Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓW
20.12.2011 - Zmiany zapisów Funduszu Premiowego
Korzystniejsze zasady naliczania styczniowej premii


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Porozumienie w sprawie zmiany zapisów treści Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników ArcelorMittal Poland SA strony Zespołu Roboczego parafowały dnia 20 grudnia 2011r. Dokonane zmiany zapisów pozwolą rozwiązać od lat pojawiający się problem związany z brakiem premii za styczeń, wypłacanej w m-cu luty, a rozliczanej na podstawie wyników grudniowych Spółki

16.12.2011 - XXX rocznica oporu przed stanem wojennym


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Obchody XXX rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach odbyły się dnia 16 grudnia br. O godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Piękna 8) Msza Św. w intencji Ojczyzny i poległych górników z Wujka, po czym nastąpił przemarsz uczestników pod Pomnik-Krzyż, gdzie o godz. 18.00 odbyły się główne uroczystości. O godz. 18.30 plenerowe widowisko multimedialne pt. "16.12.81" na placu NSZZ Solidarność, w którym wystąpili m.in. Anna Serafińska, Ryszard Rynkowski, Olgierd Łukaszewicz, zespół Luxtorpeda, De Press, Muniek Staszczyk, Paweł Kukiz i Janusz Yanina Iwański z zespołem.

7.12.2011 - Protesty w Hutach ArcelorMittal w Europie


CZYTAJ WIĘCEJ >>


23 tysiące pracowników z zakładów ArcelorMittal w Europie protestowało w środę 7. grudnia br. przeciwko ryzyku utraty pracy oraz polityce w zakresie zarządzania kompetencjami i umiejętnościami. Krytykowano zarządy, że nie stosują się do obowiązujących porozumień - domagano się alternatywnych rozwiązań, które zagwarantują rozwój zakładów. Organizatorem akcji było 28 związków zawodowych pracowników zrzeszonych w Europejskiej Federacji Metalowców (FEM)

11.11.2011 - Modlitwa za Ojczyznę w gołonowskim Sanktuarium
Bóg, honor, Ojczyzna.


CZYTAJ WIĘCEJ >>


W 73. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada, w Sanktuarium pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej odprawiona została Msza Święta koncelebrowana w intencji naszej Ojczyzny. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Proboszcz Parafii - o. Witold Kuźma, który w swoim kazaniu nawiązał do Artykułu pt. Patriotyzm się opłaca, którego autorka zaznacza, jak dużo nam jeszcze brakuje do demokracji. Zawarte w nim zostało dziesięć dowodów, iż nasza Ojczyzna jest zainfekowana tzw. wirusem samozniszczenia.

27.10.2011 - W Kolpremie zakończono negocjacje


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Włączenie dodatku szkodliwego oraz 8 z 14% premii do wynagrodzenia pracownika, wprowadzenie bezpłatnych posiłków dla wszystkich pracowników Spółki stanowią efekt negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz funduszu pre-miowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o.

20.10.2011 - Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland SA. Ustalono wielkość nagrody świątecznej


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Kwotę 450 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie do 1.000 zł, 430 zł przy dochodzie do 2.000zł na osobę i 400 zł przy dochodzie w rodzinie powyżej 2.000 zł na osobę otrzymają pracownicy AMP jako dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia w 2011r. Dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2011 będzie wypłacone w formie pieniężnej dla pracowników ArcelorMittal Poland ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpowiednio z każdej lokalizacji AMP SA.

17.09.2011 - EURO-MANIFESTACJA we Wrocławiu.


ZOBACZ FOTO relację


Pod hasłami "TAK dla europejskiej Solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć" 17 września została zorganizowana euro-manifestacja we Wrocławiu. Dąbrowska Solidarność czynnie w niej uczestniczyła. Organizatorem euro-manifestacji była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, która zrzesza 83 organizacje związkowe z 36 krajów, a także 12 europejskich struktur branżowych. Do organizacji członkowskich EKZZ należy ok. 60 milionów związkowców.

PLAKAT ; ULOTKA ; FOTO galeria

09.09.2011 - Uroczyste obchody pamiątkowe
XXXI rocznica podpisania Porozumień Katowickich.


ZOBACZ FOTO relację


W dniu 9 września br. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza uroczyście upamiętniła akt podpisania w 1980 r. Porozumienia Katowickiego. Podpisane 11 września 1980 roku w Hucie Katowice Porozumienie Katowickie potwierdzało ustalenia poprzednich porozumień ze Szczecina, Gdańska i Jastrzębia, a co najważniejsze, potwierdzało możliwość istnienia Niezależnych Związków Zawodowych w całym kraju.

FOTO galeria

Zwolnienia grupowe w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
A miała być świetlana przyszłość.


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Pismo o zamiarze dokonania zwolnień grupowych mogących dotyczyć nawet 410 pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. nieoczekiwanie przekazał pracodawca stronie związkowej w piątek 22 lipca 2011r. Od dłuższego już czasu w AM GS prowadzone są negocjacje płacowe dotyczące m.in. wypłaty nagród dla pracowników Spółki w 2011r. - za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w 2010r., nagrody urlopowej dla pracowników Spółki, na które pracodawca z powodu trudnej sytuacji Spółki nie chce wyrazić zgody, ale podczas tych spotkań nic nie wspominał o zamiarze przeprowadzenia zwolnień ok. 410 pracowników.

30.06.2011 - Wielka manifestacja w Warszawie


ZOBACZ FOTO relację


Ostatniego dnia czerwca do Warszawy zjechało ponad 60 tysięcy związkowców z całego kraju, by w przeddzień objęcia przez Polskę Prezydencji w EU zaprotestować przeciwko poczynaniom rządu Donalda Tuska. Na manifestacji było obecnych również około 200 członków naszego związku.
Było głośno i kolorowo. Ponad manifestantami unosił się sterowiec z napisem "Polityka wasza, bieda nasza". Większość uczesników była "uzbrojona" w trąbki różnego rodzaju, gwizdki i inne atrybudy dżwiękowe, a w rękach trzymano transparenty z hasłami przypominającymi najwieksze wpadki i niedotrzymane obietnice Premiera Tuska i Jego Rządu. Zwarta grupa związkowców pod flagami z logo Solidarności, przemaszerowała ulicami Warszawy z Placu Piłsudskiego do Kancelarii Premiera, gdzie spotkał się On z delegacją NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

FOTO galeria
Decyzja o organizacji akcji została potwierdzona w Poznaniu podczas odbywających się tam obrad Komisji Krajowej. Jak mówił podczas tego posiedzenia szef związku Piotr Duda, termin protestu -- przeddzień objęcia przez Polskę unijnej prezydencji - został wybrany nieprzypadkowo. -- Rządzący chcą przed lipcem wszystkie brzydkie sprawy zamieść pod dywan. Dlatego naszym protestem chcemy pokazać, że Polska jest krajem z wieloma wciąż nierozwiązanymi problemami społecznymi. Chcemy o nich opowiedzieć i powiedzieć rządowi: "sprawdzam" -- zapowiadał przewodniczący

19.10.2011 - Solidarność oddaje hołd Kapelanowi
XXVII rocznica śmierci ks. Jerzego

W kolejną, XXVII rocznicę śmierci Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Członkowie NSZZ "Solidarność" oddali hołd swojemu duchowemu przywódcy. Jak co roku, we Mszy Św. upamiętniającej śmierć ks. Jerzego wzięli udział również przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności. Uroczysta Msza Św. odbyła się 19 października br. w Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Warszawie. To właśnie tam ks. Jerzy Popiełuszko odprawiał comiesięczne Msze za Ojczyznę, także w okresie stanu wojennego, które przyciągały tłumy wiernych nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E. Kardynał Kazimierz Nycz. Przed Mszą Św. dr hab. Tomasz Kaczmarek będący postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego wygłosił wykład zatytułowany "Błogosławiony Ksiądz Jerzy - obecność w życiu Kościoła", natomiast po Eucharystii, Metropolita Warszawski dokonał otwarcia i poświęcenia Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyła również mama kapelana podziemnej Solidarności - Pani Marianna Popiełuszko.

18.09.2011 - XXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Prymat ekonomii burzy społeczny ład


ZOBACZ FOTO relację


Ponad 35 tys. ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy Członków NSZZ "Solidarność" z całej Polski wzięło udział w XXIX Pielgrzymce Ludzi Pracy w Częstochowie, na Jasnej Górze, zorganizowanej niedzielę, 18 września 2011r. Liczną grupę stanowili również Związkowcy z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland SA. Przed uroczystą Mszą Świętą Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" powitał pielgrzymów. W swoim wystąpieniu nawiązał do słów Jana Pawła II, iż praca nie może być traktowana jako towar, że człowiek dla człowieka musi być podmiotem, a także, że Solidarności nie może zabraknąć w obronie praw pracowniczych.
PLAKAT FOTO galeria

25 maja - Wielka manifestacja w Katowicach


ZOBACZ FOTO relację


Zarząd śląsko-dąbrowskiej Solidarności zorganizował w środę 25 maja manifestację przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Uczestniczyło w niej ponad 3000 osób. O akcjach protestacyjnych we wszystkich miastach wojewódzkich w tym dniu zdecydował sztab protestacyjny NSZZ Solidarność. Związek chce w ten sposób zaprotestować przeciwko drożyźnie, ubóstwu i bezrobociu. Podczas protestu w Katowicach pojawiły się też kwestie związane z sytuacją społeczno-gospodarczą w naszym regionie i groźnymi skutkami wprowadzenia zasad unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.

FOTO galeria

12 maja - Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w AMP

W czwartek 12 maja br. administracyjno - związkowy Zespół Roboczy parafował "Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A.", wprowadzające możliwość udzielenia pracownikom tzw. urlopów postojowych, w czasie których pracownik otrzymywał będzie 80% wynagrodzenia z I kwartału 2011r.

Treść porozumienia


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -