Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKWyższa wartość dodatku nocnego i za pracę w 4BOPZgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - w nowym roku, od 1 stycznia następuje waloryzacja dodatku kwotowego i nocnego.

Jak przekazał pracodawca - roku 2017
zmianowy dodatek kwotowy wynosi 5,53 zł. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy, natomiast dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 3,58zł. za każdą godzinę pracy w porze nocnej.


Wydłużony termin podpisywania ubezpieczeńTermin podpisywania ubezpieczenia grupowego oraz programu Opieka Medyczna został wydłużony do 31.12.2016r.


Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A., którzy do tej pory nie przystąpili do nowego programu ubezpieczenia grupowego lub do programu Opieka Medyczna mogą to jeszcze uczynić do końca tego roku - stosowny aneks w tym zakresie został podpisany przez organizacje związkowe i przedstawicieli AMP w dniu 28 listopada br

Przypominamy, że dotychczas obowiązujący w AMP program ubezpieczenia grupowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016r. Od 1 stycznia wchodzi w życie nowy program oraz finansowany przez pracodawcę program Opieka Medyczna (o programach pisaliśmy w WZ 14/2016 z dnia 5 września, szczegółowe informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.mittal.net.pl ).

Aby przystąpić do w/w programów należy w Agencji Ubezpieczeniowej zlokalizowanej przez bramą główną AMP - budynek Unitechu, podpisać stosowną deklarację.

Agencja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.


Koncert "Pamiętamy" w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym

FOTO galeria >> FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Koncert „Pamiętamy” rozpoczął się o godz. 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wystąpili czołowi artyści polskiej sceny muzycznej w tym m.in Paweł Kukiz, Ania Rusowicz czy Dariusz „Maleo” Malejonek znany zespołów Armia czy Houk oraz projektu muzycznego Panny Wyklęte. Blues-rockowe brzmienie katowickiej publiczności zapewnił syn Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty zespołu Dżem Sebastian Riedel z zespołem Cree. Solistom towarzyszył muzyk rockowy i jazzowy Janusz „Yanina” Iwański z zespołem "Yanina 4 gramy" współpracujący w przeszłości m.in ze Stanisławem Soyką i Maanamem. 17 grudnia w katowickiej hali MCK pojawili się też artyści młodego pokolenia grający reggae i hip-hop w tym m.in. Bas Tajpan oraz raper Tadek Polkowski i jego goście. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza, która zostanie wyemitowana na żywo w TVP, nawiązywała bezpośrednio do tragicznych wydarzeń sprzed 35. lat. Kultowe utwory pochodzące z tamtego okresu, w tym m.in „Mury” i „Wróżba” Jacka Kaczmarskiego czy „Sen o Victorii” Dżemu zostanły wykonane w zupełnie nowych współczesnych aranżacjach. Muzyce towarzyszyły specjalnie zrealizowane filmowe wizualizacje i animacje. W aranżacjach hip-hopowych wykorzystano m.in oryginalne nagrania dźwiękowe z okresu stanu wojennego w tym również nagrania z pacyfikacji kopalni Wujek.
Multimedialny charakter koncertu skierowany był przede wszystkim do młodszej części publiczności, której tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku są znane jedynie z kart podręczników do historii. W drugiej części koncertu artyści zaprezentowali własny repertuar. Na scenie MCK połączone zostały różne pokolenia, gatunki i style polskiej muzyki.
Cena wejściówki na koncert „Pamiętamy” wynosiła jedyne 5 zł. Całkowity dochód z dystrybucji wejściówek zostanie przekazany Społecznemu Komitetowi Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981r. MOZ NSZZ Solidarność” AMP S.A. Dąbrowa Górnicza organizował dla Członków naszego Związku wyjazd na koncert upamiętniający 35. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce oraz tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce na Kopalni Wujek.


35 rocznica pacyfikacji KOPALNI WUJEKPracownicy wraz z rodzinami na obchody 35 rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK, które odbyły się 16 grudnia 2016 r. w Katowicach.Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej (godz. 1600), po której uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność. Tam o godz. 1730 rozpoczął się Apel Poległych, zostały również złożone wieńce i kwiaty.

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizowała wyjazd na obchody.13 grudnia pod Krzyżem pamięci


FOTO galeria >>

13 grudnia dąbrowska Solidarność uczciła pamięć ludzi - pracowników Huty Katowice, którzy w latach ‘80, ‘81 mieli odwagę stanąć „po drugiej stronie barykady” by walczyć o wolną Polskę


Krzyż upamiętniający wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, poświęcony uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia 80r. oraz grudnia 81 r. znajduje się aktualnie za bramą główną Arcelormittal Poland S.A.


I to pod tym Krzyżem co roku spotykają się przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności, by oddać cześć naszym bliskim, rodzicom, kolegom, znajomym, którzy w tych trudnych dla ludzi latach mieli odwagę przeciwstawić się władzy i zawalczyć o przyszłość swoją i kolejnych pokoleń.

W tym roku spotkaliśmy się pod Krzyżem o godz. 1300. Bo ważna jest pamięć, bo to, jak żyjemy dzisiaj, zawdzięczamy tym ludziom, którzy walcząc o naszą wolność - niejednokrotnie stracili ją sami, którzy walcząc o lepsze jutro swoich dzieci - stracili rodziny, którzy walcząc o dobro nas wszystkich w przyszłości - podupadli na zdrowiu, a nawet poświęcili swoje życie. Teraz my możemy im ofiarować wsparcie poprzez naszą wspólną modlitwę.


W AMP i Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o.
będzie dodatkowa nagroda


FOTO galeria >>

Kwotę 351,00zł otrzymają
pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
jako dodatkową nagrodę wynikającą z porozumienia płacowego na 2016r. zawartego pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi działającymi w firmie.

Informację o uruchomieniu nagrody przekazał pracodawca Solidarności w poniedziałek, 21 listopada.

Przypominamy, iż zgodnie z podpisanym przez organizacje związkowe z pracodawcą porozumieniem płacowym na 2016 r. - możliwa była wypłata jednorazowej dodatkowej nagrody w wysokości 300zł. Wypłata ta jednak uzależniona była od osiągnięcia przez firmę wyniku EBIDTA zakładanego w biznesplanie Spółki za okres 10 miesięcy 2016 r. i w przypadku osiągnięcia gorszego wyniku - nie została by uruchomiona, w a sytuacji wyższego wyniku - następuje zwiększenie kwoty nagrody o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%.

W poniedziałek pracodawca poinformował, iż w związku z osiągnięciem przez spółkę wyniku EBIDTA lepszego niż zakładany, pracownikom zostanie wypłacona powyższa nagroda w wysokości 351zł.


Zgodnie z porozumieniem, do dodatkowej nagrody uprawnieni będą wszyscy pracownicy AMP objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy na dzień 1 grudnia 2016r. będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).

Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016r.


Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o.
otrzymają dodatkową nagrodę w wysokości 330zł.


Dodatkowa nagroda, jaką mają otrzymać pracownicy spółki wynika z podpisanego w tym roku między organizacjami związkowymi działającymi w spółce a pracodawcą - porozumienia płacowego na 2016r.

Jest ona również powiązana z osiągniętymi przez firmę wynikami.

Jak poinformował pracodawca - w związku z osiągnięciem przez Spółkę wyniku EBIDTA lepszego niż zakładany w biznesplanie, pracownikom Spółki wypłacona zostanie dodatkowa nagroda w wysokości 330 zł./pracownika.

Do nagrody uprawnieni będą wszyscy pracownicy Spółki, którzy są objęci zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którzy w dniu 1 grudnia 2016 r. będą pozostawali w zatrudnieniu.

Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016 r.Dobro Ojczyzny ponad poglądami


FOTO galeria >>

10 listopada w Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny. Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego zadbała o oprawę słowno-muzyczną wieczoru patriotycznego.

Mszy Świętej przewodniczył
proboszcz parafii - o. Radosław Kramarski.

Z okazji Dnia Niepodległości odczytany został list Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza - Pana Zbigniewa Podrazy, który zaznaczył, iż powinniśmy oddać cześć najważniejszym architektom narodowego zrywu i odbudowy państwowości.


Wskazał tu przede wszystkim takie nazwiska jak: Piłsudski, Dmowski, Paderewski oraz Legiony Polskie. Nawiązał również do wagi „Małej ojczyzny” - Dąbrowy Górniczej, która w tym roku świętuje 100-lecie nadania praw miejskich oraz zaangażowania jej mieszkańców, szczególną uwagę zwracając na ks. Grzegorza Augustynika - budowniczego Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, kierującego Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich.

Prezydent zaznaczył, iż jesteśmy spadkobiercami historii - Pamiętajmy o tym na co dzień, podobnie jak o bohaterach sprzed lat. Nieraz różnią nas poglądy, inaczej zapatrujemy się na szczegóły i kroczymy różnymi drogami. Powinniśmy jednak zawsze zmierzać ku wspólnemu celowi, jakim jest dobro naszej Ojczyzny - zarówno Polski, jak i tej małej, lokalnej - Dąbrowy Górniczej.

Po uroczystej Mszy św. przedstawiony został przez młodzież licealną emocjonujący patriotyczny program słowno-muzyczny.

Całość uwieńczyło uroczyste złożenie przez uczestników nabożeństwa kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, gdzie znajduje się również Krzyż Solidarności Huty Katowice ze stanu wojennego oraz złożenie kwiatów pod tablicami - pomnikiem ofiar Katynia.


Nie dla Europy bez stali


FOTO galeria >>


Około 15 tys. pracowników przemysłu stalowego protestowało 9 listopada br. na ulicach Brukseli w ramach Europejskiego Dnia Akcji dla Stali. Byli tam również przedstawiciele Solidarności z ArcelorMittal Poland S.A. Pod szyldem industriAll Europe, manifestanci szli z następującymi żądaniami: nie dla dumpingu, Tak dla sprawiedliwego handlu!; system handlu emisjami, wspierający środowisko i zatrudnienie; skuteczne instrumenty obronne w handlu; aktywna polityka przemysłowa dla przemysłu stalowego; więcej i lepsze miejsca pracy; zwiększenie zdolności produkcyjnych. Protestujący m.in. wzywali Komisję Europejską, do stworzenia równych szans dla europejskich producentów stali na rynku światowym.


Msza Święta za Przewodniczącego - Śp. Władysława Molęckiego
Dopóki pamięć żyje... A my pamiętamy!

Msza Święta za Śp. Władysława Molęckiego - Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i wieloletniego (1998-2006) Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Huty Katowice
odprawiona została 8 listopada br. o godz. 1530 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach. Przed Mszą - od godz. 1500 wspólnie odwiedzimy grob Śp. Władysława.


IV Marszobieg Charytatywny zakończony


FOTO galeria >>


Kwotę 45.385zł uzbierali łącznie uczestnicy IV Marszobiegu Charytatywnego, jaki odbył się w terminie 10-13 października br. w dąbrowskim, krakowskim i zdzieszowickim oddziale ArcelorMittal Poland S.A.
IV Marszobieg Charytatywny za nami. W tym roku środki zbierane były na pomoc dla 14 dzieci naszych kolegów. Łącznie udało się „wymaszerować” kwotę 45.385zł, z czego aż 16.675zł. uzyskało 637 uczestników dąbrowskiego oddziału AMP.
W sumie w akcji w całym AMP wzięło udział 1.372 pracowników. I to Wam należą się serdeczne podziękowania za czynny udział i konkretne wsparcie dla dzieciaków!STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -