Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jerzy Milanowicz - działacz Solidarności redaktor Wolnego Związkowca

Po długotrwałej chorobie w dniu 17 sierpnia 2018 r. zmarł Jerzy Milanowicz - działacz podziemnej Solidarności, redaktor ukazującego się w Hucie Katowice biuletynu Wolny Związkowiec.

Jerzy Milanowicz, ur. 28 IX 1950 r. w Piszczacu k. Białej Podlaskiej. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1972 jako operator dźwigu w Zakładzie Transportu Kolejowego PKP w Małaszewicach, a od 1974 r do 1981 pracował w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Jerzy Milanowicz w okresie 29 - 31 sierpnia 1980 r. aktywnie uczestniczył w strajku w Hucie Katowice. Od września 1980 działał w Solidarności, gdzie do marca 1981 r. był członkiem redakcji niezależnego biuletynu wydawanego przez Związek "Wolny Związkowiec".

We wrześniu 1981 r. został oddelegowany do pracy w redakcji "Dziennika Związkowego" przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Uczestniczył w grudniowym strajku 1981 r. w wydziale Wielkich Pieców, a w dniu 23 grudnia został zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Dąbrowie Górniczej i zwolniony. W dniu 31 grudnia 1981 został zwolniony z pracy, przez kolejny rok pozostawał bez zatrudnienia. W okresie od stycznia do maja 1982 r. był członkiem redakcji podziemnego WZ, w maju został aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Katowicach, oskarżony w związku z artykułem zamieszczonym w numerze strajkowym.

W lipcu 1982 został uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach i zwolniony. Od grudnia 1982 r. do 1983 r. był zatrudniony w Bazie Transportu Samochodowego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. Dnia 7 grudnia 1983 r. ponownie został aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, oskarżony wraz z Michałem Lutym, Lesławem Lorkiem, Andrzejem Kisielińskim, Andrzejem Niewiarą i Andrzejem Stolarczykiem o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw oraz "posiadanie skradzionych maszyn poligraficznych". 21 marca 1985 r. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 3 lata więzienia i karę grzywny, na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 1,5 roku. Od 20 stycznia 1983 r. był rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Długi nadzorowanej przez Wydz. III Dep. V MSW w Warszawie oraz w ramach SOR krypt. Przeciwnik.

Jerzy Milanowicz od listopada 1985 r. przebywał na emigracji w Australii. Do Polski powrócił 5 lat temu.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -