Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓW
20071211
w 26 rocznicę dramatu . Walczącym, poległym górnikom ...

W niedzielę 16 grudnia w Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające pacyfikację kopalni "Wujek". 26 lat temu w ataku przeciwko strajkującej załodze kopalni, pluton specjalny MO użył broni palnej zabijając dziewięciu górników, a kilkudziesięciu ranił. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele p. w. Podwyższenia Krzyża.
20071105
Żegnaj Władku

5 listopada 2007 roku odszedł od nas Władysław Molęcki - wiceprzewodniczący Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i wieloletni przewodniczący "S" Huty Katowice. W mszy żałobnej 7 listopada w kościele p.w. Najświętszej Matki Królowej Polski w Dąbrowie Górniczej żegnało Go liczne grono przyjaciół, hierarchów kościoła, parlamentarzystów, delegacje i poczty sztandarowe struktur związkowych, kadra kierownicza i zarządzająca Mittal Steel Poland oraz znajomi.
20070919
16-18 września
Kanadyjskie spotkanie związkowców ArcelorMittal

Ponad 100 związkowców z 23 zakładów ArcelorMittal z całego świata debatowało w Montrealu nad utworzeniem Światowej Rady Zakładowej i poprawą warunków bezpieczeństwa pracy w koncernie. Organizatorem dwudniowej konferencji w dniach 16-18 września br. była Międzynarodowa Federacja i Metalowców (IMF) oraz gospodarz spotkania amerykańsko-kanadyjska centrala Steelworkers (USW).
20070824
Solidarność z hutnikami Aluminium Konin
PODWYŻKI PO 4 DNIACH STRAJKU

Ponad dwa tysiące związkowców z całego kraju przybyło 24 sierpnia do Konina by zamanifestować poparcie ze strajkującymi pracownikami Huty Aluminium-Impexmetal S.A. oraz w obronie zwolnionych 32 działaczy związkowych. W pikiecie wzięła udział kilkusetosobowa grupa związkowców Solidarności z regionu śląsko-dąbrowskiego.
20070815
OGÓLNOKRAJOWA MOBILIZACJA DO AKCJI
15 sierpnia Komisja Krajowa "S" rozstrzygnie

Ponad miesiąc od podjęcia przez Komisję Krajową "S" decyzji o akcji protestacyjnej i powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego - 25 lipca w Warszawie doszło do spotkania strony społecznej z przedstawicielami rządu na którym dokonano podsumowania wyników dotychczasowych negocjacji. W części postulatów nastąpiło istotne zbliżenie stanowisk, jednak w większości postęp nadal jest niewielki - czytamy w komunikacie Komisji Krajowej "S".
20070725
PRACOWNICZY PROGRAM Z FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
Dodatkowe emerytury dla pracowników Mittal Steel Poland

Każdy pracownik Mittal Steel Poland będzie mógł skorzystać z dodatkowej emerytury z tzw. III filara.
W środę 25 lipca br. w dąbrowskim oddziale podpisana została trójstronna umowa - o uruchomieniu w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego. Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele: związków zawodowych,
20070716
APEL DO REPRESJONOWANYCH - Sąd nad sędziami stanu wojennego

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy SB, MO i ZOMO w grudniu 1981 roku oraz skazywania przez sędziów i prokuratorów wg nieistniejącego prawa. Jak twierdzi prokurator Piotr Nalepa - nie ma żadnej wątpliwości, że złamane zostało prawo.
20070709
Europejska Rada Zakładowa w ArcelorMittal

W poniedziałek 9 lipca w Luksemburgu podpisano porozumienie o powołaniu Europejskiej Rady Zakładowej w koncernie ArcelorMittal. Nowa Rada licząca 54 osób reprezentuje 130,000 pracowników z 27 zakładów ArcelorMittal z terenu Unii Europejskiej. W uroczystości wziął udział Lakshmi N. Mittal. - Możemy być dumni z dzisiaj podpisanej umowy, bo jest doniosłym wydarzeniem i dużym krokiem w integracji koncernu.
20070618
PIKIETA POD MINISTERSTWEM PRACY
Związkowcy żądają odrzucenia rządowego projektu o "pomostówkach"

Ponad 300 związkowców branży metalowej (m. in. hutnictwa i stoczni) protestowało w poniedziałek 18 czerwca pod Ministerstwem Pracy. Związkowcy domagali się, by prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w przemyśle metalowym przysługiwało kobietom w wieku 55 lat i mężczyznom w wieku 60 lat.
20070531
Pikieta pod Sądem Okręgowym w Katowicach.
SPRAWCY MORDU w KOP. "WUJEK" SKAZANI

Po prawie 15-letnim procesie w czwartek 31 maja br. Sąd Okręgowy w Katowicach skazał członków plutonu specjalnego ZOMO, oskarżonych o strzelanie do górników kopalni Wujek i Manifest Lipcowy. Dowódcy, 60-letniemu Romualdowi Cieślakowi, który dał sygnał do ataku, wymierzył 11 lat więzienia. W stosunku do podległych mu funkcjonariuszy orzekł kary 3 lat oraz 2 i pół roku.
20070529
EMERYTURY POMOSTOWE

"Tylko kryterium medyczne musi być podstawą określenia prawa do emerytury dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze". Po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o emeryturach pomostowych - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland wniosła do Komisji Krajowej o wystąpienie do rządu RP o jego odrzucenie. Powody swej decyzji przedstawiła w stanowisku ...
20070518
19 MAJA br. - I DIECEZJALNA PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN
Uroczystości Odpustowe w 39 rocznicę koronacji
figury NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

W ramach uroczystości odpustowych - 39 rocznicy koronacji figury Najświętszej Marii Panny Anielskiej oraz 160 urodzin ks. prał. Grzegorza Augustynika - twórcy Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich - w sobotę 19 maja br. odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka mężczyzn do Sanktuarium NMP w Dąbrowie Górniczej.
20070503
Porozumienie ws. utworzenia nowej Europejskiej Rady Zakładowej w Arcelor - Mittal

W środę 18 kwietnia br. reprezentanci pracowników w koncernie Arcelor Mittal podpisali z Przedstawicielami Dyrekcji Centralnej porozumienie o utworzeniu nowej Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ). Zastępuje ona istniejące w obu koncernach dotychczasowe dwie Rady: ERZ Mittal Steel Europe i ERZ Arcelor.
20070416
POP - Program Odejść Pracowniczych
- kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia.

126 tys. zł odprawę zaproponuje Pracodawca niektórym pracownikom w ramach uruchomionego 16 kwietnia nowego Programu Odejść Pracowniczych w Mittal Steel Poland. Program ten różni się od wcześniej wprowadzanych w Spółce - Programu Odejść (PO) i Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) jedną zasadniczą różnicą - inicjatorem wystąpienia z ofertą rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem jest tylko i wyłącznie pracodawca. Program jest częściowo powiązany z zapisami pakietu socjalnego.
20070416
49 bramek w 3 godziny
I Halowy Turniej piłki nożnej im. Jarosława Zwolińskiego

W sobotę 14 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej - Łęknice rozegrany został I Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Jarosława Zwolińskiego. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: z dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland: MOZ NSZZ Solidarność", MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego PHS S.A., MZZP Arcelor-Mittal, kadra Mittal Steel Poland oraz drużyna Spółki Stalprofil.
20070413
Pustostany do zasiedlenia

Pion Dyrektora Personalnego Mittal Steel Poland informuje pracowników o możliwości składania wniosków na mieszkania zakładowe z tzw. "odzysku". W pierwszym etapie udostępnione zostaną 41 lokale w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Mimo najczęściej niskiego standardu i wymagające remontu, z pewnością zainteresują tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej.
20070327
Kongres Solidarności RPA za formalną współpracą z Solidarnością Mittal Steel Poland

Południowoafrykański związek Solidarity zaakceptował kierunek szerszej współpracy z polską Solidarnością. Podczas zakończonego w ub. tygodniu w Pretorii Kongresu - z-ca Sekretarza Generalnego "Solidarity" Piet du Plooy przedstawił swoją ubiegłoroczną wizyty w Polsce. W czasie pobytu w Hucie Katowice 10 listopada Plooy spotkał się z Prezydium naszego związku, zwiedził wydziały produkcyjne - Stalowni oraz Wielkiego Pieca nr 2.
20070324
O płacach, restrukturyzacji zatrudnienia i przyszłości spółek .
Na VI MZD "S" Mittal Steel Poland - D.G.

W sobotę 24 marca w odbyło się VI Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Część oficjalną zdominowały pytania do przedstawicieli pracodawców w sprawie płac, restrukturyzacji zatrudnienia, spraw pracowniczych oraz aktualnej sytuacji w hucie oraz spółkach.
20070323
W RUMUŃSKIM MITTAL STEEL GALATI
Rozłam w związkach - porozumienie bez podpisu Solidaritatea

Trzy organizacje zawodowe w rumuńskiej hucie Mittal Stal Galati za wyjątkiem związku Solidaritatea, podpisały w nocy 23-24 marca nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Związkowcy przyjęli warunki pracodawcy: wzrost wynagrodzeń o 12% z realizacją od stycznia 2007 roku. Zdaniem lidera związku Solidaritatea - Gheorghe Tyber - porozumienie nie może być zarejestrowane bez podpisu wszystkich związków.
20070320
Reprezentacja Solidarności w ERZ Arcelor-Mittal

Trwają negocjacje w sprawie zawarcia nowej umowy o funkcjonowaniu w koncernie Arcelor-Mittal - Europejskiej Rady Zakładowej. Podczas pierwszego spotkania w dniu 20 lutego w Brukseli związkowy zespół przedstawił przedstawicielom Pracodawcy własny projekt przyszłej umowy o funkcjonowaniu ERZ w koncernie
20070314
25 proc. akcji Polskich Hut Stali na giełdę?

Jeśli nie powiodą się renegocjacje umowy prywatyzacyjnej i nie dojdzie do realizacji transakcji odkupu walorów przez większościowego akcjonariusza hut Mittal Steel Holdings Ministerstwo Skarbu Państwa może sprzedać ok. 25 proc. akcji dawnych Polskich Hut Stali na giełdzie.
20070313
SPÓR w "PARTNERZE" ZAKOŃCZONY - Porozumienia płacowe w spółkach

Zakończył się trwający 2 miesiące spór zbiorowy w spółce Partner. W piątek 13 kwietnia br. strona związkowa podpisała z Zarządem spółki porozumienie w zakresie wzrostu wynagrodzeń i realizacji innych form płacowych. Przedmiotem sporu było nie zrealizowanie przez kierownictwo zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a także złamanie postanowienia art. 4, ust. 1-2 Ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. - o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.
20070309
Jan NAGÓRKA kandydatem Solidarności do Rady Nadzorczej spółki IPS Grupa Serwisowa w wyborach 14-15 marca br.

Ma 53 lata, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę w Hucie Katowice rozpoczął w 1974 roku na stanowisku frezera kół zębatych w dawnym Wydziale M-32. Po skończeniu studiów pracował jako konstruktor. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Narzędziowni i Obróbki Specjalnej. Ukończył wiele kursów zawodowych , w tym kurs dla kandydatów na członków rady nadzorczej.
20070305
Wzrastają wynagrodzenia w Mittal Steel Poland S.A.

W środę w późnych godzinach wieczornych Organizacje Związkowe w Mittal Steel Poland S.A. podpisały Porozumienie w zakresie wzrostu płac w 2007 roku; I tak, od 1 kwietnia nastąpi: - obligatoryjny wzrost płacy o 95 zł (z wyrównaniem od 1 stycznia) ; - 50 zł. na indywidualne przeszeregowania ( również od 1 stycznia) ; - 10 kwietnia wraz z wynagrodzeniem za marzec br., każdy pracownik huty otrzyma 580 zł. ; - 10 czerwca z wynagrodzeniem za maj zostanie wypłacona średnio kwota 432 zł według procentowego udziału płac, ; - 10 września wraz z wynagrodzeniem za sierpień zostanie wypłacona kwota 864 zł średnio na pracownika według procentowego udziału płac,
20070304
30 lecie pierwszych spustów - Jubileusz "gorących"

Ponad 350 pracowników dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland uczestniczyło 23 lutego w hali sportowej DorJan w Sosnowcu Zagórzu w uroczystościach 30-lecia pierwszych spustów stali w Kombinacie huta "Katowice". Organizatorami imprezy było kierownictwo i organizacje związkowe Zakładu Stali Półwyrobów i Zakładu Wielkopiecowego.
20070301
Consensus i europejskie standardy żywienia

Lśniąca bielą sala konsumpcyjna, dwa nowe pomieszczenia bankietowe, generalnie przebudowany stan techniczny obiektu, gdzie wytwarzane są posiłki - to obraz odmienionej dawnej Stołówki nr 5, a obecnie Centralnej Kuchni.
20070301
Brydżowe zwycięstwo

W 36 turnieju brydża sportowego parami o puchar "Śnieżnego Płatka", który odbył się 25 lutego br. w Hotelu "Park" w Dobrodzieniu - pierwsze miejsce zajęła para w składzie Ireneusz Płocha (przewodniczący NSZZ "Solidarność" spółki IPS Grupa Serwisowa) i Tomasz Baran.
20070226
Między zdradą a Wolnością - Śląsk i Zagłębie 1980 - 1981
Zanim padły strzały

Ruch wolnościowy w regionie śląsko-dąbrowskim zrobili głównie ludzie spoza regionu, przyjezdni, którzy zdobywali tu społeczny awans, dorabiali się, twierdzą - Jan Dziadul i Marek Kempski autorzy książki "Zanim padły strzały.

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -