania odbędą się:

. 21 maja, godz. 13.00 - koksownia, WP i stalownia, energetyka, elektrociepłownia Kraków
. 04 czerwca, godz. 13.00 ZKZ (Zdzieszowice)
. 10 czerwca, godz. 14.00 walcownia zimna i walcownia gorąca Kraków
. 24 czerwca, godz. 14.00 walcownia średnia, walcownia duża i gospodarka walcami Dąbrowa Górnicza
. 02 lipca, godz. 13.00 piece, stalownia i energetyka Dąbrowa Górnicza

Nie będzie natomiast spotkania dyrektora generalnego z pracownikami zakładów: Sosnowiec, Królewska i Świętochłowice, gdzie dyrektorzy zarządzający są proszeni o spotkanie z pracownikami i przekazanie najważniejszych informacji..

Wybory Solidarności w Manpower Services

Wybory Komisji Spółki MOZ NSZZ "Solidarność" w Manpower Services odbędą się 21 maja br. o godz. 1400 w budynku związkowym DAMM 4, sala nr 119.
Podczas zebrania wybrany zostanie skład komisji: Przewodniczący i jej członkowie. Po dokonaniu wyborów członkowie Solidarności zatrudnieni w Spółce MP Services staną się członkami nowo utworzonej Komisji. Wszelkich informacji w temacie wyborów udziela kol. Piotr Cieślik - tel. 502 468 894.


Turniej o puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego
Tokarnia Walców zwycięzcą Halowego Turnieju Hutników


ZOBACZ FOTORELACJĘ


Drużyna reprezentująca Tokarnię Walców została mistrzem VIII Halowego Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, który odbył się w sobotę, 20 kwietnia w Zespole Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice 35. Do rozgrywek przystąpiło w sumie 12 drużyn. Zespoły podzielono na trzy grupy - Grupa A: Tokarnia Walców, ArcelorMittal Poland, ZSP - MZZ, Grupa Serwisowa; Grupa B: Walcownia Duża, ZWP, Hutnik, Sosnowiec; Grupa C: Walcownia Średnia, Stalownia, Stalprofil, Maritex 2. Każda drużyna rozegrała po 3 mecze w grupie, po czym zwycięzcy grup rozegrali mecze finałowe o I, II i II miejsce. W sumie rozegrano 21 meczy, podczas których padły aż 63 gole. Tegoroczny turniej rozegrany został w wyjątkowo emocjonującej atmosferze. O pierwsze miejsce zacięcie walczyły drużyny ZZ Hutnik, Takornia Walców i Maritex 2. Ostatecznie drużyny zajęły następujące miejsca: I miejsce: Tokarnia Walców ; II miejsce: Maritex 2 ; III miejsce: ZZ Hutnik Królem Strzelców został Jarosław Rasztabiga z drużyny Maritex 2 strzelając trafnie aż 9 bramek. Puchary zwycięzcom wręczył Mirosław Nowak i Stanisław Szrek - wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności, a nagrody ufundowała Spółka Stalprofil. Turniej zorganizowany został przez MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG, MZZ Pracowników AM DG i MZZ Hutnik.
FOTO galeria

Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy podczas corocznej Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin.
Uroczysta Msza Święta odprawiona zostanie tradycyjnie 4 maja o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
Redukcja na produkcji zakończona, teraz jest potrzeba zmian jakościowych


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Nieprawidłowości w naliczaniu płac, polityka zarządu na najbliższy czas, temat podwyżek płac w roku 2013 i przyjęcia pracowników do ArcelorMittal Poland SA były omawiane podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej dąbrowskiej Solidarności, które odbyło się 12 kwietnia w Katowicach. Zebranie rozpoczęło się wspólną modlitwą prowadzoną przez ks. kanonika Andrzeja Stasiaka. Duszpasterz Ludzi Pracy zwrócił uwagę, iż Solidarność jest usadowiona na wartościach chrześcijańskich, ewangelicznych, więc musi się...czytaj więcej

W kościele św. Joachima odsłonięto tablicę katyńską
Upamiętnienie tragicznych wydarzeń


ZOBACZ FOTORELACJĘ


W niedzielę, 14 kwietnia w Kościele św. Joachima w Sosnowcu odbyły się uroczystości upamiętniające 73 rocznicę wymordowania polskich jeńców wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscowościach b. ZSRR oraz 3 rocznicę śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i towarzyszącej mu delegacji w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Tuż przed rozpoczęciem Mszy Świętej Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza - Jerzy Goiński wraz z Arcybiskupem diecezji częstochowskiej Stanisławem Nowakiem złożył kwiaty pod krzyżem znajdującym się w Kościele. Podczas homilii duchowny podkreślił, iż przez wiele lat usiłowano o tej tragicznej prawdzie zapomnieć, wymazać z pamięci ludzi i kart historii, by młode pokolenia Polaków nigdy nie dowiedziały się o tych strasznych wydarzeniach. Tak się jednak nie stało. Po eucharystii Arcybiskup dokonał odsłonięcia oraz poświęcenia tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia sprzed lat, po czym odbył się apel poległych i pod tablicą zostały złożone kwiaty.
FOTO galeria

Pikieta przed budynkiem dyrekcyjnym ArcelorMittal Poland SA

W dniu 4 kwietnia br. o godz. 14.00 przed budynkiem dyrekcyjnym ArecelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej odbyła się pikieta przeciwko likwidacji miejsc pracy i zamykaniu linii produkcyjnych w Europie przez grupę ArcelorMittal. Pikieta organizowana była w ramach europejskiego solidarnego Dnia Protestu, a podobne akcje zaplanowano we wszystkich hutach koncernu.
Podczas pikiety apelowano do wiodącego europejskiego producenta stali o opracowanie planu dla przemysłu stalowego zakładającego utrzymanie zakładów produkcyjnych, utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój i szkolenia pracowników. Wysuwane żądania dotyczyły:

- Natychmiastowego zaprzestania błędnego naliczania wynagrodzeń Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych, wyrównania wraz z odsetkami wszelkich niedopłat wynagrodzeń pracowniczych, odbudowania sprawnej obsługi kadrowo - płacowej pracowników poprzez ponowne włączenie tych służb w struktury ArcelorMittal Poland S.A.;

- Stworzenia polityki mającej na celu utrzymanie i rozwój kapitału ludzkiego poprzez opracowanie planów rekrutacji i szkoleń oraz zadowalającej polityki płacowej, a także niezwłocznego uzupełnienia wszystkich braków w zatrudnieniu poprzez zatrudnianie pracowników bezpośrednio w ArcelorMittal Poland S.A. i Spółkach Zależnych na podstawie umów o pracę;

- Opracowania planu działań dla europejskiego sektora stalowego, który będzie fundamentem polityki przemysłowej dla hutnictwa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju tego sektora, zapewniającego innowacje i miejsca pracy.

- Wprowadzenia moratorium na wdrożenie planu restrukturyzacji do czasu przyjęcia przez Komisję Europejską Planu Działań dla Europejskiego Hutnictwa oraz zobowiązanie się do skorzystania z rozwiązań tego planu, mających na celu utrzymanie zakładów Grupy ArcelorMittal oraz instalacji w tych zakładach.

Byłeś tam ? 
FOTO galeria

Strajk w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA


ZOBACZ FOTORELACJĘ


26 marca w całym regionie śląsko-dąbrowskim odbył się strajk generalny przeciwko polityce społeczno-gospodarczej Rządu. W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA pracownicy strajkowali w godz. 6.00 - 8.00. Strajkujący przejęli ruch na bramie głównej AMP wstrzymując pojazdy wjeżdżające na teren zakładu pracy. Wielu pracowników nie podjęło również pracy przy produkcji, a gdzie zaprzestanie pracy ze względów technologicznych nie było możliwe - wykonywało ją znacznie wolniej. Na wydziałach odbyły się spotkania z przedstawicielami Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza. Strajkujący domagają się realizacji postulatów wysuniętych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy: stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego, wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego, ograniczenia stosowania umów śmieciowych, likwidacji NFZ, utrzymania rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze oraz zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
FOTO galeria DG  FOTO galeria Sosnowiec

W kwietniu Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

12 kwietnia 2013 r. odbędzie się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Zebranie rozpocznie się o godz. 800 w sali im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Zarządu Regionu śląsko-dąbrowskiej Solidarności - Katowice, ul. Floriana 7. Zapraszamy wszystkich delegatów do czynnego udziału.

Regulamin Wynagradzania w Spółce ZEN to za mało
Ponowne wezwanie do rokowań Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Solidarność w całości odrzuciła - jako bezprzedmiotowy - projekt "Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników Zakładu Energetycznego ZEN Spółka z o.o.", przekazany przez Pracodawcę Organizacjom Związkowym w dniu 22.02.2013 r. żądając jednocześnie przystąpienia stron do negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Komisja Solidarności powołując się na art. 18 § 4 ust.2 ZUZP dla pracowników ZE ZEN, zawartego w dniu 4 sierpnia 2011 r. oraz art. 24124 Kodeksu Pracy w dniu 14 marca br. ponownie zawezwała Pracodawcę do podjęcia rokowań celem zawarcia nowego ZUZP dla pracowników ZE ZEN Sp. z o.o. Projekt nowego ZUZP dla pracowników Spółki został przesłany przez działające w ZEN-ie organizacje związkowe w dniu 4 stycznia br. jako odpowiedź na dostarczone przez pracodawcę w przedostatnim dniu roboczym wypowiedzenie dotychczasowego ZUZP funkcjonującego w Spółce. Pracodawca jednak uważając, iż ZUZP nie jest w spółce koniecznym, wysunął propozycję zawarcia Regulaminu Wynagradzania. W wystosowanym w dniu 14 marca br. piśmie do Prezesa Zarządu ZE ZEN oraz do Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Związki Zawodowe oświadczyły, iż nie wyrażają zgody na zawarcie regulaminu wynagradzania i w całości odrzucają treść projektu "Regulaminu wynagradzania dla Pracowników Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o. o." przekazanego przez pracodawcę. Działające w Spółce organizacje związkowe zwróciły również uwagę na zapisy dotychczasowego ZUZP stanowiące, iż do czasu wejścia w życie nowego ZUZP w zakresie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych zastosowanie mają przepisy wyszczególnione w załączniku nr 3a i 4a dotychczasowego ZUZP, które jako przepisy przejściowe obowiązują do dnia 31 grudnia 2015 r. Związki wyznaczyły termin rozpoczęcia rokowań na 25 marca br. jednocześnie podkreślając, iż nie przystąpienie do rozmów przez pracodawcę będą traktować jako odmowę podjęcia rokowań w rozumieniu art. 2412 KP i podejmą odpowiednie działania związane z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa pracy.

Solidarność przeciwko zmianom w Kodeksie Pracy
Antypracownicze rozwiązania Rządu


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Rząd szykuje Polakom nowe przepisy dotyczące czasu pracy. Media tymczasem karmione są tematami zastępczymi tj. homoseksualizm. Na temat niekorzystnych dla pracowników zmian mówi się nie wiele, a przecież dotyczy to znacznej większości społeczeństwa. Solidarność w wydanej zwraca uwagę na najważniejsze aspekty proponowanych zmian. Nowelizacja kodeksu pracy i wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego zrobią z Ciebie pracownika na rozkaz. Nigdy nie będziesz mieć pewności, ile będziesz pracować i ile zarobisz. Do tej pory pracodawca mógł Cię zmusić do takiej pracy maksymalnie przez 3 miesiące. Po wejściu w życie nowych przepisów - nawet przez rok..

Grupa Mobilna Chorzów wydzielana do Manpower Services


CZYTAJ WIĘCEJ >>


O zamiarze przekazania komórki Grupa Mobilna Chorzów/K-43 do Manpower Services na podstawie art 231 poinformował pracodawca działające w Arcelormittal Poland SA organizacje związkowe w dniu 1 marca br. Przejęcie grupy 50 pracowników przez MPS zaplanowano na dzień 1 kwietnia 2013 r. Z dniem przejścia pracownicy Grupy Mobilnej Chorzów staną się pracownikami MPS, która wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowych stosunków pracy jako nowy pracodawca.

Kontrola PIP została przedłużona

Informację o przedłużeniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland SA, której przeprowadzenie spowodowała skarga Solidarności dotycząca nieprawidłowo naliczanych wynagrodzeń oraz niezgodnego z przepisami prawa zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych, przekazał w dniu 27 lutego br. Starszy Inspektor Pracy - Mirosław Machura. Przedłużenie terminu zakończenia kontroli spowodowane jest - zdaniem Inspektora - złożonością zgłoszonych kwestii, zbadanie których wymaga dłuższego czasu. Inspektor jednocześnie zaznaczył, iż Solidarność o wynikach przeprowadzanej kontroli powiadomiona zostanie do dnia 25 marca br., a w przypadku wcześniejszego dokonania całości ustaleń - niezwłocznie po tym terminie. Ustalenia PIP przekażemy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.

Pracownicy AMP za strajkiem

Dokładnie 95,5% pracowników ArcelorMittal Poland SA biorących udział w referendum dotyczącym strajku solidarnościowego opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Tym samym pracownicy pokazali, jak ważny dla nich jest los naszego regionu, nas samych i kolejnych pokoleń.

W referendum strajkowym w ArcelorMittal Poland SA udział wzięło w sumie 5.104 pracowników. Aż 4.872 osoby poparły strajk solidarnościowy popierający żądania pracowników sądownictwa - nie adwokatów, a pracowników administracji, o bardzo niskich zarobkach. Ale przede wszystkim głosujący w referendum pracownicy poparli nałożone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Związkowy powołany w regionie śląsko-dąbrowskim postulaty dotyczące stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego, wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego, ograniczenia stosowania umów śmieciowych, likwidacji NFZ, utrzymania rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze i zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

Przewodniczący Solidarności o referendum
Najważniejsze są postulaty MKPS


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W poniedziałek rozpoczyna się Referendum strajkowe. Dlaczego pracownicy powinni w nim uczestniczyć?. W terminie 25-27 lutego 2013 r. we wszystkich oddziałach ArcelorMittal Poland przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Tym samym pracownicy AMP włączą się w przeprowadzaną przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na terenie regionu śląsko-dąbrowskiego akcję walki o polski przemysł, pracowników i zwykłych mieszkańców, która już teraz nabiera ogólnokrajowego charakteru. Na temat organizowanego referendum strajkowego rozmawiamy z Jerzym Goińskim - Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA.

Masz na to wpływ.
25-27 lutego 2013 r. zdecydujesz o dalszym losie regionu
NIE PRZEGAP, musisz tu być!


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Referendum strajkowe popierające pracowników sądownictwa przeprowadzone zostanie w ArcelorMittal Poland SA w terminie 25-27 lutego 2013 r. - taką decyzję podjęła Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu w dniu 31 stycznia br.. Na żądania pracowników sądownictwa zostaną jednak nałożone postulaty powołanego przez największe centrale związkowe: NSZZ "Solidarność", OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80 - Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego. Postulaty te mają na celu ochronę mieszkańców województwa śląskiego przed skutkami powszechnie zapowiadanego kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochronę przedsiębiorstw działających w tym regionie i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych..

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę w AMP

We wtorek, 19 lutego w ArcelorMittal Poland SA rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem prawidłowości naliczania w Spółce wynagrodzeń pracowniczych.
Przeprowadzana kontrola jest wynikiem wystąpienia do PIP dąbrowskiej Solidarności (WZ nr 2/2013).

Chcesz mieszkanie zakładowe - złóż koniecznie nowy wniosek


CZYTAJ
                  WIĘCEJ >>


Komisja do spraw przydziału mieszkań podjęła decyzję o anulowaniu wszystkich złożonych wniosków na formularzach dotychczas obwiązujących. Oznacza to, iż zainteresowani przydziałem mieszkania powinni ponownie wystąpić do Komisji - na nowym formularzu. Decyzję o anulowaniu dotychczasowych wniosków Komisja uzasadnia faktem, że niektóre wnioski/formularze jak i dane w nich zawarte mogą być już nieaktualne. W związku z powyższym osoby uprawnione ubiegające się o przydział mieszkania zakładowego powinny złożyć do Komisji nowy wniosek (wzór nowego wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej.

Kolejne niezgodności w paskach porównawczych wynagrodzeń


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Kolejne różnice w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom ArcelorMittal Poland SA wykazała analiza dostarczonych przez pracodawcę pasków wynagrodzeń za m-c styczeń 2013 r. - z sytemu SAP HR oraz porównawczego z systemu BAAN. Wraz z wynagrodzeniem za m-c styczeń br. pracownicy AMP ponownie otrzymali podwójne paski z jego wyliczeniem. Podczas porównania obu wydruków okazuje się, iż występujący w ub. miesiącu problem różnic wyliczenia należnego wynagrodzenia nie został rozwiązany, a wręcz przeciwnie - sądząc po zgłoszeniach pracowników - nasilił się. Temat ten po raz kolejny został poruszony podczas spotkania Zespołu Roboczego.

Bezrobotni w Dąbrowie Górniczej

W Dąbrowie Górniczej - wg. danych Powiatowego Urzędu Pracy w styczniu 2013 r. było ogółem 7.621 osób bezrobotnych. W Dąbrowie Górniczej obserwuje się znaczący wzrost bezrobocia. W styczniu 2013 r. PUP podał, iż na terenie miasta jest 7.621 osób bez zatrudnienia. Rok wcześniej - w styczniu 2012 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła ogółem 6.788 osób, a jeszcze rok wcześniej - 6.412. Ponad połowę bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej stanowią kobiety - 3.931 pań. Osób poszukujących pracy w wieku do 25 lat PUP odnotował 1.025, w wieku powyzej ... 50 r. ż. 2.158. Prawo do pobierania zasiłku posiada 1.273 mieszkańców miasta.

Piotr Duda i Dominik Kolorz gośćmi ZOK-u
Demokrację zastąpiła partiokracja


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Reorganizacja Związku, działalność ekspercka dla ludzi a nie przeciwko nim, podjęte przez Związek działania łącznie z Referendum Strajkowym w Regionie Śląsko-Dąbrowskim to główne tematy poruszone przez Piotra Dudę - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - gościa Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej "S". Piotr Duda nawiązał do konieczności przeorganizowania Związku pod względem statutu i potrzeb. Działania takie rozpocząłby audyt powołany z osób z zewnątrz mający szczegółowo rozpatrzyć działalność poszczególnych struktur. Chodzi o to, by zadania poszczególnych branż i regionów nie dublowały się. Istotnym jest również wypracowanie takiego statutu by był on jasny i czytelny dla każdego Członka Związku

31.01.2013 - Solidarność wystąpiła o 500zł podwyżki
dla każdego pracownika


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Kwotę 500zł jako wzrost płac dla każdego pracownika ArcelorMittal Poland SA przyjęła Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. podczas posiedzenia w dniu 31 stycznia br. Powołując się na zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - § 31 Solidarność wystąpiła z wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie upełnomocnionych przedstawicieli stron do kontynuacji negocjacji wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowników AMP na 2013 rok.

NIE pakietowi klimatycznemu przez Internet


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Możesz powiedzieć NIE pakietowi klimatycznemu, nie ruszając się sprzed komputera. Uruchomiona została aplikacja, dzięki której Europejską Inicjatywę Obywatelską "Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE" można poprzeć również przez Internet.

Promocja drugiego tomu Encyklopedii Solidarności

zawierającego 1.223 biogramy i hasła rzeczowe na ponad 500-set stronicach odbyła się 25 stycznia br. w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. Druga część encyklopedii ukazała się w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy. W planach zespołu redakcyjnego jest opublikowanie w ciągu następnych 6 lat trzech kolejnych tomów. Członkowie zespołu redakcyjnego podkreślili, że publikacja rodzi się w wielkich bólach, gdyż jej przeanalizowanie i zweryfikowanie wymaga czasu i ogromnego nakładu pracy. - Historia w niej zawarta jest trudna nie tylko dlatego, że dotyczy ludzi wciąż żyjących, zaangażowanych politycznie, stojących po różnych stronach politycznych konfliktów. Często jest ją trudniej badać niż zdarzenia bardziej odległe w czasie, bo są ogromne luki w dokumentacji. Ani po stronie Solidarności, ani po stronie ówczesnego obozu władzy ta dokumentacja nie zachowała się w sposób określany przez historyków jako dobry - mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński. Przemysław Miśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Pokolenie i szef projektu "Encyklopedia Solidarności" podkreślał, że prace nad nim pozwoliły mu zdobyć wiedzę, jak ważny był Śląsk w historii Solidarności. Dzięki pracom nad encyklopedią udało się również dotrzeć do ludzi zupełnie zapomnianych. Encyklopedia Solidarności jest największym projektem Stowarzyszenia Pokolenie, IPN i OW Volumen na temat historii Solidarności. Inspiracją dla rozpoczętych w 2006 roku nad nią prac była publikacja IPN z 2005 roku pt. "Droga do niepodległości. Solidarność 1980 - 2005". Pierwsza część Encyklopedii Solidarności ukazała się w 2010 r. z okazji 30 rocznicy powstania związku. Pełny zasób encyklopedii dostępny jest również na stronie internetowej www.encyklopedia-solidarnosci.pl

24.01.2013 - W Kolpremie uzgodniono Protokół dodatkowy do ZUZP


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Waloryzacja dodatku zmianowego, nowe stanowisko pracy - maszynista lokomotyw praktykant oraz uruchomienie dodatkowej premii - to wynik spotkania pracodawcy z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, w czwartek 24 stycznia br. Podczas spotkania ustalono zawarcie Protokołu dodatkowego do ZUZP, w którym zostaną zawarte zwaloryzowane kwoty dodatku zmianowego oraz dodatku za pracę pracownika w nocy - wysokość dodatku zmianowego wynosi 4,45 zł za każdą godzinę pracy w systemie czterobrygadowej organizacji pracy lub równoważnym czasie pracy, wysokość dodatku za pracę w nocy - 2,96 zł W Protokole wprowadzone zostanie także nowe stanowisko pracy - maszynista lokomotyw praktykant. Stanowisko to będzie wykorzystywane przy zatrudnieniu osób mających licencję maszynisty.

23.01.2013 - Wynagrodzenia i godziny nadliczbowe pod lupą
Solidarność wystąpiła o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Zawiadomienie o nieprzestrzeganiu przepisów prawa pracy przez Pracodawcę ArcelorMittal Poland S.A. wystosowała dąbrowska Solidarność do Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 23 stycznia br.Solidarność kierując się ustawowymi uprawnieniami kontroli przestrzegania prawa pracy, zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie kontroli przez Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w związku z uzasadnionymi podejrzeniami nieprzestrzegania przez AMP przepisów prawa. Zgłoszone obszary dotyczą m.in. prawidłowego naliczenia i terminowego wypłacenia wynagrodzeń pracowniczych za miesiąc grudzień 2012 r.

21.01.2013 - Komisja Socjalna przyjęła Regulamin Obrad
Zasady dysponowania funduszem w dąbrowskim i sosnowieckim oddziale AMP


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Pierwsze w tym roku posiedzenie Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych dla Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, podczas którego Członkowie Komisji opracowali Regulamin obrad zawierający szczegółowe zasady oraz kryteria korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 r., odbyło się 21 stycznia br. Komisja przyjęła, iż Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r. skierowany będzie na pomoc socjalną osobom uprawnionym do korzystania Z ZFŚS, posiadającym najniższe dochody na osobę w rodzinie.

15.01.2013-Waloryzacja dodatku zmianowego i nocnego w 2013r

W ArcelorMittal Poland SA pracodawca, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dokonał waloryzacji dodatku zmianowego oraz dodatku za pracę w nocy. Aktualna wysokość zmianowego dodatku kwotowego w czterobrygadowej organizacji czasu pracy wynosi 4,73 za każdą godzinę pracy, natomiast stawka dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 3,17 za każda godzinę pracy. Powyższa wysokość dodatków obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

10.01.2013 - Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia w AMP
Sprawdź swoje wynagrodzenie!


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W czwartek, 10 stycznia br. dąbrowska Solidarność otrzymała dużą ilość zgłoszeń dotyczącą braku wynagrodzenia za m-c grudzień 2012 r. na koncie bankowym od pracowników dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland SA. Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być wyraźnie oznaczony przez pracodawcę w regulaminie pracy. Tak też jest w AMP, gdzie § 21 Regulaminu stanowi, iż: 1. Pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenia do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

04.01.2013 - W Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. pracodawca wypowiedział ZUZP


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Oświadczenie o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki Zakład Energetyczny ZEN w Dąbrowie Górniczej przedstawiciele Spółki przekazali organizacjom związkowym w przedostatnim dniu 2012 r. - 28 grudnia.. Wypowiedzenia zapisów ZUZP pracodawca dokonał powołując się na art. 18 §4 ust 1 ZUZP zachowując 9-cio miesięczny okres wypowiedzenia.

03.01.2013 - Możliwość ubiegania się o mieszkanie zakładowe
Powołano Komisję ds. przydziału mieszkań


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Komisję ds. przydziału mieszkań na 2013 r. w ArcelorMittal Poland SA powołał Dyrektor Personalny w dniu 3 stycznia 2013 r. Zadaniem powołanej komisji jest przydzielanie wolnych mieszkań zakładowych osobom uprawnionym i ubiegającym się o mieszkanie zakładowe na zasadach określonych w Załączniku do Zarządzenia nr 8/2006 DG z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zasad oraz trybu przydziału mieszkań z zasobów mieszkaniowych AMP SA Oddział w Dąbrowie Górniczej. Przewodniczącą Komisji ds. przydziału mieszkań została Jadwiga Radowiecka - Przedstawiciel pionu Dyrektora Personalnego.

03.01.2013 - Jedna Główna Komisja oraz trzy Terenowe
Pracodawca powołał w AMP Komisję Świadczeń Socjalnych


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Celem realizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland SA - pracodawca - Poleceniem Służbowym nr 1/2013 DK z dnia 3 stycznia 2013 r. - powołał Główną Komisję Świadczeń Socjalnych oraz trzy Komisje Terenowe dla poszczególnych lokalizacji AMP. Przewodniczącą GKŚS została Jadwiga Radowiecka, jej Członkami są: Romuald Brol, Mieczysław Czarnecki, Eugeniusz Dziubiński, Halina Giemza, Kazimierz Gwóźdź, Eugenisz Hlek, Leszek Kochan, Paweł Mazurek, Krzysztof Mitera, Zbigniew Nowak, Jacek Szpicki, Stanisław Szrek, Andrzej Uglorz, Krzysztof Wójcik, Jan Zawisło.

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -