Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>


Odszedł Stanisław Łaski - Były rysownik WZ.W poniedziałek, 25 listopada 2013 r. zmarł Stanisław Łaski, zasłużony karykaturzysta Wolnego Związkowca, NSZZ Solidarność Huty Katowice, szczególnie znienawidzony przez władze PRL, ofiara brutalnych prześladowań Służby Bezpieczeństwa.

Stanisław Łaski urodził się 15 lutego 1944 r. w Białej Podlaskiej. Tam podjął pierwszą pracę. Od 1975 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych "Budostal 11" - współpracującym z Hutą Katowice.

Od stycznia 1981 r. do stanu wojennego rysował do pisma Solidarności Huty Katowice - "Wolny Związkowiec". 10 listopada 1981 r. został oddelegowany do pracy w Zarządzie NSZZ "Solidarność" w Katowicach w charakterze plastyka oraz rysownika pism.

Po ogłoszeniu staniu wojennego ukrywał się. 24 grudnia 1981 r. podczas odwiedzin matki w BP został aresztowany i osadzony w komisariacie w BP, później w Komendzie Wojewódzkiej MO w Katowicach.

Był aresztowany postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach od dnia 11.02.1982 r. do 6.04.1982 r. z zarzutem popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że w listopadzie 1981 r. wykonał projekty dwóch plakatów o treściach znieważających Sekretarza Generalnego KPZR Leonida Breżniewa, które następnie zostały rozplakatowane na terenie Dąbrowy Górniczej. Przesłuchiwany w Komendzie MO w DG, w Sądzie Garnizonowym w Gliwicach oraz w Areszcie Śledczym w Katowicach. Osadzony w obozie internowanych w Strzelcach Opolskich.

Skazany z mocy art. 283 par 1 kk. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat z powodu rewizji nadzwyczajnej, zniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Po wyjściu na wolność w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym powrócił do BP. Nękany rewizjami przez SB i zwalniany z pracy.

26.07.1983 r. na Komendzie Milicji w BP otrzymał "wilczy bilet" bez prawa powrotu do kraju. Wyjechał do Fuldy w RFN, gdzie współpracował z niemieckim pismem "Fuelder Zeitung" i "Tydzień Polski" w Londynie. Brał udział w audycjach Jacka Kaczmarskiego "Wolna Europa". W listopadzie 1989 r. był świadkiem oraz uczestnikiem rozbierania "muru berlińskiego". Powrócił do kraju w 1989 r., gdy prezydentem wybrano Wałęsę.


<
Informacje z Komisji <> O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -