Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓW
WYBORY SAMORZĄDOWE '2010
05.12.2010 - 21.11.2010


CZYTAJ WIĘCEJ >>


PREZYDENTEM MIASTA NA NOWĄ KADENCJĘ
WYBRANI ZOSTALI:
* DĄBROWY GÓRNICZEJ - Zbigniew PODRAZA
* SOSNOWCA - Kazimierz GÓRSKI
* BĘDZINA - Łukasz KOMONIEWSKI
SKŁADY NOWO WYBRANYCH RAD MIEJSKICH i pozostałe dane

21.10.2010 - Piotr Duda nowym przewodniczącym Solidarności


CZYTAJ WIĘCEJ >>


Nowym szefem NSZZ Solidarności na kadencję 2010-2014 został Piotr Duda - przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S". W odbywającym się we Wrocławiu XXV Krajowym Zjeździe Delegatów, na Dudę zagłosowało 166 delegatów, na Janusza Śniadka 139.Nowy przewodniczący Komisji Krajowej stawia na poprawę skuteczności związku. Zapowiada też zreformowanie struktury związku oraz wprowadzenie kadencyjności władz. Piotr Duda zapowiedział też odejście od organizowania częstych, lecz mało skutecznych akcji w Warszawie na rzecz większych protestów. Zmianie musi ulec też polityka informacyjna Solidarności oraz generalne podejście do relacji z mediami. - Dziennikarz to sojusznik a nie przeciwnik związku. Oni też pracują, mają swoje problemy - powiedział.

20101202
Poważna awaria w ArcelorMittal Temiratu

ArcelorMittal Temirtau w Kazachstanie ograniczy produkcję trzech wielkich pieców po awarii do jakiej doszło w czwartek 2 grudnia. W wyniku pęknięcia gazociągu i wybuchu gazu śmierć poniosło dwóch pracowników. Pożar gasiło 10 jednostek straży pożarnej. Do awarii doszło po tym jak przestały działać dwa generatory prądu. Spowodowało to spadek ciśnienia w jednym z przewodów zasilania gazowego pieców. Po ponownym uruchomieniu energii i gazu doszło do wzdłużnego pęknięcia rurociągu i eksplozji. Jak poinformowała rzecznik ArcelorMittal Temirtau Natalia Vysotskaya - do czasu usunięcia uszkodzeń, produkcja wielkopiecowa została ograniczona. Wstrzymano także czasowo pracę walcowni oraz szeregu innych urządzeń w tym ogrzewania.
20101103
Rząd unieważnił porozumienie Pawlaka z Komisji Trójstronnej
CZYTAJ WIĘCEJ >>
Obradująca w środę 3 listopada 2010 r. w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zaprotestowała przeciwko złamaniu przez rząd porozumienia podpisanego przez wicepremiera Waldemara Pawlaka w Komisji Trójstronnej. Sprawa dotyczy podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Nowy szef związku Piotr Duda nie wykluczył, że po konsultacji prawnej Solidarność skieruje w tej sprawie pisma do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i krajów Unii Europejskiej. Podczas obrad wybrano pięciu nowych członków prezydium związku, zgłoszonych przez Dudę. Skład prezydium został odchudzony z 15 do sześciu członków.
20101103
Po 430-450 zł. z ZFŚS przed świętami

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland postanowiła przyznać pracownikom AMP świadczenie pieniężne w okresie przedświątecznym. I tak: przy dochodzie do 1 000 zł - 450 zł. ; od 1 001 zł do 2000 zł - 440 zł. ; powyżej 2000 zł - 430 zł. Świadczenie zostanie przekazane pracownikowi (po złożeniu przez niego wniosku z oświadczeniem o dochodach), na jego ROR lub w kasie, przez firmę prowadzącą obsługę w zakresie ZFŚS tj.: PUS Hut-Pus S.A w przypadku Krakowa, Partner Sp. z o.o. w przypadku Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic, Centrali i Chorzowa. Drugim kryterium do otrzymania ww świadczenia to zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony na dzień 1 listopada 2010 r..
20100929
Protest przed kancelarią premiera
CZYTAJ WIĘCEJ >>
Kilkanaście tysięcy związkowców protestowało w środę 29 września przed kancelarią premiera, domagając się m.in. stabilnego zatrudnienia, podwyżki płacy minimalnej i kwot uprawniających do zasiłków rodzinnych oraz pomocy społecznej. Związkowcy wyrażali niezadowolenie z polityki rządu, sprzeciwiając się planom oszczędnościowym, oraz zapowiadanym podwyżkom podatku VAT i akcyzy.Akcja była częścią Europejskiego Dnia Akcji, zorganizowanego w całej UE przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Najliczniejszą grupę stanowili związkowcy Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. więcej >>
20100923
VI Rajd historyczny "Szlakiem pamięci - Społeczne porozumienia 1980 r. - Jastrzębie - Dąbrowa G."
CZYTAJ WIĘCEJ >>
Ok. 50 przedstawicieli pięciu szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego uczestniczyło 23 września br. w VI Rajdzie historycznym "Szlakiem pamięci - Społeczne porozumienia 1980 r. w regionie śląsko-dąbrowskim".
Ważnym momentem rajdu było poznanie miejsc związanych z tymi wydarzeniami: cechowni kop. "Manifest Lipcowy" (obecnie "Zofiówka"), oraz wydziałów Huty Katowice. więcej >>

20100819
Andrzej Rozpłochowski powrócił do kraju
ZOBACZ GALERIĘ
W czwartek 19 sierpnia do kraju powrócił Andrzej Rozpłochowski - przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Hucie Katowice w sierpniu 1980 roku.
Na lotnisku w Pyrzowicach witali go przedstawiciele Solidarności Huty Katowice, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dawni działacze MKZ Katowice, działacze podziemia oraz rodzina.
Andrzej Rozpłochowski był jednym z sygnatariuszy Porozumienia podpisanego 11 września 1980 roku pomiędzy Komisja Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym Huty Katowice i przewodniczącym strony związkowej.
FOTO galeria
20100806
Zastrzeżenia do realizacji zobowiązań w Pakiecie Socjalnym
Czytaj... Pełny tekst oświadczenia
W związku z "Raportem z realizacji zobowiązań Pracodawcy zawartych w Pakiecie Socjalnym w okresie 2004-2009 sporządzonym dla ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej, lipiec 2010r." przez firmę Misters Audytor - związki zawodowe w AMP wydały oświadczenie, w którym nie zgadzają się z wnioskami końcowymi tego raportu. Zdaniem strony związkowej Inwestor Strategiczny ArcelorMittal nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec pracowników w zakresie gwarancji zatrudnienia, gwarancji wynagrodzenia oraz pozostałych zobowiązań obejmujących gwarancje socjalne i ochrony zdrowia, szkolenia pracowników, utrzymanie dynamiki postępu w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, a także współpracy ze związkami zawodowymi. Pełny tekst oświadczenia
20100621
Strajk w ArcelorMittal Annaba

W poniedziałek 21 czerwca, ponad 5000 pracowników ArcelorMittal Annaba w Algierii przystąpiło do strajku generalnego. Przyczyną protestu jest odmowa Zarządu spółki do rozmów ze stroną związkową w sprawach płacowych. Jak twierdzi szef związku UGTA w zakładzie Smain Kouadria - kierownictwo AM powinno honorować podpisaną w dniu 1 maja br. sektorową umowę Komisji Trójstronnej (rząd, pracodawcy, UGTA) dotyczącą spraw płacowych, skoro 30 proc. udziałowcem spółki jest państwo. 10 czerwca na spotkaniu załogowym podjęto decyzję, że jeśli rozmowy mediacyjne przedstawicieli sekretariatu krajowego UGTA nie odniosą skutku załoga przystąpi do strajku. Zarząd AM uznał strajk za nielegalny. Jeszcze tego samego dnia Sąd w Annaba wydał oświadczenie nakazujące wstrzymanie protestu. Strajk jest kontynuowany.
20100516
16.05.2010 - III Pielgrzymka mężczyzn
oraz wystawa 30 lecia Solidarności Ziemi Zagłębiowskiej
CZYTAJ WIĘCEJ >>
CZYTAJ WIĘCEJ >>
W niedzielę 16 maja w dąbrowskiej Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej odbyła się III Pielgrzymka Mężczyzn Diecezji Sosnowieckiej. FOTOgaleria III Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn ;
Uroczystość zapoczątkowała konferencja poświęcona działalności społecznej ks. Prałata Grzegorza Augustynika oraz Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w tej świątyni. O życiu prałata mówił senator Czesław Ryszka. >> więcej >> FOTOgaleria Otwarcie wystawy
20100514
PIP zarejestrowała ZUZP dla pracowników ArcelorMIttal Poland


14 maja w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach zarejestrowano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Wcześniej, 5 stycznia br. Układ został zawarty pomiędzy ArcelorMittal Poland reprezentowanym przez prezesa Zarządu Sanjaya Samaddara i członka Zarządu Andrzeja Wypycha oraz 22 organizacjami związkowymi działającymi w spółce. W dniu podpisania obejmował około 10 050 pracowników.
Równocześnie wyrejestrowane zostały Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy dla pracowników:

- Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej
- Huty Cedler w Sosnowcu
- Huty Florian w Świętochłowicach
- Huty Królewskiej w Chorzowie
- Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Nowy ZUZP obowiązywać będzie od 1 czerwca 2010 roku został zawarty na czas nieokreślony.

20100418
18.04.2010 - Ostatnia droga Marii i Lecha Kaczyńskich.


Polska pożegnała parę prezydencką, która wraz z 94 osobami poniosła śmierć w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. W niedzielę 18 kwietnia, po wielogodzinnej ceremonii pogrzebowej z udziałem licznych delegacji zagranicznych, trumny Lecha i Marii Kaczyńskich przeniesione zostały na miejsce ostatniego spoczynku w krypcie pod wawelską Wieżą Srebrnych Dzwonów.


20100413
Porozumienie w sprawie nagród w AMP w 2010 r.
Czytaj tekst porozumienia

W wyniku negocjacji, we wtorek 13 kwietnia br., Organizacje Związkowe w ArcelorMittal Poland zawarły porozumienie z Pracodawcą o uruchomieniu w 2010 roku w AMP następujących nagród:

* nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2009,
* nagrody za wyniki finansowe I półrocza 2010,
* nagrody za wyniki finansowe 11 miesięcy 2010 oraz prognozowane za cały rok 2010.
tekst uzgodnienia

20100410
+ 10 kwietnia 2010... Pamięci ofiarom katastrofy w Smoleńsku +

KONDOLENCJE oraz PEŁNA LISTA OFIAR
POŻEGNANIE w WARSZAWIE <> POŻEGNANIE w KRAKOWIE
20100330
ARCELOR MITTAL ORBIT
Monumentalny dar Mittala dla Londynu

Już za dwa lata u wejścia na teren wioski olimpijskiej w Londynie stanie 120 me­trowa stalowa konstrukcja "Arcelor Mittal Orbit". Oficjalne jej otwarcie odbędzie się w przeddzień zapalenia znicza olimpijskiego. Autorem zwycięskiego pro­jektu jest hinduski artysta Anish Kapoor a fundatorem Lakshmi Mittal. Anglicy wierzą, że monumentalna konstrukcja stanie się konkurentką dla francuskiej wieży Eiffla i będzie nie mniejszą od niej atrak­cją turystyczną. VIDEO 1 ; VIDEO 2 ; VIDEO 3
20100330
30.03.2010 - Wybory Koordynacyjnej "S" ArcelorMittal Poland

We wtorek 30 marca br. w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA odbyło się V Walne Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" AMP reprezentujący "S" oddziałów w Dąbrowie Górniczejm Sosnowcu, Świętovhłowicach i Chrzowie. Delegaci wybrali nowego Przewodniczącego, którym został Jerzy Goinski - z dąbrowskiego oddziału.
Więcej w najnowszym wydaniu "Wolnego Związkowca".
20100312
Solidarność Huty Katowice wybrała władze na lata 2010-2014

W piątek 12 marca, podczas VII Walnego Zebrania Delegatów "S" Huty Katowice, ustępująca Międzyzakładowa Komisja i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania ze swojej działalności.
Delegaci ponownie powierzyli funkcję przewodniczącego związku - Jerzemu Goińskiemu.
Postanowiono, że nowa Międzyzakładowa Komisja liczyć będzie 35 osób.
Wybrano 5 osobową Komisję Rewizyjną oraz delegatów do regionalnych struktur związku.
WZD podjęło 9 uchwał.
W najbliższych dniach, Międzyzakładowa Komisja dokona wyboru Prezydium.
Więcej informacji w"Wolnym Związkowcu".
FOTO galeria
20100218
Francuscy związkowcy w ArcelorMittal
żądają 5 proc. podwyżek płac

Trwa konflikt w hutach ArcelorMittal we Francji. Związki zawodowe domagają się 5 proc. podwyżek płac i 200-300 Euro jednorazowej premii. Każdego dnia prasa francuska donosi o przerwach w pracy.
Jak dotąd tylko w Carbon Flat AM doszło do podpisania porozumienia ze związkami tzw. "białych kołnierzyków. Na 1 proc. podwyżkę wynagrodzeń nie zgodziły się dwa najliczniejsze związki CGT i CFDT. Przeciwko porozumieniu jest też 11 tysięczna załoga Carbon Flat. Podwyżki - ich zdaniem są one zbyt niskie w kontekście zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w 2009 roku.
Protest francuskich związków z ArcelorMittal w lutym br. (VIDEO)
20100202
02.02.2010 - Regulacje płacowe oraz zmiany systemu pracy ....
CZYTAJ WIĘCEJ
2 lutego 2010 r.. w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland odbyło się spotkanie administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP. Strony uzgodniły tryb postępowania w sprawie przeliczania wynagrodzeń pracowników inkorporowanych spółek do ArcelorMittal Poland S.A: - Zakładu Automatyzacji, Zakładu Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych oraz Utrzymania Ruchu ArcelorMittal Service Group. W związku ze zmianami w funkcjonowaniu służb utrzymania ruchu ArcelorMittal Poland S.A. oraz koniecznością zmiany, dla części pracowników, IV brygadowego systemu pracy na system jednozmianowy oraz jednozmianowego na system czterobrygadowy - strony zawarły Porozumienie i ustaliły tryb postępowania w przypadku konieczności wystąpienia takich zmian.
20100105
5.01.2010 - Zakładowy Układ ArcelorMittal Poland - podpisany
CZYTAJ WIĘCEJ
5 stycznia 2010 r.organizacje związkowe podpisały z Pracodawcą treść jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., oraz dodatkowe Porozumienie do Układu. ZUZP reguluje m.in. zasady zatrudniania, wynagradzania pracowników, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, urlopy wypoczynkowe, czas pracy a także porządkuje kwestie dotyczące działalności związkowej i dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland.
FOTO galeria

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -