Powrót do strony głównej



Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza






||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>













ARCHIWUM NEWSÓW
17.12.2012 - W walce o przyszłość naszego regionu


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Ponad 3 tysiące ludzi manifestowało przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim 17 grudnia 2012 r. Przedstawiciele największych central związkowych w regionie przekazali na ręce wojewody śląskiego petycję do premiera, w której domagają się bezzwłocznego rozpoczęcia rozmów na temat rozwiązań chroniących przemysł i miejsca pracy.- Każdy powinien wiedzieć, że Śląsk to serce gospodarcze Polski. Każdy powinien wiedzieć, że jeśli ten gospodarczy łańcuch się rozsypie, to będzie bieda i bezrobocie w całym kraju - mówił Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "S".

16.12.2012 - XXXI rocznica tragedii w Kopalni Wujek
W modlitwie za poległych górników


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Czy my, jako ludzie Solidarności czasami nie zapomnieliśmy o tym, o co walczyli polegli górnicy, o godności, chrześcijańskich wartościach naszego narodu? Czy w pogoni za mamoną, za koniunkturalizmem nie jesteśmy też winni temu, że nasz kraj stacza się w pochyłość ciągłych kłótni, swad i burd - pytał Dominik Kolorz - Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności pod Pomnikiem-Krzyżem przy Kopalni Wujek 16 grudnia br. Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek. Apel poległych oraz złożenie wieńców odbyło się pod Pomnikiem-Krzyżem

13.12.2012 - XXXI rocznica stanu wojennego
Ludzie pamiętają, Solidarność pamięta


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Modlitwą, zapalonym zniczem oraz kwiatami złożonymi pod krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty, związkowcy z dąbrowskiej Solidarności upamiętnili w dniu 13 grudnia br. ofiary stanu wojennego sprzed 31 lat. 13 grudnia oficjalnie został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Stan nadzwyczajny wprowadzony został niezgodnie z Konstytucją PRL 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia podjętej na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

05.12.2012 - Wyniki referendum ws. strajku solidarnościowego
Pracownicy AM Service Group zdecydowanie za strajkiem w regionie


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. za strajkiem opowiedziało się ponad 96 proc. pracowników, którzy wzięli udział w przeprowadzonym 5 grudnia br. referendum. Frekwencja wyniosła przeszło 59 proc.. Duży szacunek należy oddać pracownikom, którzy pomimo trudnej sytuacji we własnej firmie wspierają tych, którzy pomocy potrzebują i wykazują zaangażowanie w walce o cały region. Pracownicy AM Service Group nie zważając na utrudnienia pracodawcy, który pomimo dwukrotnych zawezwań strony społecznej nie udostępnił listy pracowników - zorganizowali się i licznie wzięli udział w referendum strajkowym.

20.11.2012 - Pracodawca planuje kolejne wydzielenia
tym razem w Kolpremie


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Propozycja rozpoczęcia rozmów nt. wzrostu płac na 2013 r., wypłata dodatkowej nagrody w wysokości 200 zł dla pracowników AMP oraz Zmiany w Regulaminie Premiowania - to główne tematy, jakie zostały poruszone podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się we wtorek, 20 listopada. Zgodnie z uzgodnieniami administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP z dnia 30 marca br. - w przypadku, gdy wyniki Spółki za 10 m-cy roku 2012 oraz prognozowane do końca 2012 r. wykażą osiągnięcie zakładanego wyniku finansowego - pracodawca wypłaci pracownikom AMP dodatkową nagrodę w wysokości 200zł /osobę.

20.11.2012 - Parafowano Regulamin Świadczeń Socjalnych


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Zmiany w profilaktyce zdrowotnej, nowa tabela wczasów pod gruszą, dodatkowa tabela dofinansowania do profilaktyki zdrowotnej dla pracowników 50+ - to tylko niektóre zmiany ustalone w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników AMP SA na 2013 r. We wtorek, 20 listopada Komisja Socjalna parafowała dokument regulujący wydatki z ZFŚS. Komisja Socjalna dokonała zmian w tabeli nr 2 - Dopłaty z ZFŚS do "wczasów pod gruszą", w której zmienione zostały progi dochodowe oraz wysokość dopłat.

14.11.2012 - Kolejny cykl spotkań z Zarządem AMP
Kryzys wymusi odroczenie inwestycji?


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W listopadzie pracodawca zorganizował cykl spotkań załogowych z Zarządem ArcelorMittal Poland SA, podczas których omówiona została aktualna sytuacja Zakładu, planowane inwestycje i działania dotyczące niedalekiej przyszłości. Poszczególne zebrania odbyły się: dla pracowników Walcowni 8 listopada, a dla pracowników Wielkich Pieców oraz Stalowni 14 listopada br. Podczas spotkań Dyrektor Generalny AMP - Manfred Van Vlierberghe informował o trudnej sytuacji, w jakiej aktualnie Grupa AM się znajduje, a przyczyną jej są trzy czynniki: kryzys finansowy w Europie.

"Solidarność" śląsko-dąbrowska w latach 1980-1981
Nowość na rynku wydawniczym IPN


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Solidarność śląsko-dąbrowska w latach 1980-1981 przeszła burzliwą drogę - od letnich strajków zakończonych podpisaniem porozumień w Jastrzębiu Zdroju, Bytomiu i Dąbrowie Górniczej, poprzez tworzenie zakładowych i międzyzakładowych struktur związkowych, trudne zmagania z władzą i skomplikowaną drogę do zjednoczenia w jeden region, aż do stanu wojennego, którego wprowadzenie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim miało szczególnie dramatyczny przebieg. Autorzy publikacji podjęli próbę przybliżenia tych zagadnień w szkicu monograficznym. Drugą część opracowania stanowi wybór dokumentów własnych "Solidarności", z których wyłania się niezwykle różnorodny obraz ruchu związkowego i społecznego w województwie katowickim. Książka "Solidarność śląsko-dąbrowska w latach 1980 - 1981" autorstwa Tomasza Kurpierza i Jarosława Neji, zawierającą szereg dokumentów i materiałów poświęconych Hucie Katowice można nabyć w naszym Związku w cenie 26zł 50 gr. Informacje w sprawie zakupu książki prosimy kierować do kol. Stanisława Szreka - tel. 776-61-90.

Zbieramy podpisy przeciwko zapisom Pakietu Klimatycznego


CZYTAJ WIĘCEJ >>


NSZZ "Solidarność" rozpoczęła zbiórkę podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską "Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej". Wprowadzenie rozwiązań pakietu spowoduje, że w 2013 roku w naszym kraju ceny prądu wzrosną o 30 proc., a ceny ciepła o 22 proc. W kolejnych latach ceny prądu mają wzrosnąć o 60 proc. Podobnie ceny ciepła. Taki wzrost cen energii spowoduje znaczne podwyżki cen innych produktów - od żywności począwszy, a na tzw. dobrach trwałych skończywszy.

Razem w walce o region śląski
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przygotowuje akcję protestacyjno-strajkową





Generalną akcję protestacyjno-strajkową w województwie śląskim celem ochrony mieszkańców tego województwa przed skutkami powszechnie zapowiadanego kryzysu gospodarczego przygotowuje Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) powołany został decyzją Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", Śląskiej Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego oraz Wolnego Związku Zawodowego Sierpień '80.

Dodatkowe pieniądze na Boże Narodzenie


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Decyzję o wypłacie dodatkowych środków pieniężnych na Święta Bożego Narodzenia dla pracowników ArcelorMittal Poland SA w zależności od osiąganego dochodu na członka rodziny danego pracownika podjęła we wtorek, 30 października Główna Komisja Świadczeń Socjalnych. Dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2012 r. wypłacone zostanie w formie pieniężnej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych funkcjonującego odpowiednio w poszczególnych lokalizacjach AMP SA..

11.11.2012 - Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny





Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona została w dniu 11 listopada br. w Sanktuarium pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy na Wzgórzu Gołonoskim w Dąbrowie Górniczej. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza - jak co roku - uczestniczyła we wspólnej modlitwie za naszą Ojczyznę. Msza Święta odprawiona została o godz. 18.00, bezpośrednio po Eucharystii pod Ołtarzem Ojczyzny odmówiona została za nią modlitwa.

05.11.2012 To już 5 lat odkąd Cię nie ma... Ale wciąż pamiętamy...
W modlitwie za Śp. Władysława Molęckiego


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W poniedziałek, 5 listopada na cmentarzu w Żarkach-Letnisko odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłego Władysława Molęckiego - Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza, Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Wielki mały człowiek - tak o nim mówiono. Bo chociaż wzrostem się nie wybijał, potrafił niesamowicie zjednywać sobie ludzi i o nich walczyć. Osiągał cele, których nikt inny nie dałby rady osiągnąć.


19.10.2012 - XXVIII rocznica śmierci bł. ks. Jerzego


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Uroczyste obchody XXVIII rocznicy śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności odbyły się w piątek, 19 października w Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Jak co roku, tak i teraz we wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Uroczystą Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy warszawski Marian Duś, oraz kilkunastu kapłanów, w tym koledzy kursowi ks. Jerzego.

09.10.2012 - Nasz SIP-owiec, Dariusz Szypczyński,
został odznaczony przez Państwową Inspekcję Pracy


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Dariusz Szypczyński - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy z Zakładu Wielkie Piece z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland SA został zajął II miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy". W tym roku po raz dziewiętnasty zorganizowany został przez PIP konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" oraz "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy" Finał konkursów odbył się 9 października w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

03.10.2012 - Przyjęto stanowisko ws. wzrostu płac


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland SA na 2013 r. oraz zmian zasad premiowania dla tzw. EXEMPT przyjęła w środę, 3 października Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" AMP. Gościem posiedzenia była Monika Roznerska - Dyrektor Personalny AMP. Po przedstawieniu przez Lecha Majchrzaka - Wiceprzewodniczącego dąbrowskiej Solidarności prezentacji wprowadzonego przez pracodawcę programu GEDP oraz zamiaru powiązania wyników jego oceny z premią dla części pracowników na stanowiskach nierobotniczych tzw. EXEMPT.

03.10.2012 - II Bieg Hutnika ArcelorMittal nad Pogorią III w DG


Zobacz FOTOrelację >>


Po raz drugi hutnicy z ArcelorMittal Poland, w tym członkowie naszego związku, mieli swoj bieg organizowany z okazji Tygodnia Zdrowia AM. Bieg obyl sie na Pogorii III i zgromadzil rekordowa liczbę uczestników. Wystartowalo razem 139 zawodników: 112 biegaczy i 27 "kijkarzy" nordic walking, wszyscy na dystansie 6 km. Wspanila pogoda oraz atrakcyjne nagrody i upominki spowodowaly, iż zawody pomimo tego,ze byl to srodek tygodnia, zgromadzily tak wielu uczestnikow. 8 lat miala najmlodsza uczestniczka i 72 lata najstarszy zawodnik.
Wyniki
KOBIETYMĘŻCZYŹNI i FOTO galeria

29.09.2012 - Obudź się Polsko!
Wielkie zjednoczenie w słusznej sprawie


ZOBACZ FOTOgalerię


Ogólnopolski Marsz Protestacyjny "Obudź się Polsko" odbył się 29 września br. w Warszawie. Hasła przewodnie Marszu to: STOP 67, stabilne zatrudnienie, STOP dla umów śmieciowych, płaca minimalna, wolność dla mediów i zgromadzeń. Marsz rozpoczął się o godzinie 11.00 - spod pomnika Armii Krajowej (ul. Matejki) uczestnicy udali się na Plac Trzech Krzyży, gdzie o godzinie 12.00 przedstawiony został program słowno-muzyczny oraz odprawiona była Msza Święta w intencji Ojczyzny. O godzinie 14.00 przemarsz uczestników na Plac Zamkowy, gdzie odbył się koncert patriotyczny oraz zaplanowane zostały wystąpienia. Planowano zakończenie Marszu Obudź się Polsko o godzinie 18.00. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP i jej sympatycy czynnie wzięli udział we wspólnej walce o naszą przyszłość.
FOTO galeria


16.09.2012 - XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Antypracowniczy Rząd i ubóstwo pracujących Polski pracownik i polska praca umiera! - powiedział Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - Piotr Duda podczas jubileuszowej XXX Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymka zorganizowana została 16 września, a jej przewodnie hasło brzmiało: "Jasnogórska Matko naucz nas kochać Kościół, który jest naszym domem". Piotr Duda w swoim wystąpieniu wielokrotnie nawiązywał do słów błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ze wzburzeniem zwrócił uwagę, że Polski pracownik i polska praca umiera! Umiera, bo rządzący w naszym kraju z pracownika chcą zrobić bezduszny automat do produkcji dóbr, z których korzystać mają tylko nieliczni.

11.09.2012 - XXXII rocznica podpisania Porozumień Katowickich


CZYTAJ WIĘCEJ >>


We wtorek, 11 września uroczyście uczczono fakt podpisania 32 lata temu Porozumień Katowickich. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona w Sanktuarium Św. Antoniego na gołonowskim wzgórzu, której przewodniczył Duszpasterz Ludzi Pracy - ks. prałat Andrzej Stasiak, proboszcz parafii - o. Radosław Kramarski oraz proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego - ks. Antoni Idasiak. Po błogosławieństwie - odmówiona została modlitwa za Polskę przy znajdującym się w Sanktuarium Ołtarzu Ojczyzny oraz złożono kwiaty i zapalono znicze przy Tablicach Katyńskich.

03.09.2012 - Próba pozbawienia pracowników części wynagrodzeń. Zarząd AM Service Group Sp. z o.o. wypowiada Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Oświadczenie o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. przekazał pracodawca NSZZ Solidarność w czwartek, 30 sierpnia br. Zarząd Spółki AMSG wypowiedział ZUZP z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r. W uzasadnieniu swojego działania podał konieczność dostosowania zapisów ZUZP do nowych warunków rynkowych związanych z przeprowadzoną restrukturyzacją zatrudnienia i zmianą zarówno organizacji produkcji, jak i profilu oraz zakresu działalności Spółki dokonanej w okresie ostatnich dwóch lat.

03.09.2012 - Turniej o Puchar Przewodniczącego Związku rozegrany. PSD Stalownia mistrzem turnieju po raz drugi


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Stalownia po raz drugi została mistrzem turnieju zabierając do domu Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza w rozgrywkach, które odbyły się w sobotę, 1 września br. na boisku Przemsza Okradzionów. W rozgrywkach uczestniczyło sześć drużyn. Rozegranych zostało w sumie dziewięć dwudziesto minutowych meczy: po trzy w dwóch grupach oraz mecze o V, III i I miejsce. Wśród drużyn walka była zacięta, a doping gorący.

31.08.2012 - Członkowie MPKZP zdecydują o dalszym losie Kasy
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i krytyka związkowa pracodawcy


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Stanowczy protest przeciwko praktykom dokonywania zmian w funkcjonowaniu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej bez informowania Związków Zawodowych, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 sprawują nad Kasą nadzór społeczny, wystosowały 28 sierpnia br. do Prezesa Zarządu Manfreda Van Vlieberghe organizacje związkowe działające w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA. Przypomnijmy - chodzi konkretnie o połączenie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych funkcjonujących w poszczególnych oddziałach ArcelorMittal Poland SA w jedną (temat przedstawiony w WZ nr 14/2012).

15.08.2012 - Spółka HK Woda też będzie zwalniać
Programy odejść wciąż popularne wśród pracodawców


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Regulamin rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników z pracownikami Spółki PUW HKW Sp. z o. o. przedstawił pracodawca organizacjom związkowym podczas spotkania we wtorek, 14 sierpnia. Pracodawca wprowadzając Regulamin powołuje się na potrzebę restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce. Regulamin obowiązuje w terminie od 15 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.. W Regulaminie przewidziano możliwość odejść pracowników za specjalnymi odprawami.

10.08.2012 - Wniosek o pilne spotkanie, diagnozę i natychmiastowe działania. Związki chcą przerwać zatrważające statystyki BHP


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Głębokie zaniepokojenie z powodu zatrważających statystyk w dziedzinie wypadkowości w ArcelorMittal Poland SA wraz z wnioskiem o pilne spotkanie celem dokonania diagnozy sytuacji ustalenia natychmiastowych działań mających poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w AMP przekazały w swoim stanowisku z dnia 8 sierpnia br. organizacje związkowe działające w Spółce Dyrektorowi Generalnemu - Manfredowi Van Vlierberghe.

09.08.2012 - Wypadek zbiorowy w ArcelorMittal Poland SA
Śmierć pracownika oraz poparzenie w wyniku wybuchu gazu


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu gazu w Zakładzie Wielkie Piece w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA. W wyniku odniesionych obrażeń, 7 sierpnia br. jeden z poszkodowanych zmarł. Do wypadku doszło w piątek, 3 sierpnia o godz. 1305. Pracownicy Utrzymania Ruchu Zakładu Wielkie Piece przeprowadzali prace przy rurociągu z gazem koksowniczym zlokalizowanym przy Wielkim Piecu nr 3. Podczas jego oczyszczania doszło do zapłonu gazu, w wyniku którego pracownicy zostali poparzeni.

01.08.2012 - Dalsze zwolnienia w Grupie. Tym razem w spółkach
W Kolpremie uruchomiono programy odejść dla pracowników


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Program E-48 oraz PRUP - Procedurę Rozwiązywania Umów o Pracę celem przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o. wprowadza pracodawca dla pracowników Spółki. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r. pracodawca zamierza rozwiązywać umowy o pracę z pracownikami ze wszystkich grup zawodowych.

24.07.2012 - Przepisy o emeryturze pomostowej wymagają zmian
Pracodawca składki opłaca, pracownik nie otrzyma świadczenia


CZYTAJ WIĘCEJ >>


O zamiarze wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opłacania składek na emerytury pomostowe dla pracowników, o których zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) wiadomo, iż nie otrzymają tego świadczenia poinformował pracodawca podczas spotkania administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP we wtorek, 24 lipca br.

13.06.2012 - Consensus poprawia wyniki zwolnieniami


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Zwolnienie 18 osób do końca czerwca br. celem poprawienia wyników ekonomicznych firmy założył zarząd PPUH Consensus Sp. z o. o. Dnia 31 maja br. Zarząd Spółki Consensus poinformował Solidarność o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z grupą 6 osób z przyczyn niedotyczących pracowników.

04.06.2012 - Czarna seria w polskim zakładzie ArcelorMittal
Pracodawca obarcza winą pracowników za spowodowanie wypadków


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Dwa wypadki śmiertelne oraz poparzenie pracownika w przeciągu zaledwie dwóch dni - to ogromny dramat rodzin, ale również uwypuklenie złej sytuacji BHP w Zakładach ArcelorMittal Poland SA. Pierwszy śmiertelny wypadek miał miejsce w Zakładzie Wielkopiecowym w Dąbrowie Górniczej dnia 30 maja br. Ofiarą jest pracownik firmy HPR Fenix, której zlecono prace przy rurociągu gazowym.

09.05.2012 - Uzgodniono treść Porozumienia Płacowego
Pracownicy Spółki Wodnej dostaną podwyżki


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Podwyżka płac średnio 3,25%, nagroda uzupełniająca oraz dodatkowa nagroda w wielkości 335zł/pracownika, a także wypłata nagrody urlopowej w wielkości 600zł/pracownika - zostały uzgodnione w Porozumieniu Płacowym zawartym pomiędzy Zarządem PUW HKW Sp. z o. o. a organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Porozumienie płacowe dla pracowników Spółki PUW HKW podpisane zostało 9 maja br.

08.05.2012 - Pracodawca nie dopilnował tak ważnej kwestii
Skażona woda zagrożeniem dla pracowników AMP i Spółek


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Przekroczenie normy w barwie, żelazie, ogólnej liczbie mikroorganizmów, a także bakterie grupy coli zostały stwierdzone podczas badań laboratoryjnych pobranej wody z Zakładu Walcowni Średniej w dąbrowskim oddziale Arcelor- Mittal Poland S.A. Już podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza, które odbyło się w dniu 20 kwietnia br., jej przedstawiciele zwrócili się do Dyrektora Personalnego - Andrzeja Wypycha o sprawdzenie jakości wody używanej na terenie zakładu pracy.

04.05.2012 - W modlitwie za Hutników i ich rodziny
"Być" czy "mieć" dylematem współczesnych ludzi


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Uroczysta Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin odprawiona została 4 maja br. w parafii Św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu przez Diecezjalnego Duszpasterza Świata Pracy - Ks. Kanonika Andrzeja Stasiaka. Msza została zamówiona przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ArcelorMittal Poland SA..

20.04.2012 - Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Jednostronne okresowe odstępstowo od Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Problemy z zatrudnieniem, produkcją, stanem BHP, temat dalszych inwestycji, a także sprawy płacowe zdominowały posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza, w którym na zaproszenie Członków MK uczestniczył Manfred Van Vlieberghe - Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland SA, a także Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny. Komisja odbyła się w piątek, 20 kwietnia br.

Byli pracownicy ArcelorMittal Poland mogą stracić
Rząd pomniejszy już przyznane emerytury?


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Zapowiadane wprowadzenie przez Rząd zmian emerytalnych dotknie nie tylko przyszłych emerytów, ale również osoby, którym już świadczenie przez ZUS zostało przyznane. Rządowy Projekt z dnia 13 lutego Ustawy o zmianie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada nie tylko zrównanie i zwiększenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Istotnym bowiem jest dokonywana zmiana w art. 25 dotyczącym obliczenia emerytury, polegająca na dodaniu ust. 1a i 1b

04.04.2012 - Porozumienie zamyka niezrealizowane roszczenia
W Grupie Serwisowej koniec sporu zbiorowego





Porozumienie kończące spór zbiorowy pracy w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. podpisały organizacje związkowe działające w spółce z pracodawcą w środę, 4 kwietnia br. W wyniku uzgodnień pracownicy otrzymają podwyżkę płacy w wysokości 150zł. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem od dnia 01 stycznia 2012 r. podwyższone zostaną miesięczne płace zasadnicze o 150,00 zł pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. i będącym w dniu 31.03.2012 r. w zatrudnieniu, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na wytypowanych stanowiskach kierowniczych wg Załącznika Nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o., dla których decyzję podejmie Zarząd Spółki. Ponadto, zgodnie z Porozumieniem w dniu 05 kwietnia 2012 r. pracodawca wypłacił zaliczkę w wysokości 450,00 zł brutto dla każdego uprawnionego pracownika tytułem wyrównania wzrostu miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Spółki liczonych od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. Całkowite rozliczenie wypłaconej zaliczki nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r. dla każdego pracownika objętego wypłatą zaliczki. Ponadto strony zobowiązały się do kontynuowania rozmów w sprawie wzrostu płac pracowników Spółki za 2012 rok po zakończeniu II kwartału 2012 roku, kiedy będą już znane wyniki Spółki za I półrocze.

01.04.2012 - 72 rocznica zbrodni katyńskiej. Obchody rocznicowe ofiar mordu katyńskiego oraz katastrofy smoleńskiej


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Obchody 72 rocznicy ofiar mordu katyńskiego oraz 2 rocznicy katastrofy smoleńskiej odbyły się w Kościele Św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu w niedzielę, 1 kwietnia br. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządu, policji, wojska, Solidarności, w tym również naszej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza oraz inni goście. Kolejna, 72 rocznica zbrodni katyńskiej, a także 2 rocznica katastrofy smoleńskiej została upamiętniona w Sosnowcu - Zagórzu. Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz parafii - Ks. Stanisław Kocot - wierni modlili się za ofiary tragedii.b

30.03.2012 - WARSZAWA. Sejm przeciw referendum!


CZYTAJ WIĘCEJ >>


30 marca Sejm odrzucił wniosek NSZZ "Solidarność" o referendum emerytalne.
W głosowaniu w sprawie referendum 180 posłów było za, 233 przeciw i 42 wstrzymało się od głosu. Przeciw opowiadali się posłowie PO i PSL. Za był PIS, Solidarna Polska i SLD. Ruch Palikota wstrzymał się od głosu. Przed głosowaniem Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z NSZZ"Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych czekało na decyzję Sejmu w sprawie wieku emerytalnego.


30.03.2012 - Pracodawca uzgodnił ze stroną społeczną podwyżki płac. Jest Porozumienie - będą pieniądze


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Wzrost wynagrodzeń pracowników o 3,3% brutto, wzrost premii motywacyjnej o 1%, środki na przeszeregowania indywidualne, a także dodatkowe nagrody: 450 i 850zł dla pracowników - to efekt długoterminowych negocjacji płacowych strony społecznej i pracodawcy. Stosowne Porozumienie zostało parafowane w piątek, 30 marca br.. Wszelkie ustalenia negocjacyjne w zakresie wzrostu płac w roku 2012 zawierają: Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland SA z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2012, a także Zasady wypłaty rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2011.

Spotykamy się 30 marca pod Sejmem


CZYTAJ WIĘCEJ >>


30 marca odbędzie się sejmowa debata i głosowanie nad wnioskiem NSZZ Solidarność o przeprowadzenie referendum emerytalnego. - Przed Sejmem pojawią się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy sprzeciwiają się rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego. Tego dnia będzie się rozstrzygać, czy rządzący mogą wbrew obywatelom zrobić wszystko, co chcą. Musimy im pokazać, że nie mogą - mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

27.03.2012 - WARSZAWA. Solidarność wszczęła czynny protest przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Miasteczko emerytalne - tak media nazwały Solidarnościowy obóz, który w poniedziałek, 26 marca br. rozbił się przed Kancelarią Rady Ministrów w Warszawie, pikietując przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.
Całodobową pikietę rozpoczął Region Gdański, który rozbił miasteczko pod Kancelarią Rady Ministrów. We wtorek, 27 marca zmienili ich Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, w tym duża grupa z naszej MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG.
; FOTO galeria

23.03.2012 - Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza


ZOBACZ WIĘCEJ >>


VII Międzyzakładowe Zebranie Delegatów - sesja II
Nie będzie możliwe zwiększenie produkcji, a nawet jej utrzymanie. Sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem ArcelorMittal Poland SA, w tym zatrudnieniowe i płacowe były tematami, które najbardziej interesowały związkowców podczas VII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza, które odbyło się 23 marca br. w siedzibie Zarządu Regionu w Katowicach. W części oficjalnej zebrania na zaproszenie Delegatów Solidarności uczestniczyli m.in.: Ksiądz kanonik Andrzej Stasiak, Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, przedstawiciele ArcelorMittal Poland SA: Sanjay Samaddar - Prezes Zarządu, Stefan Dzienniak - Dyrektor ds. relacji zewnętrznych, środowiska i projektów specjalnych, Członek Zarządu, Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych oraz Cezary Koziński - Główny Specjalista ds. współpracy społecznej. czytaj więcej ;
FOTO galeria

21.03.2012 - EC Nowa wchodzi w Tauron Ciepło





Zawiadomienie o przejściu zakładu pracy Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o. o. na innego pracodawcę Tauron Ciepło SA przekazał Zarząd przejmowanej Spółki Solidarności 21 marca br.. Przejście całego zakładu pracy ma nastąpić do dnia 30 kwietnia 2012 r. Za przyczynę prawną podejmowanego działania pracodawca podał połączenie Spółek - przeniesienie całego majątku Spółki EC Nowa przez Tauron Ciepło.

16.03.2012 - Solidarność przedstawiła warunki do spełniania w AM SG Możliwość zakończenia sporu zbiorowego





Spotkanie Zarządu ArcelorMittal Service Group z organizacjami związkowymi w ramach toczącego się w AM Service Group Sp. z o. o. sporu zbiorowego pracy odbyło się w czwartek, 8 marca br.. Przedstawiciel Solidarności w imieniu organizacji związkowych działających w Spółce przedstawił warunki, po spełnieniu których możliwe ze strony społecznej jest podpisanie Porozumienia kończącego spór zbiorowy.

29.02.2012 - ArcelorMittal Poland ponownie przejmuje Grupę Serwisową. Wydział Produkcji Pomocniczej idzie do AMP





W środę, 29 lutego pracodawca poinformował MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza o przejęciu przez ArcelorMittal Poland SA działalności Wydziału Produkcji Pomocniczej ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o..b

27.02.2012 - Wniosek o waloryzację prania





Pismo w sprawie waloryzacji dodatku za pranie i naprawianie odzieży roboczej do wielkości 40zł Solidarność wystosowała do Dyrektor Biura BHP i Ochrony AMP - Teresy Godoj w dniu 27 lutego br..W związku z nie zapewnieniem przez pracodawcę możliwości prania i naprawiania odzieży roboczej dla wszystkich acowników ArcelorMittal Poland SA - Solidarność zwróciła się z wnioskiem do pracodawcy o waloryzację dodatku za pranie i naprawianie odzieży roboczej do wysokości faktycznie ponoszonych przez pracowników kosztów, tj. 40zł miesięcznie wraz z wyrównaniem za okres trzech ostatnich lat.

18.02.2012 - Procedura zwolnień grupowych ruszyła
Projekt Porozumienia w sprawie rozwiązywania umów o pracę





Oficjalną informację o zwolnieniach grupowych pracodawca przekazał Związkom Zawodowym działającym w ArcelorMittal Poland SA w dniu 17 lutego 2012r. W ślad za informacją, celem wypełnienia procedury wynikającej z ustawy z dnia dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca zwołał posiedzenie Zespołu Centralnego przekazując stronie związkowej projekt Porozumienia w sprawie rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.








(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -