Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>Żegnaj JackuW nocy z 2 na 3 czerwca 2011r., w wieku 65 lat, po długotrwałej chorobie odszedł od nas Jacek Kilian, wspaniały Człowiek i Przyjaciel. Osoba, która wiele swojego życia poświęciła walce o godność pracowników i godność ludzi, walce o lepsze życie nowego pokolenia.

Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
w Hucie Katowice.Urodził się 12 sierpnia 1946 roku w Radomyślu Wlk. k. Mielca. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Prawa. W marcu 1968 uczestniczył w strajku na UJ, demonstracjach studenckich i wiecach, ukrywał się w domach studenckich Politechniki Krakowskiej. W latach 1965-1971 był członkiem ZSP. 1971-1976 arbiter w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach, 1976-1983 specjalista ds. arbitrażowych w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. W dniach 29-31 sierpnia 1980r. uczestniczył w strajku w Hucie Katowice. Od września 1980r. działał w "Solidarności", w listopadzie 1980r. został przewodniczącym Komisji Wydziałowej Zakładu Transportu Kolejowego HK, a od stycznia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Był Delegatem na I i II Walny Zjazd Delegatów (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W latach 1980-1981 był członkiem redakcji niezależnego "Wolnego Związkowca". Jeden ze współzałożycieli biblioteki wydawnictw niezależnych. W nocy z 12/13 grudnia 1981r. został zatrzymany w mieszkaniu w Katowicach, 13 grudnia internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie od 23 marca 1982r. w Uhercach, od lipca w Załężu k. Rzeszowa, a od 28 sierpnia w Nowym Łupkowie, od października do 1 grudnia 1982r. był hospitalizowany w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. W 1983r. został zwolniony z pracy i do 1985r. był bez zatrudnienia. Udzielał bezpłatnej pomocy prawnej działaczom podziemnej "Solidarności". Od marca do października 1987r. był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego "Solidarność" HK. W latach 1994-2002 ponownie pełnił funkcję Delegata na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W okresie 1999-2006 był członkiem Komisji Wydziałowej w Mariteksie. Od września 2006r. przebywał na zasłużonej emeryturze.

Jacek Kilian od 20 stycznia 1983r. był rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Długi nadzorowanej przez Wydz. III Dep. V MSW w Warszawie, do 9 XI 1989 przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Komisja.

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -