Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jest Komisja, są okręgi. SIP musi zostać wybrany do 6 grudnia br.Kończy się kadencja powołanych w 2014 r. do służby Społecznych Inspektorów Pracy. Organizacje Związkowe, którym podlega w zakładzie SIP rozpoczęły procedurę przygotowawczą do wyborów na nową kadencję 2019 - 2022. W dniu 8 października powołana została Komisja Wyborcza.

Podczas spotkania 8 października związkowcy uzgodnili zmiany w Regulaminie Organizacji, zasad funkcjonowania i wyboru Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza oraz ordynacji wyborczej SIP. Została dostosowana struktura organizacyjna SIP do schematu organizacyjnego pracodawcy, a także ustalona liczebność Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

W dąbrowskim oddziale AMP celem sprawnego przeprowadzenia wyborów została powołana Komisja Wyborcza, a także ustalono ostateczny termin zakończenia wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych okręgach wyborczych do dnia 23 listopada br. oraz ostateczny termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy - do dnia 6 grudnia br.

Komisja Wyborcza w dąbrowskim oddziale AMP:

Mirosław Nowak (MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza);
Robert Dębiec (MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza);
Eugeniusz Dziubiński (MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza);
Adam Wdowiak (MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza);
Kazimierz Gwóźdź (Hutnik MZZP AMP S.A.);
Tadeusz Sapiński (Międzyzakładowy Młodzieżowy Związek Zawodowy Pracowników AMP S.A.);
Kazimierz Gąsior (KM NSZZ Solidarność 80 Pracowników AMP S.A.);
Marek Karoń (ZZ Kontra w ArcelorMittal Poland S.A.);
Grzegorz Szczepanek (Międzyzakładowa Komisja WZZ Sierpień 80 przy AMP S.A.).

Ponadto Organizacje Związkowe wskazały przedstawicieli do prac Głównej Komisji Wyborczej - na szczeblu całego ArcelorMittal Poland S.A.

Organizacje Związkowe ustaliły następujący schemat z podziałem na Okręgi Wyborcze:

Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece złożony z 4 podokręgów:

podokręg nr 1/1 - baza, wsad, aglomerownia, spiekalnia - technolodzy,

podokręg nr 1/2- baza, wsad, aglomerownia, spiekalnia - Utrzymanie Ruchu,
podokręg nr 1/3 - Wielkie Piece, namiarownia - technolodzy oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 1/4 Wielkie Piece, namiarownia - Utrzymanie Ruchu.

Okręg Wyborczy nr 2 - Zakład Stalownia złożony z 4 podokręgów:

podokręg nr 2/1 - wapnialnia,
podokręg nr 2/2 - COS, wykańczalnia, obróbka pozapiecowa, kadzie,
podokręg nr 2/3 konwertory, wsad, kafar oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 2/4 - Utrzymanie Ruchu.

Okręg Wyborczy nr 3 - Zakład Walcownia DWD złożony z 8 podokręgów:

podokręg nr 3/1 - piece pokroczne oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 3/2 - ciąg walcowniczy DWDL-3 ( linia M1),
podokręg nr 3/3 - ciąg walcowniczy DWDL - 4 (linia M2),
podokręg nr 3/4 - wykańczalnia kształtowników DWDL-6,
podokręg nr 3/5 - wykańczalnia szyn DWDL-5,
podokręg nr 3/6 - wykańczalnia Grodzic i Giętarnia DWDL-7,
podokręg nr 3/7 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego DWG,
podokręg nr 3/8 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego DWS,

Okręg Wyborczy nr 4 - Zakład Energetyczny PED złożony z 2 podokręgów:

podokręg nr 4/1 - Dział Elektryczny oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 4/2 - Dział Energetyczny, Ratownictwo Gazowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu.

Okręg Wyborczy nr 5 - Centralne Utrzymanie Ruchu złożony z 5 podokręgów:

podokręg nr 5/1 - Biuro Wsparcia, Gospodarka Magazynowa,
podokręg nr 5/2 - Centralne Systemy Automatyki,
podokręg nr 5/3 - Centralny Serwis Urządzeń Dźwignicowych,
podokręg nr 5/4 - Centralny Serwis Klimatyzacji i Wentylacji,
podokręg nr 5/5 - Centralny Serwis Remontów i Regeneracji.

Okręg Wyborczy nr 6 - Jakość i Rozwój Produktów złożony z 2 podokręgów:

podokręg nr 6/1 - Laboratorium Chemiczne oraz Zarządzanie Jakością, Zakład Wielkie Piece i Stalownia,
podokręg nr 6/2 - Laboratorium Badań Chemicznych oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu.

Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki Walcami złożony z 1 podokręgu:

podokręg nr 7/1 - Gospodarka Walcami.

Okręg Wyborczy nr 8 - Biura i jednostki organizacyjne Administracji złożony z 4 podokręgów:

podokręg nr 8/1 - GM, automatyka, informatyka przemysłowa i modele,
podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna,
podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony, bramy,
podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki organizacyjne Administracji.

O dalszych decyzjach - m.in. konkretnych terminach wyborów w poszczególnych podokręgach, a także o kandydatach z tych okręgów na Społecznych Inspektorów Pracy z ramienia MOZ NSZZ "Solidarność" będziemy Państwa informować na bieżąco.Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -