Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKZmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA.
W bieżącym miesiącu rozpoczynamy akcję informacyjną na temat zmian w programie ubezpieczenia grupowego. Zmiany podyktowane są nowymi ustaleniami wynikającymi z negocjacji płacowych, gdzie uzgodniono wprowadzenie na koszt pracodawcy dodatkowej opieki medycznej. Jest to kolejne działanie pracodawcy, który oprócz zabezpieczenia emerytalnego (czyli tzw. Pracowniczego Programu Emerytalnego) postanowił zapewnić pracownikom ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Dotychczasowe polisy Opieki Medycznej zostaną zamknięte z dniem 31.01.2017 r .
... czytaj więcej


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 26 października br. o godz. 800 w budynku związkowym DAMM 4, pok. 118.


IV Marszobieg Charytatywny zakończony


FOTO galeria >>

Kwotę 45.385zł uzbierali łącznie uczestnicy IV Marszobiegu Charytatywnego, jaki odbył się w terminie 10-13 października br. w dąbrowskim, krakowskim i zdzieszowickim oddziale ArcelorMittal Poland S.A.

IV Marszobieg Charytatywny za nami. W tym roku środki zbierane były na pomoc dla 14 dzieci naszych kolegów.

Łącznie udało się „wymaszerować” kwotę 45.385zł, z czego aż 16.675zł. uzyskało 637 uczestników dąbrowskiego oddziału AMP.

W sumie w akcji w całym AMP wzięło udział 1.372 pracowników. I to Wam należą się serdeczne podziękowania za czynny udział i konkretne wsparcie dla dzieciaków!Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Synergy PlatformPracownicy Synergy Platform Sp. z o. o. otrzymają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowe świadczenie świąteczne na Boże Narodzenie - decyzję taką podjęła Komisja Socjalna podczas posiedzenia w dniu 12 października br.

Dodatkowe świadczenie świąteczne na Boże Narodzenie otrzymają pracownicy spółki pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2016r

Wyjątek stanowią pracownicy, którzy z dniem 1 listopada zostaną przejęci do ArcelorMittal Poland S.A. - oni również otrzymają świadczenie z ZFŚS Synergy Platform (świadczenie w SP - ze względu na małe wykorzystanie środków z ZFŚS przez pracowników jest korzystniejsze).

Wysokość dodatkowego świadczenia dla pracownika uzależniona jest od średniego dochodu z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie i wynosi:

• przy dochodzie do 2.000zł/osobę netto – 650zł
• przy dochodzie powyżej 2.000zł/osobę netto – 600zł

Celem otrzymania świadczenia pracownicy Synergy Platform winni złożyć do pracodawcy stosowny wniosek . Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2 listopada do 9 grudnia br. Wnioski, które wpłyną po 9 grudnia 2016r. nie będą wypłacone (wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.mittal.net.pl).

Podczas posiedzenia Komisja ustaliła, iż dla pracowników Spółki zorganizowana zostanie impreza otwarta, która odbędzie się w dniu 19 listopada br. w Restauracji DorJan w Sosnowcu. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zapisu do 31 października w biurze SP. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Program Opieka Medyczna - dyżury konsultantów

W związku ze zmianami w ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie ubezpieczenia grupowego oraz wprowadzania finansowanego przez pracodawcę Programu Opieka Medyczna - w firmie zostały uruchomione dyżury przedstawicieli PZU o charakterze informacyjnym.

Osoby zainteresowane mogą podpisywać deklaracje przystąpienia na bieżąco
w agencji zlokalizowanej w budynku Unitechu.

Aktualnie ustalone zostały dyżury w 3 największych wydziałach - Stalownia, Wielkie Piece, Walcownia Duża:

• 6 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - spiekalnia, budynek socjalny sala konferencyjna I piętro;
• 7 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - budynek socjalny, świetlica na parterze;
• 10 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - spiekalnia, budynek socjalny sala konferencyjna I piętro;
• 11 października godz. 13.00 - 15.00: Stalownia - budynek socjalny sala nr 23;
• 12 października godz. 13.30 - 14.30: Walcownia Duża - budynek socjalny, sala narad, III piętro;
• 19 października godz. 13.00 - 15.00: Stalownia - budynek socjalny sala nr 23;
• 20 października godz. 13.30 - 14.30: Walcownia Duża - budynek socjalny, sala narad, III piętro;
• 27 października godz. 13.00 - 15.00: Stalownia - budynek socjalny sala nr 23;
• 31 października godz. 13.00 - 15.00: Wielkie Piece - budynek socjalny, świetlica na parterze.


Dodatkowe świadczenie na Boże NarodzenieDodatkowe świadczenie z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2016r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. postanowiła uruchomić Główna Komisja Świadczeń Socjalnych. Decyzja została podjęta na posiedzeniu, które odbyło się w czwartek, 29 września br. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Pracownicy, którzy złożą terminowo wniosek o wypłatę świadczenia świątecznego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zależności od dochodu osiąganego na członka rodziny otrzymają świadczenie:

• do 1.000zł - 400zł;
• 1.001zł - 2.000zł - 300zł;
• 2.001zł - 3.000zł - 200zł;
• 3.001zł - 5.000zł - 100zł;

przy dochodzie na członka rodziny wynoszącym powyżej 5.001zł. świadczenie nie należy się.

Wnioski o wypłatę dodatkowych środków z ZFŚS pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. będą mogli składać od 7 listopada do 9 grudnia br. w Biurze Podróży Partner, które zajmuje się obsługą ZFŚS w AMP. Realizacja nastąpi do 21 dni roboczych od daty zarejestrowania kompletnego wniosku. FORMULARZ

Komisja postanowiła, iż uprawnionym do świadczenia jest osoba będąca w zatrudnieniu w AMP na dzień złożenia wniosku, uprawniona do korzystania z ZFŚS.


Niedziela dla Boga i rodzinyNiedziela jest dla Boga i rodziny - słowa te wielokrotnie zabrzmiały z Jasnej Góry podczas 34. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, która odbyła się w dniach 17-18 września br.

Przed uroczystą Mszą Świętą ze szczytu jasnogórskiego Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przypomniał początki organizacji pielgrzymki pracowniczej - Wrzesień 1983r. to bardzo trudny okres dla Solidarności - delegalizacja związku zawodowego, represje, szykany działaczy Solidarności, zejście do podziemia, ale także szykany i represje wobec Kościoła i księży. Ale to nie zamknęło drogi i myślenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który też 18 września w niedzielę przybył na Jasną Górę ze swoimi przyjaciółmi - robotnikami Solidarności z Huty Warszawa i od tego właśnie czasu pielgrzymujemy tu, do Częstochowy już po raz 34 w ramach krajowej Pielgrzymki Ludzi Pracy. To wielkie zobowiązanie, bo te pielgrzymki zapoczątkował nasz Patron. Ważne jest, by wykonywać ten testament ks. Jerzego, być tutaj i wstawiać się za tymi, którzy w swoim miejscu pracy nie mogą sobie poradzić z rzeczywistością, która ich otacza.
... czytaj więcej


Upamiętniliśmy 36 rocznicę podpisania Porozumień KatowickichW poniedziałek, 12 września uroczyście upamiętniono podpisane w Hucie Katowice Porozumienia Katowickie, które domykając Porozumienia sierpniowe zawarte w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju dały podwaliny formalno-prawne do utworzenia ogólnokrajowego związku zawodowego Solidarność.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną przez O. Radosława Kramarskiego – proboszcza parafii p.w. św. Antoniego z Padwy i Duszpasterza Ludzi Pracy, ks. kanonika Andrzeja Stasiaka,który także wygłosił homilię.
... czytaj więcej


Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dabrowa Górnicza, iż posiedzenie MK odbyło się w dniu 12 września 2016r. o godz. 700 w budynku związkowym DAMM 4, sala 118.


Zmiana dyżurów prawnych w Solidarności

Z wtorków na piątki zostały przesunięte dyżury prawników w Solidarności.
Bez zmian pozostają ich godziny - od 12
00 do 1500.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP współpracuje z renomowaną kancelarią prawną ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy z siedzibą w Katowicach.

W ramach tej współpracy prawnicy kancelarii udzielają Członkom Solidarności porad prawnych, ewentualnie reprezentują ich w sprawach sądowych.

Z porad prawnych mogą korzystać Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w sekretariacie Związku.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -